logo1

Kazensko pravo

Kaznovalno pravo obsega sistem kaznivih ravnanj. Vključuje kazensko pravoprekrškovno pravo in disciplinske postopke. Kazensko pravo obravnava kazniva dejanja. Gre za tista v zakonu predpisana ravnanja, ki najbolj posegajo v temeljne družbene vrednote. Ta dejanja so zato tudi najstrožje sankcionirana (predvsem z zaporno kaznijo).

Prekrškovno pravo pa obravnava dejanja, ki po svoji naravi niso tako intenzivna. Zato zanje predpisana milejša kazen: globa, opomin, kazenske točke v prometu, odvzem vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje motornega vozila itd. Tudi postopka, v katerih se obravnavata obe kategoriji kaznivih ravnanj, sta različna.

Kazenski postopek je poseben in samostojen pravni postopek, v večini primerov sprožen po uradni dolžnosti s strani državnega tožilstva. Postopek poteka pred sodiščem. Prekrškovni postopek pa je poseben upravni postopek, ki ga opravi upravni organ (npr. policija), sodišče pa odloči zgolj o pravnem sredstvu zoper odločbo o prekršku.

Potrebujete pravno pomoč? pokliči