logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
darilna pogodba

Darilna pogodba: Vse kar morate vedeti

KAJ JE DARILNA POGODBA?

Kaj točno je darilna pogodba je opredeljeno s 533. členom Obligacijskega zakonika, ki pravi: “Darilna pogodba je pogodba s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja”.

Darilne pogodbe so ene izmed najpogosteje sklenjenih pogodb v Sloveniji. Ni jo potrebno skleniti v pisni obliki, če obdarjenec, po prejemu stvari ali pravice, lahko z njo takoj prosto razpolaga. To pomeni, da mora biti darilo dejansko izročeno, v nasprotnem primeru jo je potrebno skleniti v pisni obliki. Pri sklepanju darilne pogodbe predkupne pravice niso možne.

darilna pogodba

DARILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINE

Darilna pogodba za nepremičnine je pogodba, s katero se prenese lastništvo nepremičnine, ta pa mora vsebovati tudi zemljiškoknjižno dovolilo. Predmet darilne pogodbe je nepremičnina, ki mora biti sklenjena v pisni obliki. Če se sklene med zakoncema, mora biti v obliki notarskega zapisa. Lastninska pravica se prenese na obdarjenca šele takrat, ko se novi lastnik vpiše v zemljiško knjigo. Največ darilnih pogodb nepremičnin je sklenjenih med starši in otroci.

DARILNA POGODBA ZA PREMIČNINE

Tudi pri podarjanju premičnin je potrebno skleniti darilno pogodbo. Tu ne govorimo o običajnih daritvah (rojstni dan, valentinovo, božič,…), saj v takšnih primerih sklenitev pogodbe ni potrebna. Darilna pogodba premičnine je pisna pogodba, s katero se darovalec zaveže podariti drugi osebi – obdarjencu – določeno premoženje (na primer avtomobil). Med premičnine spadajo tudi vrednostni papirji in denar.

Potrebujete pomoč pri sestavi pravnega dokumenta? Pokličite Pravnika na dlani na 01 280 8000 in se znebite teh skrbi še danes! Pravnik vam bo v najkrajšem možnem času pripravil dokument, ki bo vključeval vse potrebne elemente. Pravnik na dlani vam je na voljo vsak delovnik med 8. in 20.uro.

DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA

Davek na dediščine in darila določa Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD). Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo ter se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino oziroma za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Predmet obdavčitve so nepremičnine, premičnine, premoženjske ter druge stvarne pravice. Podedovana ali podarjena premičnina (v primeru, da je samo premičnina predmet dedovanja ali darila), katere vrednost ne presega 5.000€, ni predmet obdavčitve. Prav tako ni obdavčljivo darilo, ki ga podedujejo dediči prvega reda (partnerji, otroci in vnuki), kar pomeni, da so oproščeni plačila davka. Če primer ne spada pod izjeme, je obdarjenec dolžan plačati davek – višina davčne obveznosti je določena z lestvico, ki jo najdemo v 8.členu Zakona o davku na dediščine in darila

Pri prepisu nepremičnin, pa veljajo drugačna pravila glede plačevanja davkov. Ker je v igri odtujitev nepremičnine, je potrebno odmeriti davek na kapitalski dobiček. V tem primeru je obdavčena razlika med vrednostjo nepremičnine ob njeni pridobitvi in vrednost ob odtujitvi.

V KATERIH PRIMERIH JE MOŽEN PREKLIC DARILNE POGODBE?

Darilno pogodbo je mogoče preklicati zaradi:

 1.  stiske
  O preklicu zaradi stiske govorimo, ko darovalca neugodno in izredno slabo premoženjsko stanje potisne v stisko. Če se dokaže, da je darovalec v položaju, ki ogroža njegovo preživljanje, ima pravico zahtevati preklic darilne pogodbe. Ta se mora izvesti v roku enega leta. Če se premoženjsko stanje darovalca pred sklenitvijo darilne pogodbe ni razlikovalo od tiste po sklenitvi, pa darilne pogodbe ni mogoče preklicati. Enako velja če bi se s preklicem pogodbe oškodovalo obdarjenca do te mere, da bi se ogrozilo njegovo preživljanje. Tudi v tem primeri preklic pogodbe ni mogoč.
  Ko pride do preklica pogodbe zaradi stiske, je obdarjenec dolžan vrniti prejeto stvar oziroma drug predmet darila ali pa darovalcu zagotoviti sredstva, ki bodo izboljšala njegovo premoženjsko stanje.
 1. hude nehvaležnosti
  Eno izmed temeljnih moralnih načel je hvaležnost obdarjenega za prejeto darilo. Vsakršno obdarjenčevo ravnanje, ki bi ga darovalec lahko zaznal kot nehvaležnost, še ne pomeni, da gre za kršenje tega moralnega načela. V primeru, da obdarjenec s svojim obnašanjem dejansko krši moralna načela, je možen preklic darilne pogodbe. Pravica do preklica zaradi hude nehvaležnosti je dedna – to pomeni, da ima pravico zahtevati preklic pogodbe tudi darovalčev dedič.
  Če ste neprimerno obdarjenčevo obnašanje mogoče že odpustili in si sedaj želite preklicati pogodbo, to ni mogoče.
 1. pozneje rojenih otrok
  Ta način preklica pride v poštev takrat, ko darovalec v času sklenite pogodbe ni imel otrok in je pošteno sklenil darilno pogodbo. Možnost preklica darila je v tem primeru predvidena zaradi koristi darovalčevega prvorojenca, ki ga je darovalec že po osnovnih načelih, pravnih in moralnih pravilih dolžan preživljat.
 1. smrti darovalca
  V primeru smrti darovalca lahko zahtevajo preklic pogodbe nujni dediči, če zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoče izplačati nujnih deležev.

Se sliši zapleteno? V resnici ni tako zelo! Pri Pravniku na dlani vam bo pravni strokovnjak svetoval na kateremkoli koraku in vam z enim klicem pomagal razrešiti dvome in odgovoriti na vprašanja. Pokličite 01 280 8000.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!