Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi: kako jo napisati?

Kako napisati odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Gotovo je skoraj vsakdo v jezi že kdaj pomislil, da bi dal odpoved. Ko pa zares pride do tega, je priporočljivo, da se odločimo premišljeno, postopek pa izpeljemo profesionalno in korektno. Zavedati se je potrebno, da se (vsaj pri redni odpovedi) sodelovanje ne prekine v trenutku, ko podaste odpoved. Takrat šele začne teči odpovedni rok. Torej, kako napisati odpoved pogodbe o zaposlitvi in kaj vse morate pri tem še upoštevati?

Ne glede na razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, si boste kasneje še hvaležni, če boste zadnji korak izpeljali profesionalno. Naši pravni svetovalci poudarjajo, kako pomembno je, da delovno razmerje zaključimo v dobrih odnosih. Odpoved pogodbe o zaposlitvi ni prava priložnost, da bi šefu napisali, kaj si mislimo o njem in o njegovem vodenju podjetja. Nasploh bo najbolje, da to mnenje zadržimo kar zase, odpoved pa napišemo korektno 

Prav je, da šefu najprej osebno poveste, kaj nameravate. Nato pa morate odpoved podati tudi v pisni obliki. Če bo prišlo do spora med vami in delodajalcem (npr. o tem, kdaj poteče odpovedni rok), boste potrebovali dokazilo o odpovedi. To je povratnica, če ste poslali po pošti oziroma podpis osebe, ki je odpoved sprejela.

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni, da delavec ne želi več delati za svojega delodajalca. Ko delavec vloži odpoved, začne teči odpovedni rok, določen s pogodbo o zaposlitvi ali z zakonom. V tem primeru delavcu odpravnina ne pripada. prav tako ni upravičen do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Kako napišemo odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi napišemo v obliki uradnega dopisa. V glavi na levi strani zapišemo najprej svoje osebne podatke (ime in priimek, ulica in hišna številka, pošta). Desno napišemo kraj in datum, nato spet levo delodajalčeve podatke (naziv podjetja, ulica in hišna številka, pošta).
Spustimo nekaj vrstic in napišemo: »Zadeva: Odpoved pogodbe o zaposlitvi«.
Spet spustimo nekaj vrstic, nato pa spodaj napišemo:
• nagovor (npr.: Spoštovani!);
• izjavo o odpovedi – npr. Spodaj podpisana Maja Novak z dnem (datum, ki ste ga navedli v glavi) odpovedujem pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno dne (datum sklenitve pogodbe);
• sklicujemo se na določbo 81. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1);
• v naslednjem odstavku lahko na kratko opišete svoje razloge za takšno odločitev (primerno: »Po letih uspešnega sodelovanja si želim novih delovnih izkušenj« ; neprimerno: »Niti en dan več ne bom zdržala v takih neznosnih okoliščinah«);
• za konec pa navedemo kratko zahvalo (primerno: »Zahvaljujem se Vam za vse izkušnje.« ; neprimerno: »Vem, da takšne službe ne bom več imela, ampak enostavno ne morem več!«).
Spet spustimo nekaj vrstic, nato napišemo svoje ime in se spodaj podpišemo.
Lahko napišete tudi:
• datum, kdaj vam po pogodbi poteče odpovedni rok, vendar to ni vedno pametno. Ni pametno zato, ker se po dogovoru z delodajalcem lahko rok tudi skrajša.
• Komu bi predali svoje delo in kaj mislite dokončati sami, vendar ne pretiravajte. Morda bo delodajalec sam ocenil, kako vas bo nadomestil.

Izredna odpoved

Izredna odpoved s strani delavca je predvidena v primerih hujših kršitve pogodbe s strani delodajalca, na primer če več kot dva meseca niste dobili izplačane plače. V tem primeru je potreben poseben postopek. Najprej morate delodajalca pisno opozoriti na kršitev, nato podati prijavo na inšpektorat. Če delodajalec kršitve ne odpravi oziroma svoje obveznosti ne izpolni v treh delovnih dneh od vročitve opozorila, mu lahko podate izredno odpoved. V tem primeru vam po zakonu pripadajo odpravnina, odškodnina ter denarno nadomestilo za brezposelnost. Delovno razmerje preneha s podajo odpovedi brez odpovednega roka.

Kaj gre lahko narobe?

V praksi je lahko problem predvsem odpovedni rok, zatika pa se tudi pri koriščenju nadur in dopusta. Med odpovednim rokom vsekakor morate še vedno opravljati delo, razen seveda, če ste se z delodajalcem dogovorili za koriščenje dopusta. Če enostavno ne pridete v službo, lahko podjetje od vas terja povračilo škode, ki mu zaradi tega nastane. Ta pa lahko znaša tudi večkratnik vaše mesečne plače!
Nadure in dopust se načeloma ne prenesejo k novemu delodajalcu. Če boste denimo službo menjali sredi leta, vam bo novi delodajalec priznal polovico (sorazmerni del) letnega dopusta, razen če se z njim dogovorite kako drugače. Odpoved delovnega razmerja je preveč pomembna prelomnica v karieri, da bi se zanjo odločili v trenutku besa. Tako kot v marsikateri drugi situaciji boste tudi v tem primeru na boljšem, če se boste prej dobro pozanimali. Za take primere so vam naši strokovni pravni svetovalci preko storitve Pravnik na dlani na voljo po telefonu! Ker lahko že nekaj minut pravnega svetovanja reši vso težavo.

Več o odpovednem roku,  dopustu ter regresu v primeru odpovedi o zaposlitvi, si lahko preberete TUKAJ 

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!