logo1

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Osebni stečaj: ODPUST OBVEZNOSTI, KI VAS REŠI DOLGOV

Pokliči: 01 280 8000

Za vas pripravimo vse kar potrebujete za Osebni stečak

Zakaj izbrati našo storitev?

osebni stečaj

Moja edina rešitev je osebni stečaj – kako začeti in kakšen je postopek?

Osebni stečaj je namenjen osebam, ki se znajdejo v tako hudi finančni stiski, da kljub premoženju, ki ga imajo, ne morejo redno in v celoti plačevati obveznosti do svojih dolžnikov. Temu stanju rečemo insolventnost. Začetek osebnega stečaja lahko predlaga dolžnik ali upnik. V zadnjih treh letih je skoraj 90 % vseh osebnih stečajev bilo predlaganih s strani dolžnikov samih. V tem primeru sodišče preveri, ali je predlog popoln, in začne postopek na podlagi predloženih listin.

KAKO VLOŽITI PREDLOG O OSEBNEM STEČAJU?

Dolžnik lahko predlog pošlje po pošti na okrožno sodišče ali pa ga poda osebno. Pri tem more podpis dolžnika  na poročilu biti overjen (pri notarju ali upravni enoti).

Predlog za začetek osebnega stečaja mora vsebovati

  • dokazila o vseh upnikih in dolgovih (seznam izvršb, sklepi o izvršbi, sodbe, opomini, pogodbe, računi itd.), 
  • dokazila o dohodkih (zadnje tri plačilne liste, obvestila o nakazilu pokojnine, odločba o pravici do socialnih prejemkov), 
  • poročilo o premoženjskem položaju dolžnika (popis premoženja, podatke o bančnih računih in stanje na računih)
  • izjavo, da je v poročilu o premoženju navedeno vse premoženje, za katero dolžnik ve, in vsi transakcijski (bančni) računi 
  • opis okoliščin za določitev preizkusnega obdobja (starost, zdravstveno in socialno stanje, preživninske obveznosti, razlogi za insolventnost itd.). 

Potrebujete pomoč pri vložitvi vloge za začetek osebnega stečaja?

Naši pravniki vam lahko pripravijo predlog za osebni stečaj, vas usmerjajo ter vam svetujejo tekom postopka osebnega stečaja.
Pravnik na dlani vam je voljo vsak delovnik med 8. in 20. uro na telefonski številki 01 280 8000.

osebni stečaj

Postopek osebnega stečaja je lahko zelo zapleten. Dovolite, da vam pomagajo pravniki iz Pravnika na dlani in vam olajšajo vašo zagato. Za pravno svetovanje v živo pokličite 01 280 8000, vsak dan med 8. in 20. uro.

KAKO POTEKA POSTOPEK OSEBNEGA STEČAJA?

Po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka se zadeva dodeli v reševanje sodniku. Ta pregleda vlogo in, v primeru, da je primerna, izda sklep o začetku stečajnega postopka, s katerim se imenuje tudi stečajni upravitelj. S tem začne teči rok za prijavo terjatev s strani upnikov. Po tem, ko sodišče postopek začne, predloga za začetek postopka ni mogoče več umakniti. To pomeni, da se dolžnik kasneje ne more premisliti, ampak se nad njegovim premoženjem izvede osebni stečaj, premoženje se proda in poplačajo upniki, kolikor je to mogoče.

Na tej točki lahko dolžnik poda tudi predlog za odpust obveznosti. Torej možnost, da dolžnik razbremeni dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. Pomembno je, da dolžnik opiše vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na krajši čas preizkusnega obdobja za odpust obveznosti. Okoliščine (zdravstveno stanje, družinske razmere, razlog insolventnosti) mora podpreti z ustreznimi dokazili. Na podlagi njih sodišče določi preizkusno obdobje in začne postopek odpusta obveznosti, ki se vodi znotraj samega stečajnega postopka.  

Nato se opravi zaseg premoženja. Upravitelj ugotavlja obseg in vrednost premoženja v stečajni masi in po sklepu o prodaji premoženja s strani sodišča tudi izvede prodajo premoženja. Sredstva od prodaje gredo v razdelitveno maso, iz katere se poplačajo upniki.

Sodišče na podlagi načrta razdelitve razdelitvene mase, ki ga je pripravil upravitelj, izda sklep o razdelitvi premoženja. Poplačilo upnikov izvede upravitelj postopka. Če po plačilu vseh stroškov do upnikov pride do preostanka premoženja, se ta vrne dolžniku.

Po uspešnem poteku preizkusne dobe (2-6 let) sodišče izda sklep o odpustu obveznosti. Po tem dejanju upravitelj ugotovi, da ni več premoženja, ki bi ga bilo mogoče prodati, in predlaga zaključek postopka. Na podlagi tega sodišče izda sklep o odpustu obveznosti in tudi sklep o končanju postopka osebnega stečaja.

TRAJANJE IN STROŠKI OSEBNEGA STEČAJA

Postopek do izdaje sklepa o začetku postopka osebnega stečaja v povprečju traja en mesec. V celotni stečajni postopek je v preteklih v povprečju trajal 3 let, od tega pa je bila povprečna preizkusna doba za odpust obveznosti bila 2 leti in 6 mesecev.

Načeloma dolžnik, ki prične osebni stečaj nima stroškov. Oproščen je založitve predujma za stroške postopka in plačila sodne takse, saj ju krije država. Njegov edini strošek je overitev podpisa pri notarju ali upravni enoti. Če postopek predlaga eden izmed upnikov , mora predujem za stroške postopka in sodno takso, plačati upnik. Ostala procesna dejanja med postopkom (ugovor, pritožna) so plačljiva in so določena v Zakonu o sodnih taksah.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!