logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000

Pravnik odgovarja: ko otroci sosedov zganjajo prekomeren hrup

Poznate svoje pravice pri pravnih težavah? V rubriki Pravnik odgovarja bomo odgovarjali na vaša pravna vprašanja. Tako bomo pomagali pri dvomih o zakonodaji ter vam tako pomagali rešiti težavo ali predstaviti vaše pravice in možnosti.

Življenje nas kdaj tudi neprijetno preseneti: nesreča, ločitev ali razhod, težave v službi, reklamacije, poškodbe, zapuščina, težave z davki, institucijami. V takšnih in podobnih primerih se pogosto znajdemo v položaju, ko ne vemo natančno, kakšne so naše pravice ali možnosti, ker nismo pravni strokovnjaki in ne poznamo celotne zakonodaje. Toda vsako pravno vprašanje ima odgovor! In če ne poznate aktualne zakonodaje, da bi si nanj lahko odgovorili sami, se je za pravni nasvet dobro obrniti na pravnika.

V rubriki Pravnik odgovarja bo pravnik storitve Pravnik na dlani odgovarjal na vaša vprašanja s kateregakoli pravnega področja. Civilno pravo, delovno pravo, kaznovalno pravo ali družinsko pravo. Morda pa ima kdo podobno težavo kot vi in mu boste s postavljenim vprašanjem pomagali do odgovora in rešitve.

Današnje vprašanje:

Zanima me, ali se lahko na kakšen način pritožim glede hrupa v stanovanjski hiši. Smo tri študentke in poleg nas se je preselila družina z dvema majhnima otrokoma. Otroci prekomerno kričijo, ropotajo, včasih tudi ponoči. Včasih se sliši, kot da tolčejo po stenah. Zelo je moteče, saj se sploh ne moramo posvetiti učenju ali nasploh normalno preživljati čas. Kaj lahko storimo?

Pravnik odgovarja

Bistvo vašega vprašanja je jasno – hrup sosedov in motenje vašega mirnega uživanja stanovanja. Žal niste pojasnili, koliko stanovanj je v hiši in tudi ali so sosedi (ki so hrupni) najemniki.

Če gre namreč za najemno razmerje, vam svetujemo, da se nemudoma obrnete na lastnika, ki naj uredi zmanjšanje hrupa v drugem stanovanju, bodisi da se obrne na lastnika (če gre za najemnike) bodisi neposredno na sosede.

Obstajajo splošna pravila, ki se jih morajo držati tisti, ki stanovanje zasedajo, in to ne glede na to, ali gre za lastnike ali za najemnike.

Stanovanjski zakon v 13. členu (izvrševanje lastninske pravice) določa, da morajo vsi etažni lastniki (to velja tudi za najemnike) lastninsko pravico izvrševati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov stavbe.

Kaj pravi Stvarnopravni zakonik?

Podobno določa Stvarnopravni zakonik (SPZ) od 73. člena naprej v poglavju o sosedskem pravu.

Omenjeni 73. člen SPZ ima naslov Prepoved medsosedskega vznemirjanja. Določa, da morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. V nadaljevanju v 2. odstavku še določa, da se morajo pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji. Hkrati pa tudi na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.

Za primer prekomernega hrupa se uporablja tudi določila 75. člena SPZ, imenovana Prepovedana emisija. Po njem mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali povzročajo znatnejšo škodo (to je t. i. prepovedana emisija), ter da je brez posebnega pravnega naslova prepovedano tudi kakršnokoli motenje s posebnimi napravami.

Ustava pa določa tudi splošno pravilo, in sicer da je tudi izvrševanje lastninske pravice omejeno s pravicami vaših sosedov. To je v ustavi napisano v 3. odstavku 15. člena.

To so splošna pravila glede hrupa in omejitev. Naj se osredotočimo še neposredno na vaše vprašanje. Predlagamo, da se najprej s sosedi pogovorite, jim razložite dejansko stanje in jih prosite, naj prenehajo povzročati prekomeren hrup. Če to ne bo mogoče, lahko poskusite poklicati policijo zaradi kršitev javnega reda in miru. Žal so taki ukrepi vseeno precej omejeni.

Medsosedski spori so lahko zelo delikatni, vsaka situacija pa se močno razlikuje od druge. Kaj čahko stoirte v vašem konkretnem sosedskem primeru? Pravnik na dlani je tu, da vam poda nasvete in za vas pripravi tudi prepričljiv dopis, ki ga naslovite na svoje sosede. 

Pokličite 01 280 8000 in se rešite skrbi še danes!

Če potrebujete pravni nasvet ali ne veste, kako bi se lotiti reševanja nastale situacije, ker ne poznate svojih pravic in možnosti, lahko odgovor dobite s klicem na 012808000 – Pravnik na dlani, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!