logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
pravnik odgovarja pravice delavca v delovnem razmerju

Pravnik odgovarja: pogodba za določen čas je že zdavnaj potekla…

Poznate svoje pravice pri pravnih težavah? V rubriki Pravnik odgovarja bomo odgovarjali na vaša pravna vprašanja. Tako bomo pomagali pri dvomih o zakonodaji ter vam tako pomagali rešiti težavo ali predstaviti vaše pravice in možnosti.

Življenje nas kdaj tudi neprijetno preseneti: nesreča, ločitev ali razhod, težave v službi, reklamacije, poškodbe, zapuščina, težave z davki, institucijami. V takšnih in podobnih primerih se pogosto znajdemo v položaju, ko ne vemo natančno, kakšne so naše pravice ali možnosti, ker nismo pravni strokovnjaki in ne poznamo celotne zakonodaje. Toda vsako pravno vprašanje ima odgovor! In če ne poznate aktualne zakonodaje, da bi si nanj lahko odgovorili sami, se je za pravni nasvet dobro obrniti na pravnika.

V rubriki Pravnik odgovarja bo pravnik storitve Pravnik na dlani odgovarjal na vaša vprašanja s kateregakoli pravnega področja. Civilno pravo, delovno pravo, kaznovalno pravo ali družinsko pravo. Morda pa ima kdo podobno težavo kot vi in mu boste s postavljenim vprašanjem pomagali do odgovora in rešitve.

Današnje vprašanje:

Imam vprašanje glede delovnega prava in sicer, kakšne so moje pravice in obveznosti glede odpovedi delovnega razmerja. Pogodba za določen čas mi je potekla že pred enim letom, delodajalec pa mi ni predložil nove pogodbe, niti mi ni odrekel dela. Ali torej veljajo pravila, kot da bi imel pogodbo za nedoločen čas? Kakšne so moje obveznosti, če dam odpoved? Ali imam odpovedni rok ? Ali imam pravico do nadomestila na zavodu za zaposlovanje ? Hvala in lep pozdrav Mitja J.

Pravnik odgovarja

Pogodba za določen čas se lahko sklepa najdalj za obdobje 2 let – lahko se sicer razdeli na več pogodb, vendar je najdaljše obdobje dela za določen čas pri delodajalcu 2 leti. Pogodba za določen čas pa skriva tudi nekatere podrobnosti, ki jih delavci ne poznajo pa so za njih izjemno pomembni.

Ena od podrobnosti je prav ta, da se pogodba za določen čas avtomatično spremeni v pogodbo za nedoločen čas, če delavec opravlja delo naprej tudi potem, ko se pogodba za določen čas izteče. Prav to je značilnost tudi v vašem primeru.

To ureja člen 54. ZDR – 1 (posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas), ki pravi naslednje – Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Delavec lahko tako v takšnem primeru od delodajalca zahteva izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ter to pravico uveljavlja tudi preko delovnega sodišča.

Kaj podaja vaš primer?

Vaša pogodba se je torej avtomatično spremenila v pogodbo za nedoločen čas. Seveda predpostavljamo, da vam delodajalec izplačuje vsa po zakonu potrebna izplačila – plačo, regres in podobno.

Sprašujete, kakšna so pravila glede odpovedi – ta so enaka kot ste imel navedeno v sklenjeni pogodbi za določen čas. Če v pogodbi niste imel naveden odpovedni rok, velja zakonski odpovedni rok, ki ga določa člen 94. ZDR (minimalni odpovedni roki). Prvi odstavek določa, da je odpovedni rok v primeru odpovedi delavca 30 dni. Lahko je dogovorjen daljši odpovedni rok, ki pa ne more biti daljši od 60 dni. Navadno je odpovedni rok 30 dni in prične teči prvi naslednji dan od vročitve odpovedi. Vsekakor pa je možen dogovor med delavcem in delodajalcem tudi za krajši odpovedni rok, kar pa mora biti sporazumno.

Morate pa se zavedati, da v primeru vaše odpovedi delovnega razmerja ne boste mogel uživati ugodnosti na zavod za zaposlovanje in ne boste prejemnik denarnega nadomestila za brezposelnost.

Imate težavo v delovnem razmerju? Sumite, da delodajalec krši vaše pravice? Posvetujte se s Pravnikom na dlani, ki pozna vse zakonodajne ovire in pasti. Pokličite 01 280 8000 ali si rezervirajte termin pogovora na naši spleni strani.

Če potrebujete pravni nasvet ali ne veste, kako bi se lotiti reševanja nastale situacije, ker ne poznate svojih pravic in možnosti, lahko odgovor dobite s klicem na 012808000 – Pravnik na dlani, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!