logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
pritožba

Pritožba – kako jo pravilno napisati?

Pritožba je uraden dopis, ki mora biti napisan po določenih pravilih. Vsebovati mora vse ključne elemente, ki so potrebni. V življenju naletimo na veliko primerov, kjer bi radi izrazili svoje nesoglasje in nestrinjanje. Lahko gre za običajno pritožbo nad nakupom/storitvijo ali za pritožbo zoper sklep/odločbo. Največ pritožb je sicer izdanih v povezavi z upravnimi zadevami (inšpekcijski pregledi, odločbe socialnih služb, nepravilna odmera dohodnine, gradbena dovoljenja, prekrški, odločitve zavarovalniške komisije …). Lahko se pritožimo tudi na samo odločitvijo sodišča. V tem primeru se odločim za sestavo pritožbe in tako zahtevamo spremembo odločitve, kar je naša pravica, ki jo zagotavlja Ustava Republike Slovenije. A če želimo, da s pritožbo dosežemo tudi rezultat, mora biti ta pravilno, premišljeno in natančno zapisana.

Potrebujete pritožbo na odločbo? Pritožba na odločbo ZZZS, CSD, FURS, ZPIZ, ESČP ali druge pritožbe vam lahko pripravimo pri Pravnik na dlani.
Pokličite na 01 280 8000
dosegljivi smo vsak delavnik med 8. in 20. uro.

PRITOŽBA - OBLIKA IN VSEBINA

Če pritožbo podamo pisno, mora imeti elemente uradnega dopisa. Gre za tradicionalno obliko z glavo, jedrom in zaključkom. Prvi in zadnji del nam navadno ne povzročata večjih težav, medtem ko je jedro tisto, ki zahteva nekoliko več znanja. Priporočljivo je, da se zato na tem mestu posvetujemo s pravnikom. V jedru moramo po naslovu in nagovoru opisati razloge za pritožbo in vzroke za nestrinjanje. Pri tem moramo priložiti tudi ustrezne dokaze in se na njih sklicevati. To lahko od nas zahteva nekoliko več znanja in spretnosti. V glavi je pomembno, da vključimo akt na katerega se sklicujmo. Ne pozabimo pa tudi na naše zahteve in pričakovanja, ter morebitne rešitve.

Pri razjasnjevanju je pomembno da smo natančni in zapišemo kater sklep oz. določitev izpodbijamo. Gre za celoto, ali le del vsebine? Svoje razloge moramo vselej dobro argumentirati in pri tem biti razumski ter navajati smiselne in upravičene razloge.

Se vam vse skupaj zdi preveč kompleksno in zahtevno?
Nikar si ne belite glave in še pravočasno kontaktirajte pravnike iz Pravnika na dlani.
Svetovali vam bodo, za vas lahko samo pritožbo tudi pripravijo.
Pokličite na 01 280 8000

dosegljivi vsak delavnik med 8. in 20. uro.  

Pritožba mora biti jezikovno ustrezna. Gre namreč za uradno besedilo in smiselno je, da notri ni večjih jezikovnih in slovničnih napak, ki bi nas morda prikazale kot neprofesionalne. Tudi emotikoni, žaljivke in klicaji ne sodijo v to vrsto besedil. Na internetu nam je ponujenih veliko primerov pritožb. Ti primeri nam morda res lahko pomagajo pri samem strukturnem izgledu pritožbe, ne morejo pa nam pomagati pri vsebini. Vsaka pritožba je namreč drugačna zaradi svoje vsebine. V tem primeru je bolje, da se obrnemo na nekoga s pravim znanjem – na primer na pravnika.

NE POZABITE

Pri pritožbah moramo biti pozorni na časovne roke. Ti se nam lahko v naglici kaj kmalu izmuznejo in tako vložitev pritožbe ni več možna. Časovni roki se razlikujejo glede na organ, institucijo ali zavod. Bodimo torej pozorni na datume, saj pritožba, ki prispe po določenem roku, ni veljavna.

Napišite jo skrbno in strukturirano, naj bo slogovno, pravopisno in slovnično pravilna. S tem izkazujemo spoštovanje naslovniku. Po zaključnem pozdravu ne pozabite na podpis. Tudi za pritožbo, ki jo pošljete po elektronski pošti, je priporočljivo da je natisnete, podpišete in skenirate, ter pošljete kot prilogo.

Predno se odločite za vložitev pritožbe je morda smiselno, da se o možnostih uspeha v tem postopki posvetujete z pravnikom. Občutek nas namreč lahko vara, pravniki pa imajo znanje in prakso, zaradi česar lahko lažje ocenijo našo situacijo. Tudi samo pisanje ugovorov, pritožb in vlog raje prepustimo njim, tako bo pritožba z večjo verjetnostjo padla na plodna tla.

Pritožbe in pritoževanje so del našega vsakdana in neodtujljiva človekova pravica. Ne glede na vrsto pritožbe in razloge pritoževanja ohranimo spoštovanje – to je naša dolžnost.

Niste dovolj suvereni pri pisanju pritožb ali drugih pravnih dokumentov? Pravnik na dlani poleg telefonskega svetovanja omogoča tudi storitev pregleda in izdelave pravne dokumentacije. Olajšate si reševanje vaših pravnih problemov in pokličite 01 280 8000.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!