pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
pravno svetovanje civilno pravo

Civilno pravo

Kaj je Civilno pravo? V vsakodnevnem življenju sklepamo veliko ustnih in pisnih pogodb, utrpimo škodo, imamo nesoglasja s sosedi, imamo vprašanja v zvezi z dedovanjem ter se znajdemo v situacijah, kjer bi nam pomagal nasvet pravnika s področja Civilnega prava.

Na katerih področjih Civilnega prava vam pravnik svetuje?

Pravnik vam bo svetoval glede vsebine bistvenih in nebistvenih sestavin za določeno pogodbo, pomagal pri razlagi spornih pogodbenih določil, predlagal pogodbene klavzule, ki bi vam koristile in opozarjal na morebitna neveljavna pogodbena določila. Vas zanima, ali vas splošni pogoji poslovanja zavezujejo? Menite, da ste sklenili oderuško pogodbo oziroma da so vaše obresti oderuške

Ste bili ob sklenitvi pogodbe prikrajšani? Kaj narediti v primeru prodajalčeve oziroma kupčeve zamude z izpolnitvijo obveznosti? Kako ravnati, ko ima stvar napako? Kakšne pravice imate kot potrošnik? Obrnite se na pravnika, ki vam bo odgovoril na vsa vaša vprašanja (pokliči 01 280 8000).

V nekaterih primerih, kot so nakup hiše, parcele, nepremičnine ali stanovanja je potrebno biti še posebno pazljiv, saj gre za posle, ki jih posamezniki sklepajo zelo redko. So pa to posli, ki pomembno vplivajo na finančno stanje kupca in posledično na kvaliteto kupčevega življenja. 

Na katere pasti Civilnega prava vas pravnik lahko opozori?

Pravnik vam svetuje in opozarja na pasti nakupa, glede vpisa pravic v zemljiško knjigo in davkov, ki so povezani z nakupom nepremičnine. Tudi pri darilni pogodbi je potrebno biti pozoren na obveznosti, ki izhajajo iz zemljiškoknjižnih, davčnih in dednih predpisov.   

V Sloveniji so pogosti spori med sosedi, ki se prevečkrat končajo na sodišču. Ali imate s sosedom sporno mejo? Ali sosed oziroma kdo drug neupravičeno moti vašo posest? Vam je sosed prepovedal hoditi po poti čez njegovo parcelo, vi pa to pot uporabljate že vrsto let? 

Vas motijo veje sosedovega drevesa, ki segajo na vašo parcelo? Vas moti hrup, vonj ali kakšna druga imisija, ki izhaja iz sosednjega zemljišča? Pravnik vam bo svetoval, kako najbolje rešiti konflikt in pri tem prihraniti tako vaš denar kot čas. V skrajnem primeru vam bo svetoval, kako svojo pravico uveljavljati pred sodiščem.

Civilno pravo v dedovanju

Smrt bližjega je zelo težka izkušnja za svojce, ki se morajo že v kratkem času po izgubi soočiti z vprašanji glede dedovanja. V primeru izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku in darilne pogodbe, lahko posameznik že za čas življenja določi, kako se bo njegovo premoženje razdelilo. Pravnik vam svetuje, katera pogodba bo, glede na vaše želje, za vas najbolj primerna. Posameznik lahko s svojim premoženjem razpolaga tudi z oporoko, s katero se lahko preprečijo kasnejši spori dedičev. 

Kdo je lahko oporočitelj?

Oporočitelj je lahko vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil petnajst let starosti. Pravnik vam svetuje, kdaj je oporoka veljavno napisana in kdaj se lahko razveljavi. Prav tako vam svetuje glede oblike oporoke, vsebine oporoke, volilih, izvršitelju oporoke in o preklicu oporoke. Kadar ni bilo oporoke, pride do dedovanja na podlagi zakona. Dedni redi določajo vrstni red dedovanja, tako da dediči bližnjega dednega reda izključujejo dedovanje osebe bolj oddaljenega dednega reda. 

Kaj ureja zakon o dedovanju?

Zakon o dedovanju ureja tudi vstopno pravico, povečanje dednega deleža in zmanjšanje dednega deleža. Obstaja pa tudi premoženje – zapuščina, s katero zapustnik ne more razpolagati. Gre za nujni delež, ki pripada nujnim dedičem, ki so pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. 

V določenih primerih so lahko tudi dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika nujni dediči. Pravnik vam bo svetoval ali ste upravičeni do nujnega deleža, kako se uveljavlja pravica do nujnega deleža, kako se izračuna višina nujnega deleža in kako zapustnikova darila vplivajo na ugotavljanje nujnih deležev. Vas zanima kdaj lahko pride do razdedinjenja, odpovedi dediščini, kako preide premoženje zapustnika na dediče, kako se dediščina deli, kako poteka zapuščinski postopek, ali ste dolžni plačati davek od dediščine? Pravnik vam bo z veseljem odgovoril na vaša vprašanja.