logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
načini zaposlitve v podjetju

Načini zaposlitve – katero je za vaše podjetje najbolj optimalno?

Zaposlovanje v Republiki Sloveniji je urejeno z različnimi zakonodajnimi okviri (ZDR-1, Obligacijski zakonik, Zakon o urejanju trga dela), ki določajo načine, kako lahko delodajalec zaposli delavca. Načini zaposlitve so različne – vključujejo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, za določen čas, skrajšani delovni čas, delo na domu, delo preko samostojnih podjetij in druge oblike fleksibilnega zaposlovanja. Pomembno je, da kot delodajalec poznate njihove karakteristike, na podlagi česar se boste odločili za pravilni način.

Načini zaposlitve in pogodba o zaposlitvi

Zaposlitev delavca je pomemben korak. Prav zato je pomembno, da razumemo ključne postopke in načine zaposlovanja, posebno pozornost pa moramo posvetiti pripravi pravilne in ustrezne pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec mora opraviti vse ključne korake:

  • Priprava terena in določitev nalog ter kvalifikacij
  • Objava prostega delavnega mesta
  • Razgovori in izbira primernega kandidata
  • Priprava in podpis pogodbe o zaposlitvi
  • Ureditev zavarovanja

Nimate vseh potrebnih znanj za sklepaje pogodb? Pogodbo o zaposlitvi vam v celoti pripravi Pravnik na dlani, tako boste lahko prepričani, da bo napisana pravilno in korektno.

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen in določen čas

Najpogostejša oblika dela je delo na podlagi pogodbe o zaposlitve za nedoločen. Sklenjena je brez določitve končnega datuma delovnega razmerja. Ta oblika omogoča dolgoročno načrtovanje in razvoj kadrov ter zagotavlja dolgoročno stabilnost in lojalnost zaposlenih. Hkrati pa zahteva večje obveznosti glede odpovedi pogodbe – potrebno je upoštevati postopke, odpovedne roke in določene razloge za odpoved.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je sklenjena za vnaprej določeno obdobje, ki je lahko določeno s projektom, sezonskim delom ali nadomeščanjem začasno odsotnega delavca. Omogoča fleksibilnost pri zaposlovanju, vendar ima stroge zakonske omejitve glede podaljševanja. Več o tovrstnem načinu zaposlitve si lahko preberete v članku »Zaposlitev za določen čas – od značilnosti do pogodbe«.

Podjemna pogodba

Podjemna pogodba je oblika civilnopravne pogodbe, ki se uporablja za opravljanje enkratnih del ali storitev. Delavec se s podjemno pogodbo zaveže opraviti določeno delo, delodajalec pa se zaveže za to plačati dogovorjeno plačilo. Za razliko od pogodbe o zaposlitvi podjemna pogodba ne vzpostavlja delovnega razmerja in ne zagotavlja delavcu enakih pravic kot zaposlitvena pogodba. Več o podjemni pogodbi izveste s klikom na »Podjemna pogodba – bodite fleksibilni, a dosledni pri sklenitvi«

Pogodba o zaposlitvi za skrajšani delovni čas

Delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za skrajšani delovni čas, kar pomeni, da delavec dela manj kot polni delovni čas (40 ur na teden). Ta oblika zaposlitve omogoča prilagodljivost pri organizaciji delovnega procesa in manjše stroške za plače in prispevke. Prav tako omogoča zaposlitev večjega števila delavcev za pokritje različnih časovnih obdobij.

Pravnik na dlani je vaša celovita pravna podpora za podjetja. Pravno svetovanje, pregled dokumentacije, priprava dokumentov, pravna mnenja in še mnogo več! Posvetite se poslu, birokracijo pa prepustite strokovnjakom.

Samostojni podjetniki in pogodbeno delo

Delodajalci lahko sklenejo pogodbe z zunanjimi sodelavci, ki delujejo kot samostojni podjetniki. Zaposlitev samostojnega podjetnika znižuje stroške za socialne prispevke in druge dajatve ter zmanjšuje odgovornost glede delovnopravnih pravic. Potrebno pa je natančno opredeliti pogodbenih obveznosti in nadzor nad izvedbo dela. Kot delodajalec morate biti tudi pazljivi, da sodelovanje ne izpolnjuje pogojev za prikrito delovno razmerje.

Zaposlitev preko avtorske pogodbe

Zaposlitev preko avtorske pogodbe je primerna za dela, ki vključujejo ustvarjanje avtorskih del, kot so pisanje, umetniško ustvarjanje, programiranje ali raziskave. Prednosti avtorske pogodbe vključujejo večjo fleksibilnost in možnost dogovarjanja o višjem plačilu, saj ne vključuje obveznosti plačevanja socialnih prispevkov. Slabosti pa so pomanjkanje delavskih pravic. Takšna pogodba je primerna za kratkoročna, projektna dela, kjer je pomemben končni rezultat. Kdaj izbrati avtorsko pogodbo in kdaj raje podjemno pogodbo? O vaši situaciji in najbolj optimalnem načinu zaposlitve se posvetujte s Pravnikom na dlani.

 

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!