logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
zaposlitev delavca

Zaposlitev delavca – 5 korakov

Ko se odločite za zaposlitev delavca zaradi povečanja obsega dela, je pomembno, da ste seznanjeni z vsemi koraki, potrebnimi za pravilno izvedbo zaposlitve. Če imate težavo, je najbolje, da se posvetujete z nekom, ki to obvlada na primer pravni strokovnjak. Pravnik na dlani je vaš najboljši prijatelj, ko gre za reševanje pravnih težav, pripravo pravnih dokumentov ter zagotavljanje, da vaše poslovanje poteka v skladu z zakonodajo.

1. korak: Priprava terena

Pred zaposlitvijo delavca je ključnega pomena, da podjetje skrbno pripravi teren. Podjetje mora jasno opredeliti potrebe za novo zaposlitev. To vključuje določitev nalog, odgovornosti in kvalifikacij, ki jih zahteva delovno mesto.

Zaposlitev delavca? Za določen ali nedoločen čas, preko podjemne pogodbe, kratkotrajno delo?

Za vse načini je tu Pravnik na dlani, ki je vaša celovita pravna podpora pri vprašanjih vseh vrst.

2. korak: Javna objava prostih delovnih mest

Po zakonu mora biti prosto delovno mesto javno objavljeno. Prosto delovno mesto lahko brezplačno objavite preko Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Če kot delodajalec ne želite, da objavo izvede Zavod, jo morate urediti sami – na zaposlitvenih portalih, spletnih straneh ali javno dostopnih prostorih. Obstajajo pa tudi določene izjeme, ko se lahko pogodba o zaposlitvi izvede brez javne objave in tudi izjeme, ko je prosto delovno mesto potrebno obvezno prijaviti pri Zavodu.

Objava mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Rok začne teči naslednji dan po zadnji objavi v javnih medijih.

3. korak: Zaposlitev delavca - postopek izbiranja

V postopku izbire smete kot delodajalec od kandidatov zahtevati le tiste informacije, ki so neposredno povezane z delom, kot na primer dokazila o izpolnjevanju delovnih pogojev ali preizkus znanja in sposobnosti. Ne pozabite neizbrane kandidate pisno obvestiti, da niso bili izbrani, in jim na njihovo zahtevo vrniti predložene dokumente v roku osmih dni po zaključku postopka izbire. To je vaša dolžnost.

4. korak: Obveznosti z izbranim kandidatom

Seznanitev s pogoji dela in zdravniški pregled

Preden podpišete pogodbo o zaposlitvi, morate kandidata seznaniti z delovnimi nalogami, pravicami, obveznostmi in pogoji dela.

Pred pričetkom dela mora delodajalec poslati delavca na zdravniški pregled in usposabljanje iz varstva pri delu. Delodajalec je zakonsko zavezan zagotoviti usposabljanje za vse zaposlene, vključno s študenti, dijaki ter tudi tistimi, ki občasno opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne oblike zaposlitve.

 

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se sklene med delodajalcem in delavcem v pisni obliki. Stopi v veljavo ko obe stranki pogodbo o zaposlitvi podpišeta. Pisni predlog pogodbe o zaposlitvi je potrebno kandidatu izročiti običajno tri dni pred predvidenim podpisom, pisno pogodbo pa mu izročite ob sklenitvi.

S sklenitvijo pogodbe nastane delovno razmerje. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter vključitev v socialno zavarovanje začnejo veljati na dan začetka dela, ki je določen v pogodbi. Pogodba mora biti usklajena s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom delodajalca. Priporočamo vam, da se na tej točki posvetujete s pravnikom, saj mora pogodba o zaposlitvi biti napisana v skladu z zakonskimi predpisi. Več informacij najdete v našem članku Ustrezna pogodba o zaposlitvi je začetek uspešnega zaposlovanja!

Prepustite pripravo pogodbe in vseh internih aktov izkušenemu pravniku – Pravnik na dlani. Pripravil vam bo dokument, ki  je v sladu z zakonodajo in vašimi poslovnimi potrebami. Pokličite 01 280 8000 še danes!

5. korak: Prijava v obvezna zavarovanja

Torej, izvedli ste zaposlitev delavca, ga izbrali in z njim podpisali pogodbo o zaposlitvi. Kaj sledi? Sedaj je potrebno urediti vse nadaljnje obveznosti, vključno z zavarovanjem. Kot delodajalec morate mora delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti, skladno s posebnimi predpisi in to predno začne opravljati svoje naloge.

Postopek zavarovanja opravite na portalu e-VEM. Potrebno je predložiti tudi pogodbo o zaposlitvi, ki med drugim določa začetek in morebiten konec zaposlitve. Zaposlenemu morate v roku 15 dni od začetka dela izročiti fotokopijo prijave v zavarovanje. Upoštevajte, da dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje ni več obveznost delodajalca.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!