logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000

Ustrezna pogodba o zaposlitvi je začetek uspešnega zaposlovanja!

Da bi delavno razmerje bilo sklenjeno, mora biti podpisana pogodba o zaposlitvi, in to v pisni obliki. Gre za pravno zavezujoč dokument, ki določa pravice in odgovornosti tako delodajalca kot tudi zaposlenega in s tem ureja različne vidike delovnega razmerja. 

POGODBA O ZAPOSLITVI - KAJ JE IN KAKO JO NAPISATI?

Pogodba o zaposlitvi je torej temelj vsakega delovnega razmerja. Pri njegovi sestavi se mora upoštevati Zakon o delovnih razmerjih, kolektivna pogodba in tudi druge interne pravne akte. Vsebovati mora podatke o obeh pogodbenih strankah, kdaj in kje se delo začne in kakšen je sploh naziv delovnega mesta. Seveda ne smejo manjkati podatki o razporeditvi delovnega časa, dopustu, plači, določilo o odpovednem roku 

Čeprav na spletu najdemo veliko vzorcev pogodbe o zaposlitvi, ni najbolje, da se na njih nanašamo. Vsaka pogodba o zaposlitvi ima namreč lahko različne določbe, zato je najbolje, da se pri zaposlitvi delavca vsaki pogodbi posvetimo individualno. Največkrat se zatakne pri navedbi kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov, ki določajo pogoje dela, pravice in obveznosti. Te skrbi si lahko prihranite s celovito pravno podporo, ki jo ponuja Pravnik na dlani. Poslovno pravno svetovanje namreč postaja eden izmed ključnih stebrov vsakega poslovanja, tudi ko gre za pravno svetovanje za sklepanje pogodb o zaposlitvi. 

Če se vam porajajo vprašanja v zvezi s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi aspekti delovnega prava, si zagotovite paket celovite pravne podpore za podjetja. Pravnik na dlani vam pripravi pogodbe o zaposlitvi, interne akte in ostale dokumente.

Pokličite 01 280 8000 in se rešite dilem in skrbi! 

POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v zadnjem obdobju že skoraj stalnica pri zaposlovanju novih delavcev. Predvsem se jo sklene, če gre za: izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, začasno povečan obseg dela, nadomeščanje, odsotnega delavca, opravljanje sezonskega dela, zaposlitev osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje, opravljanje javnih del … Kdaj pa še lahko z delavcem sklenemo pogodbo za določen čas? Če gre za manjšega delodajalca in je tako določeno s kolektivno pogodbo.  

Obdobje določenega časa je lahko največ dve leti. Lahko pa se sklene več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas (npr. štiri za polletno obdobje). Delodajalec pa ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši od dveh let. Drugače pa je, če delavcu poteče pogodba o zaposlitvi in nato vsaj 3 mesece ne sklene nove pogodbe. Če niste prepričani ali ravnate prav, se raje posvetujte s pravnikom, ki temeljito pozna delovno pravo, da si ne bi nakopali globe od 3000 do 20.000 EUR.  

osebni stečaj

ZAGOTOVITE JASNOST IN TRANSPARENTNOST TER ZAŠČITITE INTERESE

Ključnega pomena je osredotočiti se na zaščito interesov delodajalca in zagotoviti jasnost ter transparentnost sporazuma. Jasnost v pogodbah zmanjšujejo možnosti morebitnih nesporazumov in konfliktov med vami in delavci. Jasno opredeljene obveznosti, pravice in odgovornosti obeh strani vzpostavljajo trdno temeljno za uspešno sodelovanje, odprto komunikacijo in dobro delovno klimo.  

Ne pozabite pa niti na svoje interese. Klavzule, ki varujejo interese delodajalca, kot so klavzule o zaupnosti in konkurenčnosti, igrajo ključno vlogo pri vzpostavitvi zaupanja in zavarovanju ključnih podatkov ter poslovnih informacij. Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena. Ne pozabite pa da konkurenčna prepoved in klavzula nista sopomenki. Kako jo vključiti v pogodbo o zaposlitvi, se posvetujte s pravnim strokovnjakom, ki vam bo pomagal zavarovati vaše pravice.  

Pravnik na dlani – pravno svetovanje v živo za posameznike in podjetja. Pravni strokovnjaki vam pomujajo celovito pravno podporo, pregled in tudi prirpavo dokumentov. Pokličite 01 280 8000 in se že danes rešite skrbi.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!