logo1

darilna pogodba

Darilna pogodba je pravni instrument, ki se uporablja za prenos lastninske pravice na premičnino ali nepremičnino brezplačno. Gre za pogodbo med darovalcem, ki prenaša lastninsko pravico, in darovalcem, ki to pravico sprejema. Darilna pogodba je pogosta metoda prenosa premoženja med družinskimi člani ali prijatelji.

Kaj vsebuje?

V njej se opredeljujejo predmet darila, to je premičnina ali nepremičnina, ki se prenaša. Pogodba prav tako določa pravice in obveznosti obeh strank ter način prenosa lastninske pravice. Praviloma se za sklenitev darilne pogodbe zahteva pisna oblika, ki zagotavlja dokazljivost prenosa lastninske pravice.

Darilna pogodba ima lahko tudi določene omejitve in pogoje, kot na primer prepoved prodaje darila za določeno obdobje ali obveznost obdržati darilo v določenem stanju. Stranki se lahko dogovorita tudi o morebitnih davčnih posledicah darila.

Pomembna je za zagotavljanje pravne varnosti in jasnosti pri prenosu lastninske pravice. S sklenitvijo darilne pogodbe se zagotavlja dokazljivost prenosa lastninske pravice in zmanjšujejo možnosti sporov ali nesoglasij glede darila.

V primeru prenosa nepremičnine z darilno pogodbo je pomembno tudi izpolnjevanje določenih formalnosti, kot je vpis pogodbe v zemljiško knjigo, da se prenos lastninske pravice ustrezno evidentira.

Darilna pogodba je uporaben pravni instrument, ki omogoča prenos premoženja na brezplačni podlagi ter služi kot pravno sredstvo za uresničitev želje darovalca, da podari svoje premoženje drugi osebi.

Potrebujete pravno pomoč? pokliči