logo1

delodajalec

Delovno pravo je ključnega pomena za zaščito pravic in urejanje obveznosti tako delavcev kot delodajalcev v delovnem razmerju. Kot delodajalec imate pomembno vlogo pri zagotavljanju pravic delavcev. Pravice določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Vaša odgovornost je zagotoviti, da so pravice delavcev spoštovane in zaščitene.

Pravnik vam lahko svetuje v različnih situacijah, povezanih z delovnim pravom. To vključuje svetovanje o pravicah delavcev do letnega dopusta, starševskega dopusta, nadomestila plače ali regresa. Prav tako vam lahko pomaga razumeti vaše obveznosti glede delovnega časa in pogojev za delo na domu. Pravnik vam bo pojasnil, kaj urejajo splošni akti delodajalca in kakšne so vaše obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi.

Pomembno je, da ste kot delodajalec pozorni na skrite pasti delovnega prava, zlasti pri sklepanju, spremembi ali prekinitvi pogodbe o zaposlitvi. Pravnik vam lahko svetuje glede obveznih sestavin pogodbe, nejasnosti v pogodbi, veljavnosti pogodbenih določil, konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule.

Prekinitev delovnega razmerja je še eno področje, kjer je pravni nasvet ključen. Delovno razmerje se lahko konča na različne načine, vključno z redno ali izredno odpovedjo, sporazumno prekinitvijo, potekom časa, sodno odločbo ali po samem zakonu. Pravnik vam lahko svetuje glede vaših obveznosti v zvezi z odpravnino, odpovednim rokom, pravilno vročitvijo odpovedi in vlogo sindikata ali delavskega zaupnika pri odpovedi.

Kot delodajalec ste odgovorni za zagotavljanje varnih delovnih pogojev. V primeru poškodb pri delu, nadlegovanja ali mobinga, lahko nastopijo situacije, ki zahtevajo pravno varstvo in odškodnino. Pravnik vam bo svetoval in pomagal v teh primerih, zagotovil pravno podporo in vam pomagal uveljavljati vaše obveznosti ter zaščititi vaše pravice.

Kako vam Pravnik na dlani lahko pomaga?

Za pravni nasvet ali pripravo ustreznih dokumentov nas pokličite na 01 280 8000
Več pravnih nasvetov lahko poiščete na strani pravni nasveti tukaj.

regres 2023

REGRES 2023

Višina regresa 2023 Izplačilo regresa 2023 Letni dodatek oz. regres za upokojence Regres je vsota, ki jo mora delodajalec izplačati delojemalcu poleg letnega dopusta. Najnižji

Preberi »

Potrebujete pravno pomoč? pokliči