logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000

Vse kar morate vedeti za zaposlitev delavca

Zaposlitev delavca je pomemben korak, ki vpliva na uspešnost in dinamiko podjetja, obenem pa prinaša številne pravne obveznosti. Prav zato je pomembno, da razumemo ključne postopke zaposlitve delavca in kako vam pri tem lahko pomaga pravno svetovanje za podjetja. Proces zaposlovanja namreč ni le stik lastnika, kadrovnika in iskalca zaposlitve, temveč je veliko več.  

OBLIKA ZAPOSLITVE DETERMINIRA POSTOPEK

Kako zaposlitev poteka je odvisno tudi od samega načina zaposlitve. Slovenska zakonodaja poleg (najpogostejše) zaposlitve za nedoločen in določen čas pozna tudi delo preko podjemne ali avtorske pogodbe, začasno ali občasno delo upokojenca, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo ali študentsko delo. Tu gre običajno predvsem za enkratna, občasna ali kratkotrajna dela, ki pa so vseeno del poslovnega sveta. Zaradi njihove manjše pogostosti podjetniki morda ne vedo, kako ta razmerja pravilno urediti, zato je tu ključen pomen pravne podpore. 

PRIPRAVA NA ZAPOSLITEV DELAVCA

Pred zaposlitvijo delavca je ključnega pomena, da podjetje skrbno pripravi teren. Podjetje mora jasno opredeliti potrebe za novo zaposlitev. To vključuje določitev nalog, odgovornosti in kvalifikacij, ki jih zahteva delovno mesto. Sledi iskanje kandidatov in objava prostega delavnega mesta – oglasa. Postopek zaposlitve se začne z oglaševanjem delovnega mesta, pa kot podjetnik veste, kdaj je to nujno in kdaj to ni potrebno? Ko se zberejo prijave, se izberejo kandidati za nadaljnji postopek izbora. Pri tem je pomembno, da se izognemo diskriminaciji in spoštujemo zakonodajo. Ko opravite intervjuje in preverite kandidate, morate ugotoviti ali ustrezajo zahtevam za delovno mesto, ki delujejo kot vodnik za dokončni izbor. 

Ne moremo dovolj poudariti, kako pomembno je, da je pogodba o zaposlitvi natančno in korektno napisana. Dovolite, da vam pri pripravi dokumenta pomaga Pravnik na dlani, ki sicer nudi celovito pravno podporo vašemu podjetju.

Pokličite 01 280 8000 še danes in si zagotovite svetovanje Pravnika na dlani. 

POGODBA O ZAPOSLITIVI

Pogodba o zaposlitvi je temelj, na katerem sloni vsako delovno razmerje. To je dokument, ki podrobno opredeljuje delovne obveznosti, pravice in dolžnosti tako delavca kot delodajalca. Vključuje informacije o plači, delovnim časom in počitku, dopustu, bolniški odsotnosti in drugih ključnih vidikih dela. Pred samo sklenitvijo morate delavcu predhodno izročiti pogodbo, da jo lahko pred sklenitvijo pregleda. Tudi sami se pred podpisom še enkrat prepričajte, da so vsi elementi pravilno navedeni in so v skladu z zakonodajo pa tudi s tem, kar od delavca pričakujete.  

osebni stečaj

ZAPOSLITEV DELAVCA - KAJ SLEDI?

Delavca se torej zaposlili, kaj pa sedaj? Potrebno je urediti vse nadaljnje obveznosti – zavarovanje. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu tudi izročiti fotokopijo prijave. 

Pred pričetkom dela mora delodajalec poslati delavca na zdravniški pregled in usposabljanje iz varstva pri delu. Delodajalec je zakonsko zavezan zagotoviti usposabljanje za vse zaposlene, vključno s študenti, dijaki ter tudi tistimi, ki občasno opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne oblike zaposlitve. 

Če vas zaposlitev novega delavca postavlja pred izzive in skrbi, stopite v stik z našimi pravniki. Nudimo vam celovito pravno svetovanje in storitve priprave dokumentacije (tudi pisanje pogodbe o zaposlitvi).

Pravnik na dlani je dosegljiv vsak delovnik med 8.in 20. uro na telefonski številki 01 280 8000. 

Zaposlitev delavca je pomemben korak za vsako podjetje, in pravno svetovanje ter celovita podpora igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da so vsi postopki izvedeni v skladu z zakonodajo. Pripravi in izbiri kandidatov (bodočih delavcev) sledi naslednji pomemben korak – zaposlitev. Poznate vsa pravila in pasti?  

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!