Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
podjemna pogodba in pravno svetovanje za podjetja

Podjemna pogodba – bodite fleksibilni, a dosledni pri sklenitvi

Podjemna pogodba, znana tudi kot pogodba o delu, je pravni dokument, ki ureja razmerje med naročnikom in izvajalcem pri opravljanju določenega dela. Ta vrsta pogodbe je še posebej uporabna za podjetja, ki potrebujejo fleksibilnost in specializirane storitve, ne da bi pri tem morali zaposliti nove delavce.

Kaj je podjemna pogodba?

Podjemno pogodbo (oz. pogodbo o delu) ne opredeljuje Zakon o delavnih razmerjih temveč Obligacijski zakonik (OZ).  Opredeljuje jo kot pogodbo, s katero se izvajalec (podjemnik) zavezuje, da bo za naročnika opravil določeno delo. Naročnik pa se zavezuje, da bo za to delo plačal dogovorjeno ceno. Lahko gre za izdelavo ali popravilo stvari, umsko ali telesno delo …

Poleg vsebine dela, vključuje tudi različne druge podrobnosti. To so: specifikacije glede izvedbe dela, rok za dokončanje, rok za plačilo, ter kdo zagotovi potreben material. Čeprav se podjemna pogodba pogosto sklene ustno, je zaradi lažjega dokazovanja obstoja pogodbenega razmerja in natančnosti dogovorov priporočljivo, da se sklene v pisni obliki. Pazite torej, da se ne boste tepli po glavi, če pride do morebitnih nesoglasij, vi pa ne boste imeli njene fizične oblike. Da se še dodatno zavarujete, dovolite, da vam pogodbo v vašem imenu pripravi izkušen pravni strokovnjak.

Potrebujete pomoč pri sestavi podjemne pogodbe? Za vas jo v celoti pripravi Pravnik na dlani – vaša celovita pravna podpora za podjetja! Pokličite 01 280 8000 in dovolite, da to delo namesto vas opravi izkušen pravnik.

Kdaj se odločiti za sklenitev podjemne pogodbe?

Podjemna pogodba je primerna, kadar podjetnik potrebuje specifično storitev ali projekt, ki ga ne morejo opraviti stalni zaposleni. Gre za pogodbeno razmerje, ki omogoča večjo fleksibilnost pri zaposlovanju strokovnjakov za enkratne ali občasne naloge. Kot organizacija lahko delavcu po podjemni pogodbi dajete navodila, kakšen naj bo končni izdelek oz. rezultat. Ne morete pa dajati navodil glede načina dela. V tem se podjemna pogodba bistveno razlikuje od pogodbe o zaposlitvi.

V praksi lahko podjemna pogodba zajema vse vrste del, ki ne sodijo med avtorska dela. Pri določenih umskih delih podjemna pogodba meji na avtorsko pogodbo, zato pazljivo – za katero vrsto pogodbe gre v vašem primeru, se posvetujte s pravnikom.

Kdaj podjemne pogodbe ne morete skleniti?

Podjemne pogodbe ni dovoljeno skleniti, če so pri delu prisotni elementi delovnega razmerja. Torej ko gre za delo, kjer se podjemnik prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem osebno in nepretrgano opravlja delo za plačilo, po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V takšnem primeru morata delodajalec in delavec skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o občasnem oz. začasnem delu.

Je prišlo do težav z izvajalcem podjemne pogodbe? Posvetujte se s Pravnikom na dlani, ki na podlagi znanj in izkušen ve, kako rešiti problem. Rezervirajte si termin pogovora še danes!

Kakšne so vaše pravice?

V okviru tega razmerja mora vaš podjemnik (izvajalec) omogočati, da nadzorujete potek dela, obvestiti vas mora o morebitnih napakah, ki jih je opazil na materialu, saj sicer odgovarja za nastalo škodo. Dolžan vam je sporočiti vse pomanjkljivosti na druge okoliščine, ki so pomembne za naročeno delo. Glavna dolžnost izvajalca pa seveda je, da je dolžan delo opraviti po dogovorih in pravilih in v določenem času, ki je zapisan tudi v sklenjeni pogodbi.

Ni pa nujno, da izvajalec delo opravi sam, razen če je to izrecno dogovorjeno s pogodbo ali če to izhaja iz narave posla. Torej lahko delo preda podizvajalcu, kljub temu pa ostaja odgovoren izvajalec/podjemnik sam in ne najeti podizvajalec.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!