logo1

Dedovanje

Ste pretreseni ob izgubi in imate vprašanja, povezana z dedovanjem? Bi radi pospešili zapuščinske postopke, pa ne veste, kako? Preverite, ali vam pripada dediščina, kdo so zakoniti dediči, kako je z oporoko.

♠ Bi radi sestavili oporoko?
♠ Kakšna je vejavnost oporoke?
♠ Kako se deli premoženje pri več dedičih?
♠ Kdaj vam pripada nujni delež?
♠ So vas izključili iz oporoke?
♠ Kako dedujejo različni sorodniki
♠ Kako se izplačuje dediče iz naslova nepremičnin?
♠ Kakšen je davek na dediščino?
♠ Kaj se zgodi s kasneje najdenim premoženjem? 

Ne prepustite stvari naključju. Vse težave vam bodo pomagali rešiti naši pravni strokovnjaki. Bodite v prednosti pred drugimi!
POKLIČITE:

Zakaj poklicati Pravnika na dlani?

POKLIČITE:

pravno-svetovanje-poklici-01280800
Pokličite
01 280 8000

Pokličite našo
kontaktno številko

pravno-svetovanje-pravnik-na-dlani-operater
Oglasil se vam
bo operater!
Operater vam bo svetoval
pravega pravnika za vašo težavo.
pravno-svetovanje-pravnik-na-dlani-pravi-pravnik
Povezali vas bomo
s pravnikom!
Pravniku boste zastavili svoje
vprašanje in se z njim pogovorili.

Svetujemo na vseh področjih:

pravno svetovanje civilno pravo
Civilno pravo

Pomoč na področju pogodbenih razmerij, poškodb na delovnem mestu, v prometnih nesrečah in drugih škodnih dogodkov, pri katerih bi bili upravičeni do odškodnine. Svetovanje na področju stvarnega prava (npr. mejni, posestni, medsosedski in drugi spori) in dednega prava (dedovanje, nujni deleži, dednopravne pogodbe itd.).

več..

Delovno pravo

Svetovanje delavcem ali delodajalcem; spori med njimi; postopki zaposlitve ali prenehanja delovnega razmerja; pravica do dopusta ali regresa; interni pravni akti; disciplinski postopki; neizplačevanje denarnih obveznosti; uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti; ter druga vprašanja, ki zadevajo odnos med delavcem in delodajalcem.

več..

pravno svetovanje kaznovalno pravo
Kaznovalno pravo

Pravno svetovanje s področja kazenskega in prekrškovnega prava: telesne poškodbe, goljufije, obrekovanja in ostala kazniva dejanja zoper čast in dobro ime ter zoper spolno nedotakljivost. Pokrivamo tudi področja prometnih in drugih prekrškov (policijski postopki, kršenje javnega reda in miru … ipd.).

več..

pravno svetovanje mediacije
Družinsko pravo
Svetovanje na celotnem področju družinskega prava, ki se nanaša predvsem na sklenitve in razveze zakonskih zvez, položaja, skrbi, vzgoje, dodelitve ter preživljanja otrok, ureditve, razpolaganja in razdelitve skupnega premoženja, materinstva, očetovstva itd.

več..

V kolikor želite, da vam pripravimo pisni dokument (pritožba, mnenje, odgovor ipd.), nam to sporočite prek spodnjega obrazca. Pošljite tudi potrebno dokumentacijo.