logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani

Obisk inšpektorja – kako ravnati?

Inšpekcijski postopek je realnost vsakega podjetja. Obisk inšpektorja ne pomeni konca sveta, nujno pa je, da se nanj že predhodno ustrezno pripraviti. Največ boste storili tako, da imate sklano z zakonom urejeno vso papirologijo in skladno z zakonom tudi poslovali. V primeru, da imate napoved ali verjetnost inšpektorskega postopka, se posvetujte s pravnim strokovnjakom – z znanjem in izkušnjami bo vedel, kaj vse morate preveriti in storiti, da boste pripravljeni.

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Inšpektorski nadzor izvaja inšpektorat, ki ima pristojnost preverjati spoštovanje zakonov in drugih predpisov. Za preverjanje stanja v vašem podjetju je pooblaščen inšpektor, ki je uradna oseba inšpekcijskega organa.

Kot podjetnik se boste najverjetneje srečali s tržno, finančno (davčno) in delovno inšpekcijo. Glede na vašo dejavnost pa morda tudi z inšpekcijo za kulturo in medije, za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, za okolje in prostor … Skupno ima Republika Slovenija 25 inšpekcijskih služb, ki nadzorujejo poslovanje na vseh področjih dejavnosti podjetij, zato je razumljivo, da ena izmed njih obišče tudi vas. V primeru, da vas je doletel obisk inšpektorja in pri tem potrebujete pomoč, se obrnite na Pravnika na dlani, ki vam nudi pravno svetovanje za podjetja.

Tudi vi začutite nelagodje, ko vam kdo omeni inšpekcijo? Bodite pripravljeni s Pravnikom na dlani!

Zagotovite si pravno svetovanje za podjetja, hkrati pa za vas opravljamo tudi storitve pregleda in priprave dokumentov vseh vrst.

INŠPEKCIJSKI POSTOPEK

Začetek inšpekcijskega postopka nastopi na zahtevo stranke, ki poda pobudo ali prijavo za izvedbo inšpekcijskega nadzora. Inšpekcijski nadzor se načeloma vedno začne z vročitvijo sklepa o nadzoru, inšpektorji pa nadzor začnejo opravljati po poteku osmih dni od vročitve sklepa. Torej se lahko na njihov prihod pravočasno pripravite. Seveda pa ni nujno, da je obisk inšpektorja napovedan. Inšpektorat vas bo obiskal v delovnem času, izven delavnika pa le, če zavezanec na to pristane ali je to nujno potrebno zaradi samega namena inšpekcijskega nadzora.

Največ kazni se navadno dodeli prav zaradi nepoznavanja zakonodaje. Seveda se kot podjetnik želite posvetiti poslu, rasti, ustreznem delovnem okolju … Morda zato večkrat pride do pomanjkljivosti, ko pride do pravnih in zakonodajnih zadev. Če je pri urejanju pravnih zadev vam kaj ušlo, verjemite, da se to inšpektorjem ne bo zgodilo, zato vam na srce polagamo, da vse brezhibno uredite!

OBISK INŠPEKTORJA

Po statistiki sodeč se kazni, ki jih inšpektorji izrečejo, pojavijo ravno zaradi nepoznavanje zakonodaje ali morda malomarnosti. Inšpektorji za delo tako na primer vsako leto ugotavljajo, da so v praksi najpogostejše kršitve predvsem na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, glede sklepanja pogodb, vodenja evidenc delovnega časa in zaposlovanja na črno. Finančni inšpektorji pa so najbolj pozorni, če zavezanci pravilno obračunavajo in odtegujejo dajatve.

Zavezanec je obvezen biti navzoč med nadzorom, če je ta predhodno napovedan. V primeru njegove odsotnosti inšpekcijska služba sestavi zapisnik o izvedenem nadzoru, medtem ko podjetniku podeli rok 48 ur za podajo odgovora nanj. Pomembno je poudariti, da ko zavezanca obišče inšpekcija in ga opozori na pomanjkljivosti, mora le ta napake odpraviti v roku osmih dni in to tudi sporočiti inšpektorju. Hkrati je zavezančeva pravica tudi, da vloži pravna sredstva. V tem primeru lahko govorimo o ugovoru na ugotovitev inšpektorja (naslovimo ga na inšpektorat), če govorimo o pritožbi, o tem odloča organ, ki je eno stopnjo višje od inšpektorske službe (pristojno ministrstvo).

Ste po obisku inšpektorja prejeli obvestilo o kršitvi in denarno kazen? Vedno se lahko tudi pritožite, če se z ugotovitvami ne strinjate. Pravnik na dlani vam bo pri tem svetoval in za vas pritožbo oz. ugovor tudi napisal.

Zagotovite si strokovno pravno pomoč in pripravo dokumentov še danes!

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!