logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
pogodba o poslovnem svetovanju

Pogodba o poslovnem sodelovanju – kako in zakaj jo skleniti?

Pogodba o poslovnem sodelovanju je pogodba, ki jo sklepajo dve ali več strank z namenom vzpostavitve in urejanja poslovnega odnosa. Ta vrsta pogodbe je ključna pri oblikovanju različnih oblik poslovnega partnerstva, ki segajo od skupnih projektov do dolgoročnih strateških združitev. Pomembno je, da je skrbno pripravljena in da zajema vse potrebne elemente, ki natančno opredeljujejo, kaj se od posamezne stranke pričakuje.

KDAJ SE SKLENE POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU?

Pogodba o poslovnem sodelovanju se lahko sklepa med podjetji ali med podjetji in fizično osebo. Predstavlja učinkovit in zavezujoč način sodelovanja in je namenjena jasni opredelitvi pogojev sodelovanja, kar zagotavlja, da ne pride do nesporazumov. Poznamo kar nekaj pogodb, ki jih med seboj lahko sklenejo poslovni subjekti. Ena najpogostejših je na primer pogodba o opravljanju računovodskih storitev.

Da bi se v celoti izognili nesporazumom, mora biti pogodba o poslovnem sodelovanju ustrezno napisana. To prepustite Pravniku na dlani,

ki lahko za vas pregleda in pripravi vse vrste pravnih dokumentov s katerimi se srečujete v poslovnem in zasebnem svetu.

POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU - VSEBINA

Pogodba o poslovnem sodelovanju je t. i. inominatna pogodba, kar pomeni, da ni zakonsko definirana. Prav zato lahko priprava tovrstne pogodbe predstavlja marsikatero dilemo in nejasnost, ki pa jo za vas lahko reši pravni svetovalec iz Pravnika na dlani. Načeloma mora vsebovati predmet pogodbe in obveznosti obeh strank, obseg in način sodelovanja, informacije o plačilu storitve in zaupnosti podatkov, veljavnost pogodbe in končne določbe. V primeru, da je pogodba podpisana z daljše časovno obdobje, lahko stranke spremembe uveljavljajo z raznimi aneksi.

PREGLED POGODBE, SPREMEMBE IN ODPOVED

Pregled pogodbe je ključno za vsako uspešno partnersko razmerje. Zaradi morebitne kompleksnosti je nujno, da jo vsaka stranka temeljito prebere in razume, saj opredeljuje pravice in obveznosti. Da boste tudi sami prepričani, kaj točno ste se dogovorili, vam predlagamo, da jo v pregled date pravnemu strokovnjaku, ki je dobro podučen o tem področju.

Odpoved pogodbe o sodelovanju je možna, če katera izmed strank krši svoje obveznosti, ki so bile določene v pogodbi. Zahteva jo lahko stranka, ki ni prekršila dogovora in določil. Poleg odpovedi lahko oškodovana stranka zahteva tudi izplačilo odškodnine. To je možno, kadar storitev ni bila opravljena kakovostno ali pravočasno.

Je prišlo do sprememb pri poslovnem sodelovanju? Bi želeli podrobneje razumeti, kaj vaša obstoječa pogodba definira?

Naj vam jo pregleda Pravnik na dlani, ki vam bo vsebino, vaše pravice in dolžnosti temeljito razložil. Pravnik na dlani je vedno z vami!

KAJ LAHKO STORIM, ČE SE STRANKA NE DRŽI OBVEZNOSTI?

Ena izmed prednosti pogodbe o poslovnem sodelovanju je, da zagotavlja, da vse stranke med sodelovanjem spoštujejo zakone in predpise. Razen, kadar jih ne. Če ena od strank ne izpolni svojih dogovorjenih obveznosti, lahko to povzroči poslovno škodo drugi stranki. Stranka, ki ni ustrezno ali v celoti izpolnila svojih obveznosti, je dolžna povrniti stroške drugi stranki, v skladu s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti. Pomembno je omeniti, da v primeru pogodbe o poslovnem sodelovanju ne moremo uveljavljati stvarnih napak. Razlog za to je, da je predmet te pogodbe intelektualno delo ali storitev, za katere ni mogoče uveljavljati stvarnih napak.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!