logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini

Povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini

Počitnice se bližajo in mnogi se veselijo oddiha in raziskovanja tujih dežel. Vendar pa se včasih lahko na potovanju tudi nepričakovano srečamo s težavami, npr potrebo po zdravniški oskrbi. Ne glede na to, ali gre za manjše poškodbe ali nenadne bolezni, je pomembno biti pripravljen. V takšnih primerih je ključnega pomena, da se zavedamo možnosti zdravljenja v tujini ter načinov plačevanja in povračila stroškov, da bi zagotovili nemoteno zdravstveno oskrbo, ne glede na kraj, kjer se nahajamo.

Stroški zdravstvenih storitev

V primeru, da ste med začasnim bivanjem v tujini sami plačali stroške zdravstvene oskrbe, obstaja možnost, da zahtevate povračilo teh stroškov pri ZZZS (Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Pravna podlaga za to je Evropski pravni red in meddržavni sporazumi o socialnem zavarovanju. Povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini velja za storitve v državah članicah EU, državah Evropskega gospodarskega prostora, Švico, Združeno kraljestvo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Srbijo ter Črno goro. V upravičenih primerih vam bo ZZZS na podlagi predložene medicinske dokumentacije in računov povrnil stroške zdravljenja v višini, kot bi jo priznala tuja zdravstvena zavarovalnica.

Pomembno je opozoriti, da nekatere države uporabljajo sistem participacije. To pomeni, da morajo pacienti ali zavarovanci sami prispevati določen znesek za zdravstvene storitve. Recimo plačilo samega sprejema v bolnišnico, znesek dneva bivanja v bolnišnici, izdani recepti … Ker so slovenski zavarovanci med začasnim bivanjem v tujini enako obravnavani kot zavarovanci države, v kateri uveljavljajo zdravstvene storitve, so dolžni plačati tudi participacijo, ki je ZZZS ne povrne.

Vsaka pravna situacija je drugačna, unikatna. Morda potrebujete pomoč pri vaši?

Posvetujte se s Pravnikom na dlani – rešitev vaših pravnih dilem je samo en klic stran! Pokličite 01 280 8000!

Povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini

ZZZS je razvil novo aplikacijo, ki omogoča enostavno oddajo elektronskih vlog brez potrebe po digitalnem potrdilu za zavarovane osebe. Aplikacija ima prilagodljiv obrazec, ki se samodejno prilagaja glede na izbrane možnosti in specifične zahtevke posameznega vložka. Da bo oddaja vašega zahtevka brezskrbna, priporočamo, da tekom zdravljenja v tujini pridobite vsa potrebna dokazila. To so račun in dokazilo o plačilu računa za opravljene zdravstvene storitve, zdravstveno dokumentacijo o opravljenih storitvah in vse druge dokumentacije, ki ste jih prejeli (npr. recept za zdravilo, nalog za reševalni prevoz…)

Za ugotavljanje višine povračila stroškov ZZZS posreduje tujemu nosilcu zavarovanja obrazec z vso predloženo dokumentacijo. Nosilec zavarovanja v kraju začasnega prebivanja dokumente pregleda in vrne obrazec, v katerem navede odobren znesek za povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini (ki jih nato ZZZS povrne), ali zahtevo zavrne. V primeru, da vloga ni popolna navede, katero dokumentacijo je še potrebno predložiti. Vložnik ima nato možnost dopolnitve v roku, kije določen, sicer se vloga zavrne.

povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini

Posebnosti

Stroškov opravljenih zdravstvenih storitev v Avstraliji ZZZS ne povrne. Zahtevanje povračila stroškov je treba izvesti v Avstraliji, preden se vrnete domov, v najbližji poslovalnici Medicare. Pri tem je treba predložiti evropsko kartico, potni list in originalni račun.

Opozoriti je tudi potrebno, da ZZZS ne krije stroškov načrtovanega poroda v tujini. Zahtevanje povračila stroškov nenačrtovanega poroda v tujini pa zahteva predložitev računov, zdravstvene dokumentacije, odpustnega pisma iz bolnišnice ter porodnega zapisnika iz države poroda, kopije materinske knjižice ter potrdila o predvidenem datumu poroda, ki ga je izdal izbrani ginekolog v Sloveniji.

Pri prevozu poškodovane osebe s smučišča s helikopterjem ali reševalnimi sanmi evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije stroškov. V takšnih primerih morate stroške večinoma v celoti plačati sami. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja prav tako ne krije stroškov prevoza v domovino, ampak le do najbližje zdravstvene ustanove v tujini.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!