logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000

Pravnik odgovarja: kaj mora ob prodaji parcele ostati na njej?

Poznate svoje pravice pri pravnih težavah? V rubriki Pravnik odgovarja bomo odgovarjali na vaša pravna vprašanja. Tako bomo pomagali pri dvomih o zakonodaji ter vam tako pomagali rešiti težavo ali predstaviti vaše pravice in možnosti.

Življenje nas kdaj tudi neprijetno preseneti: nesreča, ločitev ali razhod, težave v službi, reklamacije, poškodbe, zapuščina, težave z davki, institucijami. V takšnih in podobnih primerih se pogosto znajdemo v položaju, ko ne vemo natančno, kakšne so naše pravice ali možnosti, ker nismo pravni strokovnjaki in ne poznamo celotne zakonodaje. Toda vsako pravno vprašanje ima odgovor! In če ne poznate aktualne zakonodaje, da bi si nanj lahko odgovorili sami, se je za pravni nasvet dobro obrniti na pravnika.

V rubriki Pravnik odgovarja bo pravnik storitve Pravnik na dlani odgovarjal na vaša vprašanja s kateregakoli pravnega področja. Civilno pravo, delovno pravo, kaznovalno pravo ali družinsko pravo. Morda pa ima kdo podobno težavo kot vi in mu boste s postavljenim vprašanjem pomagali do odgovora in rešitve.

Današnje vprašanje:

Prodajam kmetijsko zemljišče (delno stavbno, 47 odstotkov, in delno območje kmetijskih zemljišč, 53 odstotkov). Na zemljišču imam leseno montažno hiško (približno 3 x 3 metre), ki jo nameravam prodati ločeno. Zanima me, ali lahko to hiško posebej prodam drugemu kupcu oziroma ali jo lahko prestavim na svojo drugo parcelo, ki je ne prodajam? Ali morda obstaja zakonska podlaga, da bi moralo vse na parceli ostati, kot je bilo ob prodaji?

Pravnik odgovarja

Prodaja kmetijskega zemljišča je nekoliko drugačna kot prodaja drugih zemljišč. Vsak lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče (gozd ali kmetijo), je pred prodajo dolžan ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer se zemljišče nahaja.

Če je kmetijsko zemljišče na območju, kjer ima predkupno pravico država ali občina (to določa posebna zakonodaja), mora lastnik o nameravani prodaji imetnika predkupne pravice obvestiti. Ta potem lahko izda odločbo, da predkupno pravico uveljavlja ali ne. Zemljišča s tako predkupno pravico se ne prodajajo po postopku, ki ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih. Objava ponudbe na oglasni deski upravne enote zato ni potrebna. Morate pa v primeru znanega kupca vseeno objaviti ponudbo na upravni enoti in to navesti v objavi. Če znanega kupca nimate in bo nekdo po objavi ponudbo sprejel, morate pravni posel skleniti z njim.

Ponudba in objava na oglasno desko

Ponudba mora vsebovati podatke o prodajalcu (osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naziv in sedež podjetja), podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina in površina), ceno ter morebitne druge pogoje.

Upravna enota, na območju katere leži kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija, mora ponudbo objaviti na oglasni deski. Hkrati pa tudi na enotnem državnem portalu eUprave. Rok za sprejem ponudbe je 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote. Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

Napisali ste, da imate na zemljišču postavljeno majhno montažno hiško. Glede na navedene dimenzije te hiške mislimo, da gre za tako imenovani enostavni objekt. Enostavni objekti ne potrebujejo nobenih dovoljenj po gradbenem zakonu. Kaj bo oziroma je na parceli, je vezano le na dogovor med prodajalcem in kupcem. Če želite, lahko torej hiško prestavite kamorkoli.

Pri prodaji tako premičnin in nepremičnin se nam lahko pojavi tisoč in eno vprašanje. Olajšajte si delo in sestavo (kupoprodajne) pogodbe prepustite Pravniku na dlani. Pokličite 01 280 8000 in se rešite skrbi še danes!

Če potrebujete pravni nasvet ali ne veste, kako bi se lotiti reševanja nastale situacije, ker ne poznate svojih pravic in možnosti, lahko odgovor dobite s klicem na 012808000 – Pravnik na dlani, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!