Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani

Pridobitev gradbenega dovoljenja je dolg proces. Ga poznate?

Ste tudi vi pred zidavo hiše ali katerega koli drugega objekta? Najprej je seveda potrebno urediti vse potrebne papirje, ki samo gradnjo tudi dovoljujejo. Gradbeno dovoljenje je torej odločba, ki je potrebna predno začnemo določen objekt graditi, ga rekonstruirati, odstranjevati ali ko želimo spremeniti namembnost objekta. A ni dovolj, da vložimo le vlogo, saj obstajajo točno določeni postopki, ki si sledijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Naj vam jih razloži in vam pri njih pomaga Pravnik na dlani.

Vrsta objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja

Poznamo štiri kategorije objektov: enostavni objekt, nezahtevni objekt, manj zahtevni in zahtevni objekt. Glede na kategorije se razlikuje sama vrsta in namembnost pa tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Ta ni potreben pri enostavnih objektih. Sem sodijo manjše zgradbe /vrne lope, drvarnice) in stavbe kot dopolnitev obstoječih objektov. Skupna površna ne sme presegati 20 m2. Če nameravamo graditi nezahtevni objekt, potem bomo potrebovali gradbeno dovoljenje. Razlika napram manj zahtevnim objektom in zahtevnim objektom (kjer je gradbeno dovoljenje tudi nujno) je, da pri nezahtevnih objektih ni potrebno predložiti projektne dokumentacije, potrebno je zgolj oddati vlogo z okvirno skico.

Če ste kdaj že razmišljali o novogradnji, potem veste, kako zapleten in dolgotrajen je lahko ta postopek. Prav zato vam Pravnik na dlani nudi celovito vodenje tega postopka v vašem imenu. Ne ukvarjajte se s papirologijo, to prepustite nam!

Gradbeno dovoljenje in faze njegove pridobitve

Načeloma vas po Zakonu o graditvi objektov do pridobitve gradbenega dovoljenja loči 5 glavnih faz. Najprej je potrebno preveriti, ali je parcela primerna za gradnjo in ali je to sploh dovoljeno. Nato sledi pridobivanje soglasij vseh relevantnih organov. V tretjem koraku je treba urediti pravice gradnje, kar je ključni predpogoj za pridobitev dovoljenja. Sledi plačilo morebitnih komunalnih prispevkov in drugih dajatev, ki so potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja. V zadnjem koraku je treba predložiti celotno projektno dokumentacijo, ki jo mora izdelati pooblaščen projektant z ustrezno pooblastilom za projektiranje, kot je ZAPS (Zbornica za arhitekturo i prostor Slovenije) ali IZS (Inženirska zbornica Slovenije). Po opravljenih vseh korakih je mogoče pridobiti želeno gradbeno dovoljenje in začeti gradnjo brez skrbi.

osebni stečaj

Pridobitev gradbenega dovoljenja – trajanje postopka

Kot že povedano, oddaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ni dovolj. Njegova pridobitev je odvisna od mnogih dejavnikov, ki lahko sam postopek tudi precej podaljšajo. Čas, ki je potreben za pridobitev vse projekte dokumentacije in soglasij se lahko kaj kmalu močno zavleče. Pomembna pa je tudi vaša ažurnost in aktivnost, ki je v tako dolgotrajnih postopkih velikokrat primanjkuje.

Šele ko so vsa soglasja pridobljena, je mogoče oddati vlogo za gradbeno dovoljenje na upravno enoto, kjer lahko pride do dodatnih zamud. Upravna enota lahko zahteva več dopolnitev vloge, kar lahko privede do podaljšanja postopka za več kot en mesec. Od prejema popolne vloge pa mora upravni organ odločbo izdati in jo vročiti stranki v roku enega meseca.

Žal vsi vemo, kako dolgotrajen in tudi zapleten je lahko ta postopek. Vse gre do te mere, da se nam morda sploh ne da ukvarjati s tem, ali pa ta postopek vztrajno odlašamo. Pravnik na dlani ima rešitev, saj za vas vodi celoten postopek pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!