logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
zaposlitev za določen čas

Zaposlitev za določen čas – od značilnosti do pogodbe

Zaposlitev za določen čas je postala nepogrešljiv del sodobnega trga dela, še posebej v podjetjih , kjer se potrebe po delovni sili nenehno spreminjajo. Idealna je za delodajalce, ki se soočajo s sezonskimi nihanji, projektno naravnanimi nalogami ali začasnimi povečavami obsega dela. V tem članku razkrivamo vse, kar morate vedeti – od sklenitve pogodbe, do vaših pravicah in obveznosti, pa tudi pasteh.

Potrebujete pravni nasvet ali pravno mnenje na področju delavnega prava? Imate dilemo pri zaposlovanju, vodenju kadrovskih map. Pravnik na dlani vam svetuje, opravlja tudi pregled dokumentacije in s ukvarja s pripravo pogodb, aneksov, pritožb, dopisov … 

Kaj je zaposlitev za določen čas?

Zaposlitev za določen čas je vrsta delovnega razmerja, pri katerem delodajalec in delavec skleneta pogodbo, ki določa, da bo delavec zaposlen za določeno časovno obdobje ali do zaključka določenega projekta. Ta vrsta zaposlitve se razlikuje od zaposlitve za nedoločen čas. Navadno se sklene v primerih, kot so:

  • Začasno povečan obseg dela,
  • Nadomeščanje začasno odsotnega delavca (npr. zaradi porodniškega dopusta),
  • Sezonsko delo (turizem, kmetijstvo …),
  • Izvajanje projektov z vnaprej določenim časovnim rokom.

V ta namen se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas. Pogodba z zaposlenim, sklenjena za določen čas, vsebuje enake osnovne elemente kot pogodba za nedoločen čas, vključno z delovnimi pogoji, pravicami in obveznostmi obeh strank.

Kdaj se ne more skleniti zaposlitev za določen čas?

Pogodbe o zaposlitvi za določen čas ni mogoče skleniti, kadar bi to pomenilo izigravanje zakona in pravic delavcev. Na primer, ko obstaja stalna potreba po delu in bi se morala skleniti pogodba za nedoločen čas. Prav tako je nezakonito skleniti več zaporednih pogodb za določen čas z istim delavcem, da bi se izognili zagotavljanju pravic, ki izhajajo iz zaposlitve za nedoločen čas. Zakon namreč omejuje možnosti sklepanja zaporednih pogodb za določen čas v trajanju več kot dveh let.

Omejitev sklepanja zaporednih pogodb

Pogodba za določen čas je lahko sklenjena največ za obdobje dveh let. V tem primeru gre lahko za eno dvoletno pogodbo ali na primer štiri pogodbe za obdobje pol leta. Po preteku dveh let mora delodajalec delavca na tem delovnem mestu zaposliti za nedoločen čas, ali mu ne podaljšati pogodbe. V slednjem primeru, na to delovno mesto ne sme zaposliti drugega delavca.

V nekaterih primerih pa ta določila ne veljajo, npr. ko gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, ko gre za zaposlitev tujca, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja, ali v primeru zaposlitve poslovodne osebe ali prokurista. Je pri vas situacija bolj zapletena in bi se radi prepričali, da ne boste s svoji dejanji kršili zakona? Potem se posvetujte s pravnim strokovnjakom, ki pozna odgovor na vaša vprašanja.

POZOR! Obstaja tudi posebno določilo zakona – po preteku teh dveh let, se pogodba o zaposlitvi za določen čas avtomatsko spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pot do pravne pomoči še nikoli ni bila enostavnejša! Pravnik na dlani je vaša celovita pravna pomoč in pravno svetovanje v živo preko telefona! Zaupajte nam vaš primer in dovolite, da vam pomagamo!

Pravice in dolžnosti delodajalca

Delodajalec ima pri sklenitvi pogodbe za določen čas določene pravice in dolžnosti. Pravica delodajalca je, da zaposli delavca za omejeno obdobje, s čimer lahko prilagodi delovno silo trenutnim potrebam podjetja. Vendar mora delodajalec delavcu zagotoviti enake delovne pogoje kot delavcem, zaposlenim za nedoločen čas. Delodajalec mora spoštovati vse zakonske določbe glede delovnega časa, plačila in drugih delovnih pogojev. Pri sklepanju več zaporednih pogodb za določen čas z istim delavcem mora biti posebej pozoren, da ne krši pravic delavca do stalne zaposlitve.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!