pravno-svetovanje-pravnik-na-dlani

Pokličite za
pravno svetovanje:

Družinsko pravo

Družinsko pravo je ena izmed vej civilnega prava, ki obsega temeljna pravila glede t. i. osebnih stanj posameznika, ki trajajo od njegovega rojstva do smrti, in se zato pogosto omenja kot eno najobčutljivejših pravnih področij. Posega namreč v osebno sfero posameznika in njegovih najtesnejših stikov – družinskih razmerij. Razmerja posameznikov, ki so predmet družinskega prava, so tesno osebna in imajo daljnosežne posledice. Pravila družinskega prava urejajo vprašanja rojstva, zakonske zveze ter izvenzakonske skupnosti, razmerij med starši in otroki, ureditve premoženja ter premoženjskih pravic med člani družine, posvojitve, rejništva, skrbništva in smrti.

Opravljamo svetovanje na celotnem področju družinskega prava, ki se nanaša predvsem na sklenitve in razveze zakonskih zvez, položaja, skrbi, vzgoje, dodelitve ter preživljanja otrok, ureditve, razpolaganja in razdelitve skupnega premoženja, materinstva, očetovstva itd.