logo1

Za nasvet pravnika pokliči

pravno svetovanje mediacije

Družinsko pravo

Kaj je družinsko pravo?

Družinsko pravo je klasična panoga civilnega prava. Temeljni zakon, ki ureja področje družinskega prava je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Gre za širok nabor predpisov, s katerimi se posega v zasebnost posameznika ter njegovo družinsko življenje. 

Kaj vse zajema družinsko pravo?

Družinsko pravo je ena izmed vej civilnega prava, ki obsega temeljna pravila glede t. i. osebnih stanj posameznika, ki trajajo od njegovega rojstva do smrti, in se zato pogosto omenja kot eno najobčutljivejših pravnih področij. Posega namreč v osebno sfero posameznika in njegovih najtesnejših stikov – družinskih razmerij.

Razmerja posameznikov, ki so predmet družinskega prava, so tesno osebna in imajo daljnosežne posledice. Pravila družinskega prava urejajo vprašanja rojstva, zakonske zveze ter izvenzakonske skupnosti, razmerij med starši in otroki, ureditve premoženja ter premoženjskih pravic med člani družine, posvojitve, rejništva, skrbništva in smrti.

V katerih primerih s področja družinskega prava vam pravnik svetuje?

Pravnikovo svetovanje na celotnem področju družinskega prava se nanaša predvsem na sklenitve in razveze zakonskih zvez, položaja, skrbi, vzgoje, dodelitve ter preživljanja otrok, ureditve, razpolaganja in razdelitve skupnega premoženja, materinstva, očetovstva itd.

Ločitev in razveza zakonske zveze

V Sloveniji poznamo tri načine razveze zakonske zveze. Za razvezo se zakonca lahko odločita sporazumno, pri čemer večjih težav med samim ločitvenim postopkom ni za pričakovati. Problem nastane, ko se zakonca ne moreta sporazumeti o razvezi ter ostalih vprašanjih, vezanih na razvezo (preživnina, varstvo, dodelitev otrok…). Da se stvar ne zaplete preveč, je dobro, da se pred ločitvijo obrnete na pravnika za nasvet. Pred samim postopkom se dobro pozanimajte o vaših pravicah ter obveznostih, ki nastopajo v postopku razveze. Proces ni enostaven, a se nanj lahko predhodno dobro pripravite ter izognete številnim dilemam ter zmotnim prepričanjem, kar bi vas med samim procesom lahko oškodovalo.  

regres 2023
Delovno pravo

REGRES 2023

Višina regresa 2023 Izplačilo regresa 2023 Letni dodatek oz. regres za upokojence Regres je vsota, ki jo mora delodajalec izplačati delojemalcu poleg letnega dopusta. Najnižji

Preberi več
pravno svetovanje civilno pravo

Civilno pravo

Pomoč na področju pogodbenih razmerij, poškodb na delovnem mestu, v prometnih nesrečah in drugih škodnih dogodkov, pri katerih bi bili upravičeni do odškodnine. Svetovanje na področju stvarnega prava (npr. mejni, posestni, medsosedski in drugi spori) in dednega prava (dedovanje, nujni deleži, dednopravne pogodbe itd.).

Delovno pravo

Svetovanje delavcem ali delodajalcem; spori med njimi; postopki zaposlitve ali prenehanja delovnega razmerja; pravica do dopusta ali regresa; interni pravni akti; disciplinski postopki; neizplačevanje denarnih obveznosti; uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti; ter druga vprašanja, ki zadevajo odnos med delavcem in delodajalcem.

pravno svetovanje kaznovalno pravo

Kaznovalno pravo

Pravno svetovanje s področja kazenskega in prekrškovnega prava: telesne poškodbe, goljufije, obrekovanja in ostala kazniva dejanja zoper čast in dobro ime ter zoper spolno nedotakljivost. Pokrivamo tudi področja prometnih in drugih prekrškov (policijski postopki, kršenje javnega reda in miru … ipd.).

pravno svetovanje mediacije

Družinsko pravo

Svetovanje na celotnem področju družinskega prava, ki se nanaša predvsem na sklenitve in razveze zakonskih zvez, položaja, skrbi, vzgoje, dodelitve ter preživljanja otrok, ureditve, razpolaganja in razdelitve skupnega premoženja, materinstva, očetovstva itd.