logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
pravno svetovanje mediacije

Družinsko pravo

Kaj je družinsko pravo?

b>Družinsko pravo je klasična panoga civilnega prava. Temeljni zakon, ki ureja področje družinskega prava je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Gre za širok nabor predpisov, s katerimi se posega v zasebnost posameznika ter njegovo družinsko življenje.

Kaj vse zajema družinsko pravo?

Družinsko pravo je ena izmed vej civilnega prava, ki obsega temeljna pravila glede t. i. osebnih stanj posameznika, ki trajajo od njegovega rojstva do smrti, in se zato pogosto omenja kot eno najobčutljivejših pravnih področij. Posega namreč v osebno sfero posameznika in njegovih najtesnejših stikov – družinskih razmerij.

Razmerja posameznikov, ki so predmet družinskega prava, so tesno osebna in imajo daljnosežne posledice. Pravila družinskega prava urejajo vprašanja rojstva, zakonske zveze ter izvenzakonske skupnosti, razmerij med starši in otroki, ureditve premoženja ter premoženjskih pravic med člani družine, posvojitve, rejništva, skrbništva in smrti.

V katerih primerih s področja družinskega prava vam pravnik svetuje?

Pravnikovo svetovanje na celotnem področju družinskega prava se nanaša predvsem na sklenitve in razveze zakonskih zvez, položaja, skrbi, vzgoje, dodelitve ter preživljanja otrok, ureditve, razpolaganja in razdelitve skupnega premoženja, materinstva, očetovstva itd.

Ločitev in razveza zakonske zveze

V Sloveniji poznamo tri načine razveze zakonske zveze. Za razvezo se zakonca lahko odločita sporazumno, pri čemer večjih težav med samim ločitvenim postopkom ni za pričakovati. Problem nastane, ko se zakonca ne moreta sporazumeti o razvezi ter ostalih vprašanjih, vezanih na razvezo (preživnina, varstvo, dodelitev otrok…). Da se stvar ne zaplete preveč, je dobro, da se pred ločitvijo obrnete na pravnika za nasvet. Pred samim postopkom se dobro pozanimajte o vaših pravicah ter obveznostih, ki nastopajo v postopku razveze. Proces ni enostaven, a se nanj lahko predhodno dobro pripravite ter izognete številnim dilemam ter zmotnim prepričanjem, kar bi vas med samim procesom lahko oškodovalo.