logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
finančni nadzor v podjetju

Finančni nadzor v podjetju

Finančni nadzor v podjetju je bistvenega pomena za vsako podjetje, ne glede na velikost ali panogo, v kateri deluje. Izvaja ga Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Učinkovit finančni nadzor omogoča podjetjem, da spremljajo svoje finančne tokove, prepoznavajo in obvladujejo tveganja ter zagotavljajo skladnost s slovensko zakonodajo. Ko pride 

Kaj je finančni nadzor v podjetju in zakaj je pomemben?

Finančni nadzor zajema vrsto postopkov in orodij, ki omogočajo spremljanje in upravljanje svojih finančnih virov. To vključuje pripravo proračunov, spremljanje denarnih tokov, analiziranje finančnih poročil ter zagotavljanje skladnosti z davčno in drugo relevantno zakonodajo.

Natančneje FURS opravlja naslednje vrste finančnih nadzorov:

  • Davčni nadzor davčnih obračunov (nad izpolnjevanjem obveznosti predlaganja obračunov davka in nadzor predloženih obračunov davka).
  • Davčni nadzor posameznega področja poslovanja (le za določeno področje poslovanja).
  • Davčni inšpekcijski nadzor (nadzor obsega dve ali več področij poslovanja oziroma nadzor enega ali več davkov za eno ali več obdobij).
  • Finančne preiskave (z namenom, da se preprečijo, raziščejo in odkrijejo hujše kršitve predpisov).

Tudi vas stisne ob besedi davčna inšpekcija? Dilema glede finančnega nadzora? Pravnik na dlani ima vse potrebne informacije in znanja, da vam pomaga pri reševanju težav, pregledu in pripravi pravne dokumentacije. Celovita pravna rešitev za vaše podjetje je le en klic stran!

Slovenska zakonodaja in regulacija finančnega nadzora

Slovenija ima jasno opredeljeno zakonodajo, ki ureja finančni nadzor v podjetjih. Ključni zakoni in predpisi vključujejo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakon o revidiranju (ZRev-2) ter Zakon o računovodstvu (ZR). Ti zakoni določajo pravila za vodenje računovodskih evidenc, pripravo finančnih poročil ter revizijo računovodskih izkazov. Podjetja v Sloveniji morajo spoštovati tudi davčno zakonodajo, ki vključuje Zakon o davku na dodano vrednost. Skladnost s temi zakoni je ključna za zagotavljanje pravilnega obračunavanja davkov ter izogibanje kaznim in obrestim za zamude.

pripravništvo in pravno svetovanje za podjetja

Uradne osebe za izvajanje finančnega nadzora

Uradne osebe FURS, ki imajo posebna pooblastila za izvajanje nadzora so inšpektor, carinik, preiskovalec in kontrolor. Uradna oseba lahko pri opravljanju nalog FURS ugotavlja identiteto zavarovanca, zbira in pridobiva obvestila in podatke, zahteva predložitev podatkov in jih tudi fotografira, zaseže listine … Uradna oseba lahko v postopku finančnega nadzora, glede na ugotovitve zbrane v nadzoru, izvaja različne ukrepe, npr. izda odmerno odločbo, uvede prekrškovni postopek, prepove opravljanje dela, zapečati poslovne prostore.

Praktični nasveti glede finančnega nadzora

Kot podjetnik se na finančni nadzor lahko pripravite z vzpostavitvijo jasnih finančnih procesov, rednim spremljanjem in analiziranjem finančnih poročil ter uporabo sodobnih računovodskih orodij. Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, kot so finančni svetovalci in tudi pravniki zagotavlja neodvisen pregled in nasvete za izboljšanje.

Pravno pomoč je priporočljivo poiskati pri zapletenih davčnih vprašanjih, pripravah na revizije ali obravnavi pravnih sporov, da se zagotovi skladnost z zakonodajo. Kot primer lahko navedemo pravico do ugovora na ugotovitev davčnega inšpektorja.

Se ne strinjate z ugotovitvijo davčnega inšpektorja? Potem je potrebna pritožba na inšpektorat, ki vam jo lahko pripravi Pravnik na dlani. Ne odlašajte in se rešite skrbi z enim pogovorom. 

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!