logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
davčna inšpekcija v podjetju

Davčna inšpekcija v podjetju? Bodite pripravljeni!

Davčna inšpekcija predstavlja pomemben vidik vsakega podjetja in je sestavni del poslovanja. Ne glede na velikost ali usmeritev podjetja, se soočanje z davčnimi inšpektorji lahko izkaže za ključno fazo v poslovnem ciklu. Ta proces ni zgolj formalnost, ampak predstavlja temeljito preiskavo poslovnih dejavnosti, iz vaše strani pa nenehno pozornost in pripravljenost. Pa ste pripravljeni? Če ne, potem se obrnite na pravne strokovnjake Pravnika na dlani.

V popolnosti delovati v skladu z zakonodajo je zahtevno. Naj vam pri vseh določilih pomaga Pravnik na dlani – vaša celovita podpora pri pravnih poslih. Pokličite 01 280 8000 in se rešite dilem še danes!

Davčna inšpekcija v podjejtu - postopek

Davčni inšpektorski nadzor opravljajo finančni inšpektorji iz Finančne uprave Republike Slovenije. Davčna inšpekcija je najbolj pozorna na pravilno izdajanje računov, njihovo davčno potrjevanje, pravilne obračune osebnih dohodkov, plač, pa tudi na bolj »računovodske zadeve«. Navadno se davčni inšpektorski nadzor začne z vročitvijo sklepa, na podlagi katerega inšpektor nadzor opravi po poteku osmih dni. V tem času lahko pripravite vso dokumentacijo in popravite morebitne napake.

Sledi pregled prostorov in dokumentacije (poslovne knjige, pogodbe, listine …), ki omogočajo vpogled poslovanje zavezanca. Postopek poteka v dialogu, zavezanec mora dati pojasnila, ki so potrebna za razumevanje dokumentov, inšpektor pa mora tekoče obveščati o pomembnih dejstvih in morebitnih napakah. Če vas v okviru nadzora inšpektor opozori na nepravilnosti, jih morate urediti v roku osmih dni! Ko to storite, o tem obvestite inšpektorja. V roku 10 dni prejmete zapisnik, ki vsebuje ugotovljeno stanje. Dobro ga preglejte, priporočamo pa vam tudi, da se obrnete na pravnega strokovnjaka. S pomočjo pravnika boste ugotovili pravilnost odločbe in se v primeru nepravilnosti posvetovali o možnosti ugovora.

Nikoli zares ne vemo, kdaj bomo prejeli obisk inšpektorja. Ko ga, bodite pripravljeni! Preglejte vaše poslovne knjige, v primeru dvoma pa ne odlašajte in kontaktirajte Pravnika na dlani. Za vas smo dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Pravice davčnega inšpektorja

Davčni inšpektor ima pravico pregledati poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, naprave, blago, poslovne knjige listine in druge dokumente. Ugotavlja lahko tudi podatke o številu, dohodkih in pogodbah zaposlenih ter jih primerja s prijavljenimi podatki. Za največ 30 dni sme zaseči listine, nosilce baz podatkov, predmete, vzorce in drugo blago, če je to potrebno za zavarovanje dokazov.

Pri velikih gospodarskih družbah se davčni inšpekcijski nadzor običajno nadaljuje od zadnjega davčnega obdobja, za katerega je bil opravljen predhodni nadzor. Pri drugih pravnih osebah in samostojnih podjetnikih pa inšpekcija zajema največ tri pretekla davčna obdobja oziroma največ 36 mesecev. Če obstaja sum zmanjšanja davčne obveznosti zaradi neplačila davkov, lahko inšpekcijski pregled sega tudi na druge obdobje ali vrsto davka.

osebni stečaj

S prejetim zapisnikom se ne strinjam, se lahko pritožim?

V roku 10 dni od obiska inšpektorja boste prejeli zapisnik. Temeljito ga preberite, zopet pa polagamo na srce, da se obrnete na storitev pravnega svetovanja za podjetja. Če v zapisniku najdete napako oz. vam je inšpektor po krivem pripisal napake in globo se lahko v roku 20 dni pritožite. Vaš ugovor mora vsebovati vse tisto, kar se na splošno zahteva za vsako vlogo. Biti mora jasen, pravilen, vaše pripombe pa dobro argumentirane. Na inšpektoratu bodo vašo pritožbo pregledali in pripravili nov zapisnik.

V primeru, da se strinjate z ugotovitvami zapisnika že v prvem koraku, lahko pred iztekom 20 dni plačate svoje obveznosti, davčni inšpektorski nadzor pa se s tem zaključi.

Vas skrbi kakšen drug inšpektorski nadzor? Bodite pripravljeni in si zagotovite pravno svetovanje za podjetja s Pravnikom na dlani. Za vas pregledamo in pripravimo dokumente vseh vrst.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!