logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
hrupni sosedje

Hrupni sosedje – kaj naj storim?

Dejstvo je, da na svetu nismo sami. Ljudje živimo v širših skupnostih, ki jih sooblikujemo in v katerih se moramo tudi prilagoditi drugim. Življenje v skupnosti s sosedi je nadvse dinamično, hrupni sosedje pa znajo vse skupaj še dodatno popestriti. Verjetno se vam je že zgodilo, da so vaši sosedje povzročali prekomeren hrup. Pa naj bo to rojstnodnevna zabava, ki se je zavlekla pozno v noč, ali renoviranje stanovanja v nedeljo zjutraj, ko bi vi radi še spali. V tem primeru imate več možnosti, kako ravnati. 

KRŠENJE JAVNEGA REDA IN MIRU

Sosedsko pravo opredeljuje Stvarnopravni zakonik. Bistvo, ki ga moramo vsi upoštevati, je, da z izvrševanjem svoje lastninske pravice, ki jo imamo na nepremičnini, ne smemo škodovati ali omejevati pravic svojih sosedov. Pa tudi obratno, seveda. V nasprotnem primeru gre za poseganje v izvrševanje lastninske pravice nad nepremičnino našega soseda.

Kršenje javnega reda in miru opredeljuje Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). Slednji se uporablja v situacijah, ko nekdo moti javni mir tako, da povzroča prekomerni hrup. Za nadzor nad spoštovanjem določb tega zakona je pristojna policija. Kršenje javnega reda in miru zaradi hrupa je kaznivo dejanje, za kar lahko prejmemo globo v višini med 80 in 200 evri. Če kršenje javnega reda in miru zaradi hrupa povzroči pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, so globe še višje. Tudi glasno poslušanje televizije, glasbe ali igranje na instrument ponoči se šteje za kršenje javnega reda in miru. Če sosedje obvestijo policijo, lahko ta preveri, ali je hrup zares vplival na njihov mir in počitek. Policija lahko ukrepa šele po prejemu prijave, zato je najbolje, da se vnaprej dogovorite z vašimi sosedi o času in jakosti vaše dejavnosti. Če povzročitelj hrupa kljub globi in opozorilom še naprej krši javni red in mir, lahko policija izklopi njihovo elektriko, vodo ali plin, vendar le, če to ne vpliva na druge prebivalce.

hrupni sosedje

KAJ LAHKO STORIM?

Če vas sosedje motijo s prekomernim hrupom, je najprej v duhu dobrih sosedskih odnosov priporočljivo, da zadevo poskušate urediti s pogovorom. Pomembno je ohraniti mirno in spoštljivo komunikacijo. Včasih se enostavno ne zavedamo, kako glasni smo, zato je lahko potrebno le prijazno opozorilo, da se stvar uredi. Smiselno je preveriti tudi hišni red. Ta je oblikovan z namenom zagotavljanja skupnega sožitja in sobivanja. Čeprav splošna pravila določa že zakon, lahko hišni red vključuje še dodatna, morda celo ostrejša določila, ki jih moramo upoštevati. Če živimo v večstanovanjskem poslopju, se po pomoč obrnimo na upravnika stavbe ali skupnostno upravo, ki lahko posredujejo pri rezreševanju.

V nekaterih primerih, če hrup vztraja in krši lokalne predpise, je potrebno obvestiti pristojne oblasti. Ta bodo ukrepala in zagotovila spoštovanje predpisanih standardov hrupa. Če se obrnemo na policijo, bo ta prišla k sosedom preverit stanje in jih opozoriti. V primeru, da nadaljujejo z glasnim početjem, jih bo policija oglobila ali jim izklopila elektriko.

hrupni sosedje

TOŽBA ZA MOTENJE POSESTI ZARADI HRUPA

Lahko pa se odločite tudi za tožbo zaradi motenja posesti, ki jo opredeljuje Zakon o varstvu javnega reda in miru. Te rešitve se poslužujemo predvsem, če je ob motenju posestvi zaradi hrupa prišlo tudi do poškodbe ali otežene rabe nepremičnine. Po Stvarnopravnem zakoniku mora lastnik med uporabo nepremičnine odpraviti vzroke in prenehati z dejanji, ki lahko ovirajo uporabo drugih sosednjih nepremičnin, povzročajo škodo na drugih nepremičninah ali poslabšujejo bivalne pogoje. Prav tako zakonik prepoveduje ustvarjanje pretiranega hrupa z različnimi napravami brez soglasja drugih in v neprimernem času.

Torej, če zaznate katero od zgoraj opisanih kršitev s strani vaših sosedov, imate možnost vložiti pravno zahtevo. S tožbo lahko zahtevate takojšnjo prekinitev hrupa in prepoved nadaljnjega motenja. V primeru, da je motenje posesti zaradi hrupa privedlo do škode na vaši nepremičnini ali okolici, lahko vložite odškodninsko tožbo za povračilo škode ali denarno nadomestilo.

Skratka ključno je, da se s tovrstnimi težavami soočamo na primeren način in si prizadevamo za vzpostavitev harmonije v sosedskih odnosih. V primeru, da s sosedom ne najdete skupnega jezika imate še vedno možnost podati prijavo policiji ali vložiti tožbo zaradi prekomernega hrupa.

Storitev Pravnik na dlani vam lahko svetuje, kako se sam zahtevek za odškodnino v primeru motenja posesti zaradi hrupa vloži. Pokličite 01 280 8000 in naši izkušeni pravniki vam bodo pomagali pri diskretnem reševanju vašega sosedskega problema.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!