logo1

Gospodarsko pravo

Kaj je gospodarsko pravo?

Gospodarsko pravo je veja prava, ki ureja pravne odnose, nastale v gospodarskih dejavnostih. To pravo vključuje korporacijsko pravo, pravo konkurence, pravo intelektualne lastnine, pravo trgovinskih družb, insolvenčno pravo in druge pravne področje, povezane z gospodarstvom.

Korporacijsko pravo

Korporacijsko pravo v okviru gospodarskega prava ureja pravne vidike delovanja podjetij, vključno z ustanovitvijo, upravljanjem, financiranjem in morebitno likvidacijo podjetij. To pravo določa pravila za delovanje različnih oblik podjetij, kot so delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo in druge pravne oblike.

Pravo konkurence

Pravo konkurence, ki je del gospodarskega prava, se osredotoča na zagotavljanje poštene konkurence med podjetji. To vključuje preprečevanje monopolov, kartelnih dogovorov, zlorabe prevladujočega položaja na trgu in urejanje združevanja podjetij.

Pravo intelektualne lastnine

Pravo intelektualne lastnine, kot del gospodarskega prava, ščiti pravice avtorjev, izumiteljev in podjetij do njihovih intelektualnih stvaritev. To vključuje patente, blagovne znamke, avtorske pravice in industrijski dizajn.

Pravo trgovinskih družb

Pravo trgovinskih družb ureja pravne vidike poslovnih transakcij, vključno s pogodbami, trgovinskimi sporazumi in mednarodno trgovino. To pravo zagotavlja pravni okvir za trgovinske dejavnosti podjetij.

Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo, ki je prav tako del gospodarskega prava, ureja postopke v primeru insolventnosti podjetij, vključno s stečajem in prisilno poravnavo. To pravo omogoča urejeno reševanje finančnih težav podjetij.

Kako vam Pravnik na dlani lahko pomaga?

Pri Pravnik na dlani vam lahko svetujemo na vseh področjih prava (odpovedi, pogodb o zaposlitvi), za vas pripravimo ustrezne dokumente, pogodbe, pritožbe, ugovore ali druge pravne dokumente.

Za pravni nasvet ali pripravo ustreznih dokumentov nas pokličite na 01 280 8000.

Več pravnih nasvetov lahko poiščete na strani pravni nasveti tukaj.

Potrebujete pravno pomoč? pokliči