logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
konkurenčna klavzula

Konkurenčna klavzula – kako zavarovati informacije?

V sodobnem poslovnem svetu, kjer sta informacija in znanje ključna vira konkurenčne prednosti, postaja zaščita teh virov vse pomembnejša. Konkurenčna klavzula predstavlja eno izmed najučinkovitejših pravnih orodij, ki omogoča varnost v prihodnosti in preprečuje škodo, ki je niti ne pričakujete. Le tako si lahko krepite stabilnost in varnost vašega podjetja!

Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved

Konkurenčna klavzula in prepoved konkurence sta dva pravna instituta, ki služita zaščiti gospodarskih interesov delodajalcev. Oba vidika sicer definira Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), vseeno pa se med seboj razlikujeta.

Konkurenčna prepoved je določena v naprej in velja za vse delavce v delovnem razmerju. Gre za omejitev, ki preprečuje osebi, da bi med trajanjem delovnega razmerja ali članstva v organih družbe opravljala dejavnosti, ki so ali bi lahko bile v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

Konkurenčna klavzula pa je dogovor sklenjen med delodajalcem in zaposlenim, navadno v okviru pogodbe o zaposlitvi. Ta omejuje zaposlenega pri opravljanju konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja za določeno obdobje in z določenim nadomestilom. Njen namen je preprečiti, da bi nekdanji zaposleni izkoristil zaupne informacije in znanja, pridobljena med zaposlitvijo.

Potrebujete pomoč pri pripravi konkurenčne klavzule? Ali morda pogodbe o nerazkrivanju informacij?

Naj jo za vas sestavi Pravnik na dlani, tako boste prepričani, da vsebuje vse potrebno.

Zakaj se je pomembno zavarovati s konkurenčno klavzulo?

S konkurenčno klavzulo se delodajalec in delavec dogovorita, da delavec po prenehanju zaposlitve določen čas ne bo izvajal enake dejavnosti in uporabljal znanj ter zvez, pridobljenih pri delodajalcu. Glavni razlogi za uporabo konkurenčne klavzule so:

  • Zaščita poslovnih skrivnosti: preprečuje, da bi zaposleni po odhodu razkrili ključne informacije konkurenci.
  • Ohranitev konkurenčne prednosti: zavaruje pred prenosom znanja, strategij in inovacij k neposrednim tekmecem.
  • Omejitev škode: zmanjšuje tveganje za izgubo strank in tržnega deleža zaradi prehoda zaposlenih h konkurenci.

Nekatere panoge so zaradi svoje narave še posebej ranljive za škodo. Kot take so na primer informacijska tehnologija in telekomunikacije (hitro spreminjajoče tehnologije), farmacevtska in biotehnološka industrija, finančne storitve (občutljivi podatki o strankah in finančnih strategij), trženje in oglaševanje (kreativne strategije in kampanje)

Kako se uredi konkurenčna klavzula?

Konkurenčna klavzula mora biti skrbno pripravljena: Bodite pozorni, da je določena v razumnem časovnem roku in da ne izključuje možnosti nadaljnje primerne zaposlitve delavca. Sicer mora vključevati naslednje elemente:

  • Določitev obdobja omejitve, ki po ZDR-1 ne sme presegati dveh let
  • Geografska omejitev
  • Opis konkurenčne dejavnosti (torej katere dejavnosti se štejejo kot konkurenčne)
  • Kompenzacija oz. ustrezno ustrezno denarno nadomestilo.

Morda se vam zdi, da je konkurenčna klavzula le še en aneks k pogodbi, vendar ni! Je veliko več, saj vam lahko zagotovi varnost vašega podjetja v prihodnosti! Po pravni nasvet se obrnite na Pravnika na dlani – vaša celovita pravna podpora!

Po pomoč k pravnemu strokovnjaku

Posvetovanje s pravnikom pri pripravi konkurenčne klavzule je ključnega pomena, saj zagotavlja pravno skladnost z veljavno zakonodajo in sodno prakso. Pravnik lahko pripravi klavzulo, prilagojeno specifičnim potrebam podjetja in industrije, kar zmanjšuje tveganje za pravne spore in sankcije. Poleg tega pravnik ponuja strateške pravne nasvete glede najsodobnejših praks in trendov, kar pripomore k boljši zaščiti poslovnih interesov podjetja.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!