logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
nakup kmetijskega zemljišča

NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA: koraki, ki jih morate upoštevati

Nakup kmetijskega zemljišča ni tako preprost postopek, kot bi si morda mislili na prvo žogo. Če ste sami že bili del tega procesa, potem veste, da nas do dejanskega nakupa ločijo mnoge pogodbe, odločbe in roki, ki se jih moramo držati. Poleg Zakona o kmetijski zemljiščih (ZKZ) moramo upoštevati tudi posebne določbe o predkupni pravici, ki jih ima Pravnik na dlani v malem prstu.

Sprejem ponudbe na oglasni deski

Če želite kupiti zemljišče, potem mora prodaja le-tega biti objavljena na oglasni deski upravne enote oz. na njenem elektronskem portalu. Temu se reče ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda, vi pa nato prodajalcu in upravni enoti v roku 15 dni od objave pošljete pisno izjavo o sprejemu te ponudbe. Po poteku 15-dnevnega roka upravna enota prodajalca, vas in vse ostale, ki so sprejeli ponudbo, obvesti o tem. Zraven priloži tudi morebitna predkupna upravičenja.

Postopki nakupa zemljišča so lahko dolgotrajni.

Da ne bi zamudili kakšnega roka in da bo vse opravljeno tako kot treba, naj za vas to uredi Pravnik na dlani!

Kdo so predkupni upravičenci? Ste eden izmed njih?

Zakon (ZKZ) temeljno določa predkupne upravičence pri kupovanju kmetijskih zemljišč. Predkupni upravičenci imajo prednost pri nakupu zemljišč. Če interes za nakup izkaže predkupni upravičenec z močnejšo predkupno pravico, ima pri nakupu prednost pred drugimi interesenti za nakup s šibkejšo predkupno pravico. Njihov vrstni red od najmočnejše do najšibkejše moči pa je:

  1. solastnik;
  2. lastnik kmetijskega zemljišča, ki je kmetijsko zemljišče prodal za potrebe izvedbe prostorskih ureditev državnega pomena ali je bil iz tega namena razlaščen v skladu z zakonom, ki ureja prostor;
  3. kmet mejaš;
  4. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
  5. drug kmet;
  6. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
  7. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Le kadar prodajalčeve ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča ne sprejme nihče od zakonskih predkupnih upravičencev, lahko prodajalec kmetijsko zemljišče proda vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na predpisan način.

Ste ali niste predkupni upravičenec? Lahko sploh kupite kmetijsko zemljišče, kmetijo ali gozd, če niste solastnik ali kmet?

Pravnik na dlani ima za vas vse potrebne odgovore! Za vas smo dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Sklenitev pogodbe in odobritev pravnega posla

Ko je jasno, kdo po lestvici predkupnih upravičencev je kupec, morata ta kupec in prodajalec skleniti prodajno pogodbo. Ta mora biti v predmetu pogodbe in ceni enaka prodajalčevi ponudbi, ki je bila javno objavljena. Upravna enota ne bo odobrila pogodbe, na kateri je navedena drugačna cena ali navedene druge parcele. Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo. Torej, če bi želeli kupiti zemljišče pa niste predkupni upravičenec, lahko to storite takrat, ko se na ponudbo tega zemljišča ni javil noben, ki ima predkupno pravico.

Po sklenitvi prodajne pogodbe je treba na upravni enoti vložiti vlogo za odobritev pravnega posla in priložiti sklenjeno pogodbo. Rok za vložitev vloge je 30 dni od preteka roka za sprejem ponudbe. Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla z odločbo.

Kaj sledi?

Postopek tu še ni zaključen. Po pridobitvi odločbe o odobritvi pravnega posla, ki ji je priloženo tudi potrdilo o namenski rabi, je potrebno prodajno pogodbo potrditi tudi pri notarju. Ne pozabite pomisliti tudi na davek na promet nepremičnin, ki ga ob dogovoru s prodajalcem morda morate plačati vi. Nakup kmetijskega zemljišča se zaključi, ko se novi lastnik vpiše v zemljiško knjigo.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!