logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
prijava škode

Naravni katastrofi sledi prijava škode …

Situacija, ki je posledica poplav, ki so prizadele Slovenijo minuli konec tedna, je izjemno žalostna in tragična. Večji del vode je že odteklo in za seboj pustilo uničenje, ki bo zahtevalo dolgotrajno obnovo. Sedaj se veliko ljudi sprašuje, kako bodo pridobili sredstva za popravilo škode. S tem se kažejo že prva nezadovoljstva – pri pregledu zavarovalnih pravic namreč marsikdo razočaran ugotavlja, da zavarovanja za poplavo sploh nima oz. je to zavarovanje prenizko. Hkrati pa se pojavljajo dileme, kako se prijava škode za zavarovalniško odškodnino sploh izvede.

Zavarovanje nepremičnine

Osnovni paket zavarovanja, ki ga sklene večina, zajema le škodo zaradi požara, viharja in toče. Poplava je vključena le v višjih paketih kritij. Ravno zaradi izogiba visokim stroškom v primeru naravnih nesreč in ostalih nevarnosti, ki lahko ogrozijo nepremičnine, je potrebno nepremičnine ustrezno zavarovati. V primeru, da nimamo urejenega tovrstnega zavarovanja, sami nosimo odgovornost za nastalo materialno škodo.

Izliv vode in poplava ni isto

Poplava je začasno prekritje zemljišča z vodo, ki po navadi z vodo ni prekrito. To je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin, naglega taljenja snega ali medsebojnega skupnega delovanja, delovanja hudournikov, naravnega posedanja tal, dviganja gladine podtalnice ali zaradi visoke morske plime.

Ljudje danes ugotavljajo, da imajo večinoma urejeno le zavarovanje pri izlivu vode. Ta krije škodo, ki je posledica puščanja vode zaradi loma cevi iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi ali iz naprav za toplovodno in parno gretje ali drugih naprav (npr. pralni stroj). Sem šteje tudi izliv vode iz odprtih pip in podobno. V primeru, da imate urejeno takšno vrsto zavarovanja, potem ta ne zadostuje, da bi jo uveljavili za škodo, ki je nastala v minulih poplavah. Nevarnost poplave na polici mora namreč biti posebej navedena kot kritje poplave in meteorne vode.

prijava škode

Če nimate izkušenj z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov za materialno škodo, je priporočljivo poiskati strokovno pomoč pravnih strokovnjakov. Pravnik na dlani vam bo ustrezno svetoval, na kaj vse morate biti pozorni – pokličite 01 280 8000.

Kaj narediti in kako prijaviti škodo?

Zavarovancem s prijavo škode po ujmi ni treba hiteti, ampak naj raje počakajo, da se razmere umirijo in voda umakne. Slovensko zavarovalno združenje je sporočilo, da bo prijava škode veljavna tudi, če bo oddana po tridnevnem roku. Sedaj so namreč pomembnejše druge stvari – človeško življenje in reševanje tistega, kar se rešiti da.

Zavarovalnice priporočajo, da se prijava škode uredi na daljavo, preko spleta. Najprej najdite in preverite vašo zavarovalno polico in nato prijavite škodo. Pomembno je da vso nastalo škodo podrobno fotografirate in jo tako dokumentirate. Pri tem naj se čim bolje vidi, kako so predmeti uničenei in do katere mere. Hkrati pripravite tudi podroben seznam poškodovanih predmetov s podatki o starosti in nabavni vrednosti predmeta ter račune za sanacijo. S tem boste cenilcu olajšali nalogo ocenjevanja škode. 

Če je le mogoče, poškodovane predmete obdržite, da jih bo cenilec lahko pregledal. V primeru, da jih zaradi varnostnih razlogov ne moremo pa jih odpeljimo na deponijo, pred tem pa seveda fotografiramo in popišemo. Če je možno in nam prostor dopušča, shranimo vsaj tehnično opremo (stroji, računalniki …) in ostale predmete višje vrednosti.

V primeru, da fotografij nimate, bodo zavarovalnice pri oceni škode izhajale iz ogleda obstoječega stanja in na podlagi pogovorov s stranko. V veliko pomoč bodo tudi morebitni računi o nabavi.

Škoda na vozilih

Škoda na vozilu, ki izvira iz dogodkov, kot so zemeljski plaz, poplava, hudourniške ali visoke vode, je upravičena do nadomestila samo v primeru, če ima posameznik urejeno kombinacijo B delnega avtomobilskega kaska. Zaradi trenutnih razmer je morda še vedno nemogoče izvesti odvoza z vlečnimi vozili.

Prijava škode more vsebovati število prevoženih kilometrov, do katere višine je bilo vozilo poplavljeno, in morebitne druge oblike poškodb. Priložiti je treba tudi fotografije številke šasije, registrske številke, fotografije samega vozila ter posnetke poškodb in notranjosti vozila. Če ima lastnik na voljo slike vozila v obdobju poplave, naj jih prav tako priloži. Poleg tega dajejo nasvet, naj lastniki po osušitvi poplavljenega vozila ne poskušajo zagnati motorja, saj bi to lahko povzročilo dodatno škodo.

Za kakršne koli informacije v zvezi s postopki pridobivanja odškodnine ali pa samega odškodninskega postopka, nas lahko kontaktirate na 01 280 8000.

Pravnik na dlani vam bo pomagal rešiti dileme.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!