Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
NDA med podejtji

NDA med podjetji – pogodba o nerazkrivanju informacij

NDA med podjetji pomeni zavezo k varovanju zaupnih informacij, kar je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčne prednosti in zagotavljanje zaupanja med poslovnimi partnerji. Pisna pogodba nudi zaščito pred možnimi nesporazumi in prevarami ter določen nadzor nad celotnim dogovorom. Pogodbo o nerazkrivanju informacij lahko sklenete tudi z vašimi zaposlenimi. Tovrstni dokument je lahko obojestransko zavezujoč ali pa zavezujejo le eno stranko. Stranko, ki zahteva varovanje, imenujemo upravičenec, nasprotno stranko pa imenujemo zavezanec.

Sodelovanje in NDA med podjetji

Pred začetkom poslovanja, pogajanja in sklepanja pogodb preverite obstoj, solventnost in boniteto potencialne stranke. V naslednjem koraku je nato potrebno zavarovati poslovne skrivnosti in občutljive informacije (glede na Zakon o poslovnih skrivnosti) s pogodbo o nerazkrivanju informacij. Cilj NDA med podjetji je preprečiti, da bi zaupni podatki prišli v napačne roke ali bili nepooblaščeno razkriti. Tovrstna pogodba je nujnost v gospodarskih odnosih, kjer se pojavlja intelektualna lastnina.

NDA med podjetji ni kar ena pogodba – napisana mora biti natančno in z vsemi potrebnimi vsebinami. Napiše vam jo Pravnik na dlani, ki ima vso potrebno znanje in izkušnje. Pokličite 01 280 8000, zagotovite si termin za pogovor in ostalo prepustite nam.

Vsebina NDA med podjetji

Točnih navodil ali formule za sestavo NDA oz. pogodbe o nerazkrivanju informacij ni. Vsak primer je namreč drugačen. Prav zaradi te neoprijemljivosti vam priporočamo, da pripravo dokumenta prepustite izkušenemu in zanesljivemu pravniku. Sicer pa mora vsebovati vsaj: nedvoumno definicijo zaupnih vsebin ter izjeme, obveznosti zavezanih strank, kdo te stranke sploh so, časovno veljavnost sporazuma in dodatne sestavine, kot so na primer sankcije ob kršenju pogodbe.

Reševanje konfliktov

Tako pri domačem kot tudi pri mednarodnem poslovanju se lahko pojavijo konflikti, ki zahtevajo strokovno reševanje. Včasih se lahko razrešijo z neposrednimi pogajanji med sprtima strankama, včasih pa je potrebno celo sodno ali izvensodno reševanje spora.

Da boste konflikte lahko uspešno čim mirneje rešili, je potrebno, da v pogodbo vključite določbe glede načina reševanja sporov. Nato morate dobro ugotoviti razlog in vzrok vašega spora, temeljito preglejte vaš dogovor. Priporočamo, da na tej točki tudi poiščete pomoč pravnika. Opravil bo pregled dokumentacije in vam svetoval, kaj naj bo vaš naslednji korak. Za vas bo pripravil tudi ustrezne dokumente, ki bodo zagotovo pripomogli k rešitvi vašega problema.

Posvetite se vodenju podjetja, Pravniku na dlani pa prepustite, da vam uredi pravno-poslovne zadeve. Za vas pregledam in tudi pripravimo dokumente (pogodbe, pritožbe, interne akte in klavzule …) ter nudimo celovito pravno podporo.

Rezervirajte termin in se rešite skrbi!

Sklepanje pogodb s tujimi podjetji

Mednarodne gospodarske pogodbe so bistveno bolj zahtevne kot domače/lokalne, ker vsebujejo več kompleksnosti. Moramo se tudi zavedati, da je vsak trg drugačen in temu se je potrebno prilagoditi.

Pomembno je sodelovanje s pravniki, saj njihovo strokovno znanje zagotavlja, da so pogodbe pravilno pripravljene. Tako si zagotovite, da so njihove mednarodne pogodbe trdne, pravno skladne in usklajene s specifičnimi zahtevami posameznih trgov.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!