logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
odmor in počitek

Kako dolgi odmor in počitek mi pripada na delovnem mestu?

Odmor in počitek je temeljna pravica vsakega delavca. Vsako podjetje ima različne prakse glede odmora na delovnem mestu. To se ureja glede na posamezne kolektivne pogodbe in interne akte. Kakšna pa so osnovna določila, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih?

ODMOR MED DELOVNIM DNEM

Delavcu, ki dela polni delavni čas, pripada odmor, ki traja 30 minut. Ta čas je vštet v delovni čas. Med delovni čas se torej šteje tako efektivni delovni čas kot tudi čas odmora med delovnim dnem. V primeru, da delavec dela krajši delovni čas ima pravico do odmora, ki je v sorazmerju s časom, ki ga preživi na delovnem mestu. Ta odmor in počitek mu pripada, v kolikor dela vsaj polovični delavni čas. Tako na primer osebi, ki dela 4 ure na dan, pripada 15-minutni odmor. Odmor lahko delavec izkoristi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem dela.

Zakon o delovnih razmerjih omejuje maksimalno trajanje polnega delovnega časa na 40 ur na teden. V primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa se dolžina odmora določi sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa. Tudi v tem primeru zakon omejuje absolutno trajanje tedenskega delovnega časa, in sicer ne več kot 56 ur na teden.

Ste se znašli v situaciji, kjer vaš delodajalec krši vaše pravice? Niste prepričani, kaj narediti? Posvetujte se s Pravnikom na dlani, ki vam bo svetoval in vas usmeril. Pokličite 01 280 8000, dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

DNEVNI IN TEDENSKI POČITEK

Med dvema zaporednima delovnima dnevoma vsakemu delavcu pripada nepretrgan počitek najmanj 12 ur. Torej, ko končate izmeno, imate do naslednje pravico do 12 urnega počitka. Temu rečemo dnevni počitek. V primeru neenakomerno razporejenega ali začasno prerazporejenega delovnega časa delavcu pripada 11 urni dnevni počitek.

V obdobju sedmih zaporednih dni ima delavec pravico do počitka v tajanju najmanj 24 neprekinjenih delavnih ur (tedenski počitek). Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu.

KAKŠNE SO IZJEME?

Odmor in počitek je lahko v pogodbi o zaposlitvi zapisani tudi drugače. To je možno, če gre za pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom, z vodilnim delavcem ali z delavcem, ki opravlja delo na domu. Prav tako je ta praksa v uveljavi, če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oz. če si delavec lahko samostojno razporeja delavni čas in sta mu pri tem zagotovljena varnost in zdravje pri delu. Dnevni in tedenski počitek se v tem primeru določi v povprečnem minimalnem trajanju. Zagotovi se ga v določenem daljšem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev.

Delavec in delodajalec morata vsako ureditev, ki odstopa od zakonskih določb o delovnem času, odmoru in počitku, določiti s pogodbo o zaposlitvi. Pomembno je, da delavec poskrbi, da se pravice uredijo že v pogodbi o zaposlitvi, in si tako zagotovi nujno potrebno pravico do odklopa.

Ali delodajalec krši vaše pravice? Ukrepajte in se posvetujte s Pravnikom na dlani s katerim bosta našla optimalno rešitev. Poleg telefonskega svetovanja opravljamo tudi storitev pregleda in priprave dokumentacij, na primer pritožb. Pokličite na 01 280 8000 in si zagotovite pogovor z izkušenim pravnikom.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!