logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
pismo o nameri

Pismo o nameri, ki varuje vaše pravice

Pismo o nameri je ključno orodje v poslovnem svetu, ki omogoča podjetjem, gospodarskim družbam in investitorjem, da formalno izrazijo svojo željo po sodelovanju. To pismo služi kot izhodišče za nadaljnje pogajanje in vzpostavljanje jasnih smernic. Ker gre tako rekoč za prvi korak, je edino primerno, da je pismo o nameri sklenjeno tako kot je potrebno. Posvetujte se s Pravnikom na dlani in se izognite morebitnim kasnejšim nepotrebnim zapletom.

Kaj je pismo o nameri?

Pismo o nameri je izjava ene ali obeh pogodbenih strank (navadno dveh podjetij) v postopku pogajanj, s katerim izrazita svojo namero o tem, da želita skleniti pravni posel in kaj sploh je predmet tega posla. V praksi se tovrstni dogovor sklene v času, ko med strankami poteka pogajanje in usklajevanje. Razlagamo si jo torej lahko kot začasen dogovor, ki pa vseeno ima neko težo. Glavni namen je zavarovati tista pogodbena določila, ki so že dogovorjena.

Pravnik na dlani vam lahko pri sklenitvi pisma o nameri pomaga. Da bi se prepričali, da je tudi pravno zavezujoča, vam jo lahko pregleda, seveda pa vam lahko pismo tudi v celoti sestavi. Tako boste brez skrbi prepričani v njeno pravilnost in skladnost!

Je pismo o nameri pravno zavezujoče?

Pismo o nameri je lahko pravno zavezujoče, v kolikor so v njem dogovorjene bistvene sestavine pogodbe. Če želita na primer stranki v prihodnosti skleniti prodajno pogodbo, morata v pismu o nameri navesti predmet pogodbe, kupnino, pogoje plačila … Vsaka vrsta pisma o nameri mora tako vsebovati drugačne elemente, da bi bilo tudi pravno zavezujoče.

Pismo o nameri se je oblikovalo v poslovni praksi, slovenski Obligacijski zakonik (OZ) ga torej izrecno ne ureja. V praksi pa ima tovrstno pismo lahko vsebinsko naravo ponudbe, predpogodbe ali celo pogodbe – v teh primerih se smatra za pravno zavezujoče.

Za konkreten odgovor ali je vaše pismo o nameri tudi pravno zavezujoče bi bil tako potreben pregled dokumentacije. Predlagamo, da zato pismo vedno sklepate v sodelovanju s pravnim strokovnjakom. Pravnik za gospodarsko pravo namreč dobro pozna teorijo in tudi prakso, zato vam bo znal najbolje svetovati.

osebni stečaj

Predmet pisma o nameri

Pismo o nameri je univerzalno orodje, ki se lahko prilagodi različnim situacijam in potrebam v poslovnem okolju. Strankam omogoča, da začnejo proces sodelovanja, združevanja ali investiranja s trdnimi temelji. Predmet pisma je tako lahko prodaja (dela) podjetja ali združitev dveh podjetij. S pismom o nameri se lahko izrazi tudi trdno zanimanje za investiranje v določen projekt, tehnologijo … Poznamo tudi pismo o nameri, katerega predmet je nakup/prodaja nepremičnin. Kot delodajalec lahko z bodočim zaposlenim sklenete pismo o nameri zaposlovanja. S tem za zavežete, da v primeru ko se oseba še ne more zaposliti (zaradi npr. daljšega odpovednega roka) osebo kasneje zares zaposlite. Možnosti vsebin je tako zares malo morje, ne pozabite pa, da je pri vsaki vrsti potrebno biti pozoren na druga določila.

Predpogodba za dodatno zavarovanje vaših pravic

Kot opisano zgoraj, lahko pismo o nameri dejansko predstavlja predpogodbo, ki jo OZ dejansko definira. Gre za pogodbo, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena tudi druga, glavna pogodba. Za sklenitev veljavne predpogodbe morajo biti izpolnjene splošne predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe. Poleg tega pa določa še dva pogoja:

  • predpogodba mora biti sklenjena v obliki, ki se zahteva za sklenitev glavne pogodbe,
  • vsebovati mora bistvene sestavine glavne pogodbe, da predpogodba zavezuje stranki.

Zgodi se da ena izmed strank v nadaljevanju ne želi skleniti glavne pogodbe. Ker gre za pravno zavezujoči dokument, lahko zainteresirana stranka zaprosi sodišče, da drugi stranki naloži, da v določenem roku sklene glavno pogodbo, čeprav slednja tega ne želi.

Se vam je zgodilo prav to? Pokličite Pravnika na dlani, ki vam bo svetoval, kako v dotičnem primeru ukrepati.

Ne dovolite, da so vaše pravice neupoštevane!

Vas skrbi kakšen drug inšpektorski nadzor? Bodite pripravljeni in si zagotovite pravno svetovanje za podjetja s Pravnikom na dlani. Za vas pregledamo in pripravimo dokumente vseh vrst.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!