logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
pokoj in pokojnina

Pokojnina – kdaj, kako in koliko?

Pokoj je stanje, ko oseba preneha delati in prejema pokojninsko nadomestilo, ki ga zagotavlja država ali zasebni pokojninski sklad. Upokojitev pa je proces, ko se oseba odloči prenehati delati in začeti prejemati pokojnino. Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost. Upokojitev v Sloveniji je urejena z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pogoji za upokojitev pa so odvisni od vrste pokojnine, ki jo želite pridobiti (starostna, predčasna, delna, družinska, invalidska).

Potrebujete pravni nasvet glede pokojnine? Pokličite Pravnik na dlani

STAROSTNA POKOJNINA

Za pridobitev starostne pokojnine morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Ena možnost je doseči starost 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Druga možnost je doseči starost 65 let in imeti vsaj 15 let zavarovalne dobe.

V nekaterih primerih pa se je možno upokojiti tudi pri nižji starosti. Razlogi za znižanje starostne meje so lahko skrb za otroka v prvem letu njegovega življenja, služenje vojaškega roka (upošteva se dve tretjini dejanskega trajanja), vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom starosti, opravljanje dela na delovnih mestih, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem, ali zaradi osebnih okoliščin, povezanih z zdravstvenim stanjem.

INVALIDSKA POKOJNINA

Za pridobitev pravice do invalidske pokojnine je potrebno, da je ugotovljena ustrezna kategorija invalidnosti (I., II. ali III.) ter izpolnjevanje dodatnih pogojev. V primeru, da je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, imate pravico do invalidske pokojnine, ne glede na vašo pokojninsko dobo. Če pa je invalidnost posledica poškodbe zunaj delovnega mesta ali bolezni, imate pravico do invalidske pokojnine le, če ste dopolnili pokojninsko dobo, ki predstavlja vsaj eno tretjino obdobja med vašim 20. letom starosti in nastankom invalidnosti. Ta doba se imenuje delovna leta.

Na višino invalidske pokojnine vpliva višina pokojninske osnove, vzrok za nastanek invalidnosti, dopolnjena pokojninska doba in starost zavarovanca na dan nastanka invalidnosti ter spol zavarovanca.

pokoj in pokojnina

Imate vprašanja vezana na delovno in socialno pravo? Naj vam pomaga Pravnik na dlani! Telefonsko pravno svetovanje na 01 280 8000, vsak delavnik med 8. in 20. uro.

PREDČASNA IN POZNEJŠA UPOKOJITEV

Pravico do predčasne pokojnine je možno dobiti, če zavarovanec dopolnjuje 60 let in je dopolnil tudi 40 let pokojninske dobe, ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa. Za razliko od starosti za pridobitev starostne pokojnine, se v primeru predčasne upokojitve starostna meja 60 let ne more znižati. Predčasna pokojnina je nižja, kot pa bi bila starostna pokojnina. Poleg tega za višino predčasne pokojnine ne velja zagotovljena pokojnina (trenutno je to 687,75 EUR). Enako kot pri starostni pokojnini morate pred predčasno upokojitvijo vložiti vlogo pri pristojni enoti ZPIZ.

Tisti, ki kljub izpolnjevanju pogojev za starostno ali predčasno pokojnino ostajajo vključeni v obvezno zavarovanje, imajo pravico do ugodnosti za podaljševanje aktivne dobe. Vsako dodatno leto pokojninske dobe brez dokupa, ki je bilo doseženo v obveznem zavarovanju po 1. januarju 2020, se ovrednoti sledeče. Vsakih šest mesecev pokojninske dobe brez dokupa se šteje za 1,5 odstotka. To obdobje lahko traja največ 3 leta. Prav tako imate v primeru nadaljevanja obveznega zavarovanja za polni delovni čas (poleg omenjenega ugodnejšega vrednotenja) tudi možnost za izplačevanje 40 % starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve. To velja ne glede na vaš spol, in to največ za tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje. Po treh letih se izplačuje 20 % starostne pokojnine.

KAKŠEN JE POSTOPEK IN VIŠINA POKOJNINE?

Pred upokojitvijo morate na pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) vložiti vlogo za starostno pokojnino. Pri tem morate priložiti še vso potrebno dokumentacijo – osebni dokumenti, potrdila o zaposlitvah in pokojninskih prispevkih. Na podlagi vloge vam bo ZPIZ izračunal višino vaše pokojnine. Ta je odvisna od pokojninske dobe in povprečne pokojninske osnove, ki se izračuna na podlagi vaših plač in prispevkov v obdobju najugodnejših zaporednih štiriindvajset let pokojninske dobe. Za izračun se upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke po povprečni stopnji v Republiki Slovenijii. Za upoštevanje osnove iz posameznega koledarskega leta zavarovanja morate v tem letu dopolniti vsaj šest mesecev zavarovalne dobe. Pri izračunu pokojninske osnove se ne upoštevajo osnove iz koledarskega leta, v katerem uveljavljate pravico do starostne pokojnine.

Odločbo o priznanju pokojnine boste nato prejeli po pošti. Izplačevanje pokojnine se običajno začne naslednji mesec po pridobitvi starostne pokojnine.

Danes ZPIZ omogoča tudi enostavnejši način za oddajanje vlog. Ponujajo namreč različne načine za oddajo vlog in odgovore na vprašanja kar preko spleta. Na portalu eZPIZ boste enostavno in hitro prišli do vseh potrebnih informacij in dokumentov.

Priporočljivo je, da se za natančne informacije posvetujete s pravnikom ali pristojnim organom. Razrešite dileme že danes! 

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!