Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani

Pravnik odgovarja: hči dobila ukor, sedaj pa ne sme na ekskurzijo?

Poznate svoje pravice pri pravnih težavah? V rubriki Pravnik odgovarja bomo odgovarjali na vaša pravna vprašanja. Tako bomo pomagali pri dvomih o zakonodaji ter vam tako pomagali rešiti težavo ali predstaviti vaše pravice in možnosti.

Življenje nas kdaj tudi neprijetno preseneti: nesreča, ločitev ali razhod, težave v službi, reklamacije, poškodbe, zapuščina, težave z davki, institucijami. V takšnih in podobnih primerih se pogosto znajdemo v položaju, ko ne vemo natančno, kakšne so naše pravice ali možnosti, ker nismo pravni strokovnjaki in ne poznamo celotne zakonodaje. Toda vsako pravno vprašanje ima odgovor! In če ne poznate aktualne zakonodaje, da bi si nanj lahko odgovorili sami, se je za pravni nasvet dobro obrniti na pravnika.

V rubriki Pravnik odgovarja bo pravnik storitve Pravnik na dlani odgovarjal na vaša vprašanja s kateregakoli pravnega področja. Civilno pravo, delovno pravo, kaznovalno pravo ali družinsko pravo. Morda pa ima kdo podobno težavo kot vi in mu boste s postavljenim vprašanjem pomagali do odgovora in rešitve.

Današnje vprašanje:

Sem oče gimnazijke. Na začetku tega šolskega leta je dobila ukor. Zdaj je prišel razpis za neko večdnevno nadstandardno ekskurzijo v tujino, na katero pa ji ne pustijo, češ da ima šola v 24. členu svojih pravil določbo, ki dijakom z ukorom onemogoča udeležbo na takšnih ekskurzijah. Ima šola sploh pravico to omejevati? Ravnateljica trdi, da postopek izrekanja ukora ni upravni postopek, torej da šola ni dolžna upoštevati zakona o upravnem postopku. Mar ni tako, da je možno v pravice posegati zgolj z upravnim postopkom?

Pravnik odgovarja

Sistem in pravila šolanja v gimnazijah v Sloveniji ureja zakon o gimnazijah. V tretjem odstavku 27. člena (vzgojno delovanje) so določeni tudi vzgojni ukrepi za disciplinske kršitve. To so opomin, ukor in izključitev iz šole. V 6. in 7. odstavku je določeno naslednje:

  • V postopku vzgojnega ukrepanja, v katerem sodelujejo tudi starši, se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. Če s starši dijaka ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so sodelovanje odklonili, se lahko postopek nadaljuje brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka v postopku sodeluje strokovni delavec šole ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak zaupa.
  • Šola lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole, če s svojim ravnanjem ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih. Prepoved lahko traja največ do konca šolskih obveznosti tistega dne, v primeru hujših ali dolgotrajnejših posledic kršitve pa lahko največ do zaključka postopka vzgojnega ukrepanja.

Vsaka šola pa ima poleg tega še svoj pravilnik, na podlagi katerega izvaja zakon o gimnazijah. Pravilnik ne sme biti v nasprotju z zakonom.

Predlagana rešitev

Pomembno je, ali vas je šola pri izreku ukora povabila v postopek, saj bi vas morala. Če tega ni storila, je kršila zakon o gimnazijah. Prav tako bo morala biti odločitev o izreku ukora obrazložena, saj mora dijak in njegovi starši vedeti, zakaj je bil dijak oziroma dijakinja kaznovana in kakšen prekršek šolskih pravil je naredil(a).

Po našem mnenju je prepoved udeležbe na ekskurziji zelo skrajen ukrep, ki mora biti zelo podrobno obrazložen. Pogledali smo tudi pravilnik šole in to določa drugi odstavek 24. člena, ki dejansko določa prepoved udeležbe. Za izpodbijanje te določbe bi morali izpodbijati cel pravilnik, tako pa zaenkrat šola lahko omeji udeležbo.

Vsekakor pa se vsi postopki izvajajo na podlagi pravil upravnega postopka. Tukaj imate popolnoma prav in je trditev ravnateljice napačna. Izrek disciplinskega ukrepa – ukor prav tako mora imeti pravila postopka.

Če potrebujete pravni nasvet ali ne veste, kako bi se lotiti reševanja nastale situacije, ker ne poznate svojih pravic in možnosti, lahko odgovor dobite s klicem na 012808000 – Pravnik na dlani, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!