logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000

Prometni prekršek in kazni v tujini

Prihaja čas prvomajskih praznikov in kasneje poletje, ko se bomo pogosteje odpravljali na dopust v tuje države. Tudi pri vožnji v drugih državah je treba spoštovati prometne predpise in paziti da ne naredimo prometni prekršek v tujini. Če nas policija v tujini ustavi na kraju prometnega prekrška, je postopek dokaj jasen – globo plačamo takoj. Kaj pa če je prometni prekršek v tujini zaznan s samodejno napravo? Tuji varnostni organi kazen za prekršek pošljejo na domači naslov lastnika vozila. Pravna podlaga za izterjavo kazni v tujini storjenega prekrška je Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami EU in Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma. V primeru storjenega cestnoprometnega prekrška v državah članicah EU pa je mogoče storilcu prekrška izdati evropski plačilni nalog.

POSTOPEK IZVRŠITVE

Če ne poravnamo kazni za prometni prekršek, ki smo ga storili v tujini, lahko postopki potekajo na dva različna načina. Odločbo o prekršku nam lahko neposredno ali posredno vročijo organi tuje države prek mednarodne pravne pomoči, ali pa se odločba posreduje našim pristojnim organom v priznanje in izvršitev, odvisno od razlogov in okoliščin.

Ni pa vsaka kazen za prekršek v tujini samodejno izterljiva v Sloveniji. Sodišče v Sloveniji namreč zavrne priznanje in izvršitev tuje odločbe, če denarna sankcija ne dosega vsaj 70 evrov. Pomembno je tudi, da so odločbe o cestnoprometnih prekrških napisane v jeziku, ki ga naslovnik razume. Če se listine vročajo preko zaprosila slovenskega organa, sodišče obvesti naslovnika, da lahko zavrne sprejem listin, če obstaja razlog za domnevo, da ne razume jezika, v katerem so listine napisane. Vendar pa mora biti argument “nerazumevanja” prepričljiv. Na primer, če je storilec že komuniciral s policijo ali drugim tujim organom v angleščini, se ne bo mogel sklicevati na nerazumevanje angleškega jezika, če bodo listine napisane v tem jeziku.

UGOVOR ZOPER PLAČILA

Glede morebitnega ugovora zoper plačilni nalog: ta je sicer možen, vendar ne priporočljiv, če ste prekršek res storili. Neuspešen ugovor lahko povzroči dodatne stroške, ki niso zanemarljivi.

prometni prekršek v tujini

Plačilni nalog za prekršek v tujini, ki vas pričaka v domačem nabiralniku, je lahko razlog za slabo voljo po dopustu.

KAZNI ZA PROMETNI PREKRŠEK V TUJINI

Priporočljivo je upoštevati hitrostne omejitve in druge prometne predpise v tujini, saj je mogoče kazni, ki jih prejmete v državah članicah EU, običajno izvršiti tudi v Sloveniji. Te kazni znajo biti občutno dražje. Zato ne ignorirajte obvestil o prekršku iz tujine, če jih po dopustu najdete v svojem poštnem nabiralniku.

Ignoriranje plačila ima namreč lahko nepredvidljive posledice. Lahko se sicer zgodi, da tuji organ v matični državi storilca prekrška postopka ne bo nadaljeval (morda bo enostavno presodil, da je postopek zanj predolg in predrag), a za to ni nobenih garancij. Če bo postopek nadaljeval, se lahko stroški za storilca prekrška občutno povišajo. Višina globe namreč naraste, računati pa je treba še na plačilo stroškov postopka.

PLAČILO KAZNI

Če torej slovenski voznik prejme (zakonito in verodostojno) obvestilo o prekršku, predlagamo, da kazen za omenjeni prekršek tudi čim prej plača, saj so zneski v primerih takojšnjega plačila običajno občutno nižji, kot v primerih poznejšega plačila.

Pazljivi bodite tudi na roke plačila. Na obvestilih italijanskih organov je rok za (prvo) plačilo še posebej kratek in sicer 5 dni od prejema obvestila. Kazen za prekršek se običajno plača na bančni račun izdajatelja (policije, občine). Potrdilo o plačilu vselej varno shranite. Obstaja namreč možnost, da je storilec navkljub že plačani kazni prejel opomin pred izterjavo. Znesek na tem opominu je bil že občutno višji od zneskov, ki jih je plačal na osnovi prvotnega obvestila. Do tega lahko običajno pride zaradi pomanjkljivo urejenih evidenc pošiljatelja. V tem primeru je priporočljivo, da plačnik čim prej obvesti pošiljatelja, da je znesek že poravnal in priloži tudi potrdilo. Tako se najlažje zaščitimo pred morebitno prevaro in ponovnem plačilu.

Se vam je kljub temu zgodilo, da vam je pristojni organ poslal opomin pa ste znesek že poravnali? Potrebno je podati pritožbo. Ne veste kako se tega lotiti? Naj vam pomaga Pravnik na dlani, ki poleg telefonskega svetovanja nudi tudi pripravo pravnih dokumentov – 01 280 8000.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!