logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
regres 2023

REGRES 2023

Regres je vsota, ki jo mora delodajalec izplačati delojemalcu poleg letnega dopusta. Najnižji znesek regresa določa Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta. Delavec torej dobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Regres znaša najmanj v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji, ki jo določa Zakon o minimalni plači. Regres 2023 je višji kot prejšnja leta. 

regres 2023

Graf prikazuje spreminjanje minimalne plače v Sloveniji skozi leta in s tem tudi najnižnji znesek regresa. Minimalna plača v Sloveniji vsako leto raste in s tem tudi zakonsko določen najnižji znesek regresa.

Za vse pravne nasvete o regresu pokličite Pravnik na dlani

VIŠINA REGRESA 2023

Minimalni znesek regresa za leto 2023 znaša 1.203,36 EUR (to je več kot v letu 2022, ko je regres znašal minimalno 1.074,43 EUR). Govorimo o neto znesku, saj je regres do višine zneska povprečne plače v Republiki Sloveniji neobdavčen in tako oproščen plačila prispevkov in dohodnine. Znesek povprečne plače, ki se upošteva pri neobdavčitvi, se spreminja vsak mesec, podatki pa so dostopni na SURSU. Februarja 2023 je znesek povprečne plače znašal 2.159,40 EUR. Če prejmete regres, ki presega znesek povprečne plače, se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega znesek 100 % povprečne plače.

Kolikšen bo dejanski znesek vašega regresa za letni dopust pa je odvisno od vaše konkretne zaposlitve in odločitve delodajalca. Zakon o delavnih razmerjih namreč ne določa konkretnega zneska, ki ga je delodajalec izplačata v zasebnem sektorju – določa le minimalno vrednost.

Navedeni podatki predstavljajo celoletni letni regres. Če pri določenem delodajalcu niste zaposleni vseh 12 mesecev, vam pripada sorazmerni del. Ta znaša 1/12 regresa za vsak mesec dela pri delodajalcu – pri tem se upoštevajo le polni meseci dela. V primeru, da ste v koledarskem letu zaposleni pri več delodajalcih, vam je vsak od njih dolžan izplačati sorazmerni del, glede na čas zaposlitve pri njem.

regres 2023

REGRES IN ODPOVED, MENJAVA SLUŽBE, BOLNIŠKA ODSOTNOST

Regres se torej odmeri glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu. Če nismo zapolseni celo leto, nam pripada sorazmerni delež. 

Kaj pa če se delovno razmerje preneha po že izplačanem celotnem regresu (po 1. juliju)? V tem primeru je delavec dolžan preveč izplačan regres vrniti. 

Delodajalec lahko preveč izplačan regres (in nadomestilo za preveč izkoriščen dopust) tudi poračuna pri izplačilu zadnje plače, vendar pa za to potrebuje pisno soglasje delavca. V kolikor delodajalec pisnega soglasja od delavca ne uspe pridobiti in delavec sam neupravičeno izplačanega regresa ne želi vrniti, mora delodajalec zoper delavca vložiti tožbo na pristojno sodišče.

Če menjate službo, se vam višina regresa izračuna sorazmerno glede na to, koliko mesecev ste bili zaposleni pri enem delodajalcu. Če torej službo menjate konec maja, vam bo prvo podjetje izplačalo sorazmerni delež za prvih pet mesecev. Drugi delodajelc vam bo izplačal regres v sorazmernem znesku za ostalih sedem mesecev (oz. kolikor dolgo boste pri njem zaposleni).

Polni znsek regresa vam pripada tudi, če ste na bolniši odsotnosti ali na matarinskem/očetovskem dopustu. 

IZPLAČILO REGRESA 2023

Regres v letu 2023 se mora izplačati najkasneje do 1. julija 2023. Javnim uslužbencem se regres izplača skupaj z majsko plačo. Možno je tudi kasnejše izplačilo, vendar le v primeru nelikvidnosti delodajalca in če tako določa kolektivna pogodba. Rok kasnejšega izplačila je 1. november 2023.

Vam delodajelc ni izplačal pravilne vsote regresa? Imate druge težave, ki so predmet delovnega prava? Obrnite se na Pravnika na dlani – 01 280 8000.

LETNI DODATEK OZ. REGRES ZA UPOKOJENCE

Tudi upokojenci so upravičeni do izplačila letnega dodatka oziroma regresa. Junijska pokojnina (izplačana 31. 7. 2023) bo tako višja glede na samo vsoto pokojnine, ki jo prejeme upokojenec.

Ministrstvo za finance navaja naslednje zneske:

  • Prejemnikom pokojnin do 600 evrov se bo letni dodatek izplača v višini 455 evrov
  • Prejemnikom pokojnin od 600,01 evra do 720 evrov se izplača v višini 315 evrov
  • Za tiste s pokojninami od 720,01 evra do 850 evrov se izplača v višini 255 evrov
  • Za tiste s pokojninami od 850,01 evra do 1.020 evrov se izplača v višini 205 evrov.
  • Za prejemnike pokojnin nad 1.020 evrov pa v višini 145 evrov.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!