Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani

Uveljavljanje reklamacije – kaj storiti v katerem primeru?

Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da kupljeni izdelek ni izpolnil vaših pričakovanj. Rešitev je uveljavljanje reklamacije. Potrošniki na trgu nastopamo kot šibkejši člen prodajne verige, zato naše interese ščiti zakonodaja. V primeru napak na stvari imate možnost uveljavljati garancijo ali zahtevek za prijavo stvarne napake – odvisno od določil Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Vrnitev ali zamenjava brezhibnega izdelka

Načeloma je zamenjava oz. vrnitev kupnine že kupljene stvari dobra volja prodajalca, v določenih primerih pa to možnost predpisuje zakonodaja. Velikokrat v duhu dobrih poslovnih običajev prodajalci omogočijo tudi zamenjavo brezhibnega izdelka, a na to se ne gre zakonsko zanašati. Veliko prodajalcev ima rok za vračilo izdelkov naveden že na računu.

Ob uveljavljanju reklamacije lahko nastopijo težave, saj se nekateri prodajalci izgovarjajo na različne okoliščine. V takšnih primerih se lahko po nasvet vedno obrnete na Pravnika na dlani na številki 01 280 8000.
Izkušeni pravniki bodo preučili vašo težavo in vam v 15 minutah s pravnim nasvetom po svojih najboljših močeh pomagali najti rešitev.

Uveljavljanje reklamacije - GARANCIJA

Pri določenih tehničnih izdelkih mora prodajalec zagotoviti garancijo, da bo prodana stvar določen čas brezhibno delovala. Seznam teh izdelkov določa Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje. Garancijski rok in pogoji so običajno navedeni v garancijskem listu ali na embalaži izdelka. Odpravo napake lahko zahtevate od prodajalca, proizvajalca ali pooblaščenega serviserja, kadarkoli v času trajanja obvezne garancije. Minimalni garancijski rok po Zakonu o varstvu potrošnikov je 1 leto od nakupa stvari. Zato je dobro vse papirje o kupljenih izdelkih, za katere vam je bila zagotovljena garancija, spraviti na varno, da jih imate pri roki, če se kaj pokvari. Bistvena razlika med garancijo in stvarno napako (razloženo v nadaljevanju) je, da pri garanciji nimate proste izbire med zahtevki.

Pri uveljavitvi garancije kupec najprej zahteva popravilo stvari. Če ta ni popravljena v roku 45 dni, lahko zahteva zamenjavo z drugim izdelkom – enakim in brezhibnim. Če tega prodajalec ne stori, lahko pogodbo razdrete in zahtevate vrnitev kupnine ali pa znižanje kupnine, če se odločite, da boste izdelek kljub napakam obdržali.

Uveljavitev STVARNE NAPAKE, če izdelek ne deluje, kot bi moral

Splošno pravilo je, da prodajalec kupcu jamči, da prodana stvar nima dejanskih napak. Če izdelek ne deluje oz. nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, je rešitev uveljavljanje reklamacije z zahtevkom o stvarni napaki. Uveljavljate jo lahko izključno pri prodajalcu. O napaki ga morate obvestiti v dveh mesecih od dneva, ko ste jo odkrili. Odgovornost prodajalca za stvarne napake pa traja dve leti.

Ne glede, ali se prodajalec z reklamacijo strinja, mora na vaš zahtevek odgovoriti v osmih dneh od prejema. Če v navedenem roku odgovora ne dobite, lahko primer prijavite na Tržni inšpektorat RS, ki lahko podjetju zaradi opustitve odgovora izreče globo.

Primernost blaga za normalno rabo se po zakonu presoja glede na običajno blago enake vrste. Pri tem se upoštevajo tudi kakršne koli prodajalčeve izjave o značilnostih blaga, ki jih podal – zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na izdelku. Svoja opažanja pri oddaji vloge čim podrobneje opišite, zelo jasno zapišite svoje zahteve, vlogo pa obvezno opremite z datumom.

Ko uveljavljate stvarno napako na izdelku, lahko sami izbirate med štirimi pravicami, ki jih določa zakon o varstvu potrošnikov:

  • odpravo napake,
  • zamenjavo blaga z novim, brezhibnim,
  • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • vračilo plačanega zneska.

Odločite se lahko za enega od navedenih zahtevkov, ne morete pa jih združevati. Če izdelek vrnete v prodajalno, je modro zahtevati potrdilo o oddaji oziroma prevzemu.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!