logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000

Delovno pravo

Delovno pravo je skupek predpisov, odločb ter norm, ki urejajo pravice ter obveznosti delavcev ter delodajalcev v delovnem razmerju. 

V katerih primerih s področja delovnega prava vam pravnik svetuje?

Delavec je v delovnopravnem razmerju šibkejša stranka in kot taki ji Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) daje številne pravice, ki pa se jih delavec vedno ne zaveda. Nekaterih pravic se tudi s pogodbo o zaposlitvi ne da omejiti oziroma odvzeti. 

Pravnik tako svetuje in pomaga delavcu glede številnih spornih vprašanj. Vas zanima kdaj ste upravičeni do letnega dopusta, pravice starševskega dopusta, nadomestila plače, nadomestila za primer brezposelnosti, kdaj vam pripada regres, kako je z delovnim časom, kaj urejajo splošni akti delodajalca, kakšne so obveznosti delodajalca pri pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela na domu? Pravnik vam bo podal odgovore!

Na katere skrite pasti delovnega prava vas pravnik lahko opozori?

Pozorni morate biti tudi ob sklepanju, spremembi in prekinitvi pogodbe o zaposlitvi. Dobro se je obrniti na pravnika v primeru obveznih sestavin pogodbe, nejasne pogodbe, vprašanju glede veljavnosti pogodbenih določil, kako je s konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo, saj vam pravnik svetuje, kako najbolje ukrepati v vaši zadevi. 

odpuščeni delavec in jezna šefica v ozadju

Prekinitev delovnega razmerja

Delovno razmerje se slej kot prej konča. Do prekinitve delovnega razmerja lahko pride na različne načine. Tako delavec kot delodajalec lahko redno ali izredno odpovesta pogodbo, ali pa sporazumno prekineta pogodbo o zaposlitvi. Pogodba lahko preneha tudi s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, s sodbo sodišča ali pa po samem zakonu.
Glede na način odpovedi, so vezane pravice in obveznosti delavca in delodajalca. Pravnik vam svetuje kakšne so vaše pravice glede odpravnine, odpovednega roka, kdaj gre za pravilno vročitev odpovedi in kakšna je vloga sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Lahko pa gre tudi za neutemeljen odpovedni razlog s strani delodajalca, tako da ne odlašajte in se pri pravniku pozanimajte o vaših možnostih.

Poškodbe pri delu, nadlegovanje, mobing...– vam pripada odškodnina?

Pogosto prihaja do poškodb pri delu. Ne glede na to, ali je delavec poškodbeno zavarovan, je v določenih primerih upravičen tudi do odškodnine. Delodajalec je dolžan zagotoviti varne delovne razmere v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Tudi v primeru, da delodajalec zagotovi varne delovne pogoje, ste lahko vseeno upravičeni do odškodnine, v kolikor gre za nevarno dejavnost. Do pravnega varstva in tudi do odškodnine ste upravičeni v primerih trpinčenja, nadlegovanja in mobinga na delovnem mestu. Zato ne odlašajte in pokličite pravnika, ki vam bo svetoval glede omenjenih tematik in še o mnogo drugem.