logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
izguba izpita

IZGUBA IZPITA? BREZ SKRBI, TO REŠIMO MI!

Vozniško dovoljenje je za mnoge nepogrešljiv del vsakdanjega življenja, ki omogoča mobilnost in neodvisnost. Vendar pa se lahko zaradi različnih okoliščin zgodi, da nam je ta pomemben dokument odvzet. Slovenska zakonodaja (ZPrCP) predvideva različne scenarije, katerih posledica je izguba izpita, a hkrati ponuja tudi možnosti njegove povrnitve. V tem članku bomo raziskali, kdaj in zakaj lahko pride do odvzema vozniškega dovoljenja ter katere korake je treba upoštevati, da se ga vrne v svoje roke.

Ste izgubili vozniški izpit zaradi alkohola? Brez skrbi, tu je Pravnik na dlani, da vam pomaga to zagato rešiti. Za vas sestavimo pravni dokument, ki ga na sodišče naslovimo skupaj s prilogami. Ne odlašajte! Če boste ukrepali hitro, ni še nič zgubljeno.

Za pravno svetovanje in povrnitev odvzetega izpita pokličite na 01 280 8000.

VAM JE POLICIST ZAČASNO ODVZEL IZPIT?

Ko voznik stori prekršek, ki je privedel do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, prekrškovni organ predlaga sodišču, da se ta ukrep uvede. Sodišče mora v 8 dneh od prejema zadeve izdati sklep, v katerem voznika obvesti o začasnem odvzemu. Po prejemu tega sklepa ima voznik pravico v roku 15 dni na sodišču vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja. V predlogu je treba obrazložiti opravičljive razloge za vrnitev, ki morajo ustrezati zakonskim merilom, ter priložiti zdravniško potrdilo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v skladu z Zakonom o voznikih (ZVoz-1). Sodišče bo predlog upoštevalo in odobrilo vrnitev začasno odvzetega dovoljenja, če je v zdravniškem spričevalu navedeno, da je voznik sposoben za varno upravljanje vozil tako fizično kot psihično. Pri odločanju sodišče upošteva tudi osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek.

Predlog za vrnitev začasno odvzetega dokumenta prepustite izkušenemu pravniku. Tako si zagotovite vrnitev vozniškega dovoljenja brez sivih las. Hitro in učinkovito to uredi Pravnik na dlani – pravno svetovanje! Pokličite 01 280 8000 in rešite vaš problem še danes!

JE PRIŠLO DO TRAJNO ODVZETEGA IZPITA?

Ko sodišče izda sklep o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja, se za voznika odprejo določene pravne možnosti za vrnitev. V skladu s slovensko zakonodajo ima voznik po pravnomočnosti sklepa 15 dni časa, da na sodišče vloži predlog, v katerem lahko zahteva odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Ključno pri tem je, da predlog vsebuje prepričljive argumente, ki dokazujejo, da izguba izpita ni nujen in neizogiben ukrep v dani situaciji. Poleg tega je obvezno priložiti tudi zdravniško potrdilo, ki potrjuje, da je bil opravljen kontrolni zdravstveni pregled.

Če sodišče odobri voznikov predlog, bo določilo preizkusno obdobje, ki se giblje med 6 in 24 meseci. V tem času mora voznik izogibati hujšim prekrškom, tj. tistim, ki bi prinesli tri ali več kazenskih točk. Prav tako mora dosledno izpolnjevati vse obveznosti, ki jih mu določi sodišče, v skladu z Zakonom o voznikih. Če voznik v predpisanem obdobju ne storiti nobenega hujšega prekrška in uspešno izpolnjuje vse svoje pravne obveznosti (rehabilitacijski program, varna vožnja), bo sodišče sprejelo sklep, da se mu vozniško dovoljenje ne bo odvzelo. V nasprotnem primeru bo vozniku naloženo, da znova opravi postopek usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja.

Če potrebujete pravni nasvet ali ne veste, kako bi se lotiti reševanja nastale situacije, ker ne poznate svojih pravic in možnosti, lahko odgovor dobite s klicem na 012808000 – Pravnik na dlani, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!