logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba in vse o njej

Kolikokrat ste prodali ali kupili avto in sklenili pogodbo? Ste kdaj pomislili, ali je pogodba res ustrezno sestavljena? Kupoprodajna pogodba je ključna pri vseh večjih nakupih ali prodajah, saj zagotavlja pravno varnost in jasnost. V teh situacijah je priporočljivo poiskati pravno pomoč, da se izognete morebitnim zapletom in zagotovite, da so vaši interesi ustrezno zaščiteni.

Kupoprodajna pogodba in njen pomen

Kupoprodajna pogodba je temeljni pravni akt, ki ureja prenos lastninske pravice na določenem blagu ali premoženju med prodajalcem in kupcem. V slovenski zakonodaji je pravna osnova za kupoprodajno pogodbo določena v Obligacijskem zakoniku (OZ). Ta zakon določa splošne pogoje za sklenitev pogodbe, njeno vsebino ter pravice in obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora biti sklenjena prostovoljno, s soglasjem obeh strank, ki sta pravno sposobni in imata jasno izraženo voljo glede predmeta in cene pogodbe​​. Pogodba določa pogoje, pod katerimi se premoženje prenaša, kar zmanjšuje možnosti za nesporazume ali spore med strankama. Prav tako omogoča pravno uveljavljanje pravic, če katera od strank ne izpolni svojih obveznosti.

Ste ravno v času, ko kupujete/prodajate in boste morali skleniti kupoprodajno pogodbo? Ne prepustite stvari naključju in se s pravnim strokovnjakom posvetujte, kako ravnati. Pravnik na dlani je tu, da vas reši skrbi!

Kako napisati kupoprodajno pogodbo?

(Kupo) prodajno pogodbo lahko sklenete tudi v ustni obliki. Vsekakor pa je bolje, da jo zapišete. Drugače je pri nakupu nepremičnine, kjer mora obvezno biti sklenjena v pisni obliki.

Vključevati mora identifikacijo pogodbenih strank, opis predmeta prodaje (blago, nepremičnina, storitev), dogovorjena cena in način plačila, pogoji in roki. Zelo priporočljivo je, da vključite tudi pravice in obveznosti strank v primeru kršitve.

Obveznosti kupca in prodajalca

Obveznosti kupca in prodajalca v okviru kupoprodajne pogodbe so jasno opredeljene v slovenski zakonodaji. Prodajalec mora kupcu izročiti blago ali premoženje v dogovorjenem stanju, ob pravem času in na dogovorjenem kraju. Poleg tega mora zagotoviti, da blago ali premoženje nima stvarnih napak ter da ni obremenjeno z nobenimi pravicami tretjih oseb. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Prodajalec pa ne odgovarja za napake, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane.

Kupec ima obveznost, da pravočasno plača dogovorjeno kupnino in prevzame blago ali premoženje v skladu s pogoji pogodbe. V primeru, da katera od strank ne izpolni svojih obveznosti, lahko druga stranka uveljavlja svoje pravice preko sodnega postopka, kjer lahko zahteva izpolnitev pogodbe, odškodnino ali razvezo pogodbe​​.

Se je pri nakupu/prodaji zalomilo? Je nasprotna stranka kršila vašo kupoprodajno pogodbo? Posvetujte se s Pravnikom na dlani, s katerim bosta skupaj našla rešitev. Pokličite 01 280 8000 ali si rezervirajte termin na naši spletni strani.

Kdaj poiskati pomoč pravnika?

Pravno svetovanje pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe je priporočljivo, saj pravnik lahko zagotovi, da so vse pravne zahteve izpolnjene in da pogodba ustrezno varuje interese strank. Pravnik lahko pomaga tudi pri pogajanjih o pogodbenih pogojih in pripravi pogodbenih določil.

Kupoprodajna pogodba – možni zapleti

Med pogostejše zaplete pri kupoprodajnih pogodbah spadajo:

  • stvarne napake na predmetu prodaje,
  • neizpolnitev plačilnih obveznosti,
  • neskladnost predmeta s pogodbenimi določili,
  • pravne napake, kot so neurejena lastninska razmerja

V primeru zapletov je pomembno, da stranke najprej poskusijo spor rešiti sporazumno. Če se težave zaradi nesodelovanja druge stranke ne more rešiti, priporočamo, da se obrnete na pravnega strokovnjaka kot je Pravnik na dlani. Razložil vam bo možnosti, ki jih imate. Da se ne bi takoj zatekali k dolgim postopkom na sodišču, vam predlagamo, da najprej s pomočjo pravnika sestavite poziv pred tožbo.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!