logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000

Kako ravnati, ko se znajdemo pred ločitvenim postopkom?

Ločitev je dandanes pogosta rešitev, ko pridemo do točke in občutka, da zveza s partnerjem enostavno nima več prihodnosti. A ko se človek znajde v tem položaju, se navadno pojavljajo vprašanja, kako ločitev kar se da hitro in poceni izvesti. Ločitveni postopek nas postavi v položaj, ko se moramo soočiti sami s sabo, hkrati pa tudi s svojim partnerjem. Zagotovo gre za zelo stresno situacijo, kjer se nam postavlja nešteto vprašanj. V naslednjem članku vam bomo poskušali odgovoriti vsaj na nekatera.

V začetni fazi ločitvenega postopka je zelo pomembno, da dobimo čim več podpore in informacij o svojih pravicah in obveznostih. Potek ločitvenega postopka je v prvi vrsti odvisen od tega, ali gre za sporazumno ločitev ali ne. Tako v glavnem ločimo med dvema možnostma ločitve – ločitev s sporazumom in brez njega (oz. ločitev s tožbo).

Ločitveni postopek je lahko zelo stresen, zato je potrebno pridobiti čim več informacij o svojih pravicah in obveznostih.

Če se pri vašem postopku zatika in ne veste, kako najučinkovitejše rešiti zadevo, da pri tem tudi ne bi izgubili vašega premoženja se posvetujte s pravnikom.

Pravno svetovanje preko telefonskega klica si lahko zagotovite na 01 280 8000.

LOČITVENI POSTOPEK S SPORAZUMOM

Pri sporazumni ločitvi oba zakonca soglašata z ločitvijo in sta se tudi dogovorila o vzgoji otrok ter o delitvi premoženja. Ta pot razveze zakonske zveze je hitra, najenostavnejša, z nižjimi stroški in navadno brez nezaželenih zapletov. Zakonca lahko sporazumno razvezo opravita tudi pri notarju, vendar le v primeru, da nimata skupnih otrok. Če imata zakonca skupne otroke, o ustrezni vzgoji, preživljanju ter njihovih stikov s staršema ugotavlja sodišče na glavni obravnavi. Pri tem postopku sodeluje tudi Center za socialno delo, ki predhodno poda mnenje o sporazumu med zakoncema.

Ločitveni postopek s sporazumom se izvede tako, da oba zakonca pristojnemu okrožnemu sodišču podata predlog za sporazumno razvezo z njunima podpisoma ter izpisek iz poročne matične knjige in rojstne matične knjige za skupne otroke, če jih imata. Predlogu mora biti priložen tudi notarski zapis sporazuma o delitvi skupnega premoženja.

LOČITVENI POSTOPEK S TOŽBO

Nekoliko zapletenejši, daljši in tudi dražji je drugi način razveze – ločitev s tožbo, ki lahko privede tudi do nekaterih komplikacij. Ta način je vezan predvsem na nesoglasja o razvezi in z njo povezanimi vprašanji (skupni otroci in skupno premoženje).

Tudi pri tej vrsti razveze se morata zakonca, v primeru, da imata skupne mladoletne otroke, najprej udeležiti predhodnega svetovanja na CSD. Tam dobita zapisnik, ki ga je potrebno predložiti predlogu za razvezo. Sledi vložitev tožbe za razvezo s strani enega od zakoncev, ki mora vsebovati kratko obrazložitev, zakaj je zakonska zveza postala nevzdržna. Tožbi za razvezo je prav tako potrebno dodati vsa potrebna dokazila: izpisek iz poročne in matične knjige, predlog o ureditvi razmerij med starši in otroci. Pomembno je, da je predlog vložen na sodišče, v območju katerega biva nasprotni zakonec, ali na okrožno sodišče na območju zadnjega skupnega bivališča.

Zadeva se nato dodeli v reševanju sodniku. V primeru, da imata zakonca skupne otroke se vlogo pošlje na CSD, nato je zakoncema ponujena možnost mediacije. V primeru negativnega rezultata le te sodišče povabi oba zakonca na glavno obravnavo. Tam se zaslišijo stranke in priče ter morebitni izvedenci. Če ima otrok željo do izražanja svojega mnenja, se z njim pogovori strokovni delavec CSD-ja. Sodišče s pomočjo morebitnega izvedenca določi sklep in razveže zakonsko zvezo. Pri tem določi pogoje glede varstva, vzgoje in preživljanja skupnih otrok ter o stikih med otroki in staršema, pri čemer sodišče odloča v skladu s koristjo otrok (po predhodnem mnenju CSD).

V obeh primerih imata zakonca 30-dnevni rok za vlogo pritožbi sodnega sklepa. Ko poteče rok za pritožbo (in ta ni bila vložena), sklep postane pravnomočen.

ločitveni postopek

POMEN CENTRA ZA SOCIALNO DELO

Pri razvezi ima pomembno vlogo Center za socialno delo, ki ga je potrebno obiskati pri obeh vrstah ločitve. Svetovalni razgovor na CSD ni potreben le v primeru, da:

  • zakonca nimata skupnih otrok,
  • je eden od zakoncev nerazsoden,
  • ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan ali
  • eden ali oba zakonca živita v tujini. Če razgovor v ostalih primerih ni opravljen, bo sodišče predlog o razvezi zavrglo.

ČAS TRAJANJA POSTOPKA IN STROŠKI

Ločitveni postopek povprečno traja 4 mesece. Trajanje je odvisno predvsem od vrste in zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v postopku. Če gre za razvezo z otroki, postopek povprečno traja nekoliko dlje – okrog 7 mesecev.
Pri obeh načinih razveze zakonske zveze je potrebno plačati sodno takso, ki je določena v Zakonu o sodnih taksah. Pri sporazumni ločitvi stroški nastanejo s strani notarskih storitev. V primeru nesporazume razveze pa mora vsaka stranka vnaprej kriti svoje stroške postopka (npr. stroške odvetnika, stroške postavitve izvedenca). V družinskih postopkih sodišče o stroških odloči po prostem preudarku (npr. določi, da vsaka stranka krije svoje stroške ali da mora ena še povrniti vse ali del stroškov drugi stranki).

Se vam ločitveni postopek vseeno zdi zapleten in ste v dilemi, kaj narediti? Posvetujte se s Pravnikom na dlani, ki vam bo znal svetovati, kako pravilno ravnati. Na voljo vsak delavnik med 8. in 20 uro na 01 280 8000.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!