logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
nadomestilo za brezposelnost

Ste ostali brez službe? Preverite, ali vam pripada nadomestilo za brezposelne

Nadomestilo za brezposelnost je oblika denarnega nadomestila za ljudi, ki so ostali brez službe. Bodisi ker jim je pretekla pogodba o zaposlitvi bodisi je bila prekinjena, z namenom, da jim olajša preživitvene okoliščine do vnovičnega vstopa na trg dela. Denarno nadomestilo za brezposelnost se izplačuje vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec ali prej, če je ta dan nedelja.

Potrebujete pravni nasvet, ker ste ostali brez službe?

Pokličite Pravnika nan dlani, ki je dosegljiv vsak delovnik med 8. in 20. uro.

kazalo

Kdo je upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost?

Kdaj posamezniku pripada nadomestilo za čas brezposelnosti, ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Na splošno pa velja, da nadomestilo za brezposelne pripada posamezniku, če:

  • je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 2 letih;
  • je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za brezposelnost najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih;
  • ima plačane vse prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti;
  • se prijavi pri zavodu za zaposlovanje in vloži zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja;
  • je brezposeln in mu delovno razmerje ni prenehalo po lastni krivdi ali volji ter izpolnjuje druge pogoje, določene z ZUTD.

Ne veste, ali ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost?

Za pravni nasvet se obrnite na Pravnika na dlani – na telefonski številki 01 280 8000.

Veliko ljudi šele, ko na Zavodu RS za zaposlovanje vložijo zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ugotovi, da jim delodajalec, ki je bil na podlagi sklenjenega delovnega razmerja pogodbeno zavezan k plačilu prispevkov, le-teh v nekem obdobju ni plačeval. Dobra novica je, da upravičenost do nadomestila za brezposelnost ni odvisna od tega njegovega dejanja. Zavarovani ste namreč s pogodbo o zaposlitvi in neplačani prispevki niso vaša krivda. Denarno nadomestilo za brezposelnost vam pripada.

Upravičenost do nadomestila za brezposelnost pa lahko kadarkoli preverite pri pravnih svetovalcih Pravnika na dlani na telefonski številki 01280800.

Kako dolgo boste prejemali denarno nadomestilo za brezposelnost

Vsakogar, ki je upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, najbrž zanima tudi koliko sredstev bo prejel in kako dolgo jih bo prejemal. Višina nadomestila za brezposelnost je odvisna od zavarovalne dobe posameznika. Če ste bili pred nastopom brezposelnosti neprekinjeno zavarovani:

  • 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih in ste mlajši od 30 let, ste upravičeni do nadomestila za brezposelnost za dobo 2 mesecev;
  • od 10 mesecev do 5 let, boste denarno nadomestilo za brezposelnost prejemali 3 mesece;
  • od 5 do 15 let, boste nadomestilo za primer brezposelnosti prejemali 6 mesecev
  • od 15 do 25 let, boste nadomestilo za brezposelne lahko prejemali 9 mesecev

 

Za 12-mesečno upravičenost do nadomestila za brezposelnost pa potrebujete več kot 25 let zavarovalne dobe.

Kdaj lahko nadomestilo za brezposelnost prejemate več kot eno leto?

Posebne okoliščine veljajo pri starejših od 53 let, ki so bili zavarovani 25 let – ti bodo nadomestilo za brezposelnost prejemali 19 mesecev. Starejši od 58 let, ki so bili zavarovani 28 let, pa nadomestilo prejemajo 25 mesecev.

Če je vaš primer zahtevnejši, lahko za pravni nasvet pokličete na telefonsko številko 01 280 800 – Pravnik na dlani. Pravni svetovalci bodo preučili vaš položaj in vam razložili pravice.

Izračun, kakšno nadomestilo za brezposelnost boste prejeli

Višina nadomestila za brezposelnost se od posameznika do posameznika razlikuje, saj je odvisna od višine plače, ki jo je prejemal. Upošteva se povprečje zadnjih osem mesečnih plač. Prve tri mesece boste prejemali 80 % svoje povprečne bruto plače. V nobenem primeru, tudi če ste prej zaslužili več tisočakov, ne boste dobili več kot 892,5 evra bruto mesečnega nadomestila za brezposelnost. Ta znesek je namreč zgornja meja. Če vam nadomestilo za čas brezposelnosti pripada za več kot tri mesece, boste naslednjih devet mesecev prejemali 60 %. Po enem letu pa le še 50 % povprečja vaših mesečnih plač.

Kako je to predvideno v vašem konkretnem primeru, lahko preverite prek pravnega svetovanja pri Pravniku na dlani.

Koliko zanaša minimalno nadomestilo za brezposelne?

Tako kot zgornja meja obstaja pri višini nadomestila za brezposelnost tudi spodnja meja – minimalno nadomestilo za primer brezposelnosti. Tudi če je bilo povprečje vaših zadnjih osmih mesečnih plač nižje, pa denarno nadomestilo za brezposelnost ne sme biti nižje od 530 evrov bruto. Toliko namreč po zakonu znaša minimalno nadomestilo za primer brezposelnosti, ki pripada vsakemu upravičencu.

Odpravnina in nadomestilo za brezposelnost

Ob odpovedi s strani delodajalca zaradi poslovnega razloga (več o tem TUKAJ) ali iz razloga nesposobnosti je zaposleni upravičen do odpravnine, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne plače v zadnjih 3 mesecih pred odpovedjo. Enkratni znesek, ki ga delavec prejme v celoti, ni obdavčen, razen če presega 10-kratnik osnove. Odpravnina in nadomestilo za brezposelnost se ne izključujeta. Prav tako odpravnina ne vpliva na izračun nadomestila za brezposelnost – ta se obračuna po zgoraj omenjenih merilih. Odpravnina pa se izračuna po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Če želite, vam lahko višino odpravnine, ki vam pripada, izračunajo pravni svetovalci Pravnika na dlani na telefonski številki 01280800.

Bodite pozorni pri vročanju ali podpisovanju odpovedi

Obe pravici, tako do odpravnine kot do nadomestila za brezposelnost, sta posamezniku na voljo izključno takrat, ko je od delodajalca dobil odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Če je bila odpoved sporazumna, ni upravičen niti do odpravnine niti do nadomestila za primer brezposelnosti. Zato velja pozorno prebrati, vsak dokument ali dopis, ki ga dobite v roke, da pozneje ne boste utrpeli škode.

Nadomestilo za brezposelnost s.p.

Tudi samostojnemu podjetniku (s.p.) pripada nadomestilo za brezposelnost. S.p. mora le paziti, da ima za odjavo iz zavarovanja objektivni razlog. Med temi se upoštevajo na primer dlje časa trajajoča bolezen zavarovanca in izguba poslovnega prostora ali najpomembnejšega poslovnega partnerja, torej takšnega, ki je podjetniku predstavljal pretežni delež dohodka. Tehtni razlogi za upravičenost do nadomestila za brezposelnost s.p. so lahko tudi insolventnost, stečaj podjetja, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca. Sicer pa se je dobro o tem, kakšna dokazila bo treba priložiti vlogi za dodelitev denarnega nadomestila, pozanimati na Zavodu RS za zaposlovanje. Sicer pa tudi pri pridobitvi nadomestila za brezposelnost s.p. veljajo enaki pogoji, ki na splošno (po ZUTD) določajo, kakšni sta doba in višina nadomestila za brezposelnost.

Preberi še ostale vsebine

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!