logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
Odpoved v poskusni dobi​

Odpoved v poskusni dobi

Kako poteka odpoved v poskusni dobi? V pogodbi o zaposlitvi se lahko delavec in delodajalec dogovorita za poskusno dobo. V poizkusni dobi lahko delodajalec ugotovi, ali ima delavec vsa potrebna znanja in sposobnosti za opravljanje delovnih nalog, ki so določene v pogodbi o zaposlitvi. Delavec, ki je sicer že formalno izkazal svojo sposobnost bodisi z ustrezno izobrazbo bodisi z delovnimi izkušnjami, lahko tako še z delom na dogovorjenem delovnem mestu dokaže, da je za delo usposobljen. Z dogovorom o poskusni dobi pa ni zaščiten le delodajalec, ampak tudi delavec. Delavec lahko odstopi od pogodbe o zaposlitvi, če ugotovi, da mu delo ne ustreza. To uredi tako, da poda odpoved v poskusni dobi.

Trajanje poskusne dobe

Kot določa 125. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), lahko poskusna doba traja največ šest mesecev. Obdobje se lahko izjemoma podaljša le, če je delavec začasno odsoten z dela.

Imate vprašanja? Delodajalec morda krši vaše pravice in ne upošteva dogovorov?

Najdite pot do pravice in se posvetujte s pravnim strokovnjakom – Pravnik na dlani je pravi naslov za vas!

Odpovedni rok v poskusni dobi

Redno odpoved v času poskusnega dela lahko poda tako delavec kot delodajalec. Ne glede na to, ali je odpoved v poskusni dobi stekla na željo delavca ali delodajalca, znaša zakonsko določen odpovedni rok v času poskusnega dela 7 dni (94. člen ZDR-1). Odpovedni rok je enak, ne glede na to, ali se odpoved poda na prvi ali zadnji dan dogovorjene poskusne dobe. Delavec mora redno odpoved v poskusni dobi podati pisno, ni mu pa treba navajati razloga. Ko to stori, začne teči odpovedni rok v poskusni dobi. Delodajalec lahko redno odpoved v času poskusnega dela poda, če delavec poskusnega dela ni uspešno opravil. S tem, ko poda pisno odpoved, začne teči odpovedni rok v poskusni dobi.

Odpoved v poskusni dobi

Druge vrste odpovedi v poskusni dobi

V času poskusnega dela lahko delodajalec poda tudi izredno odpoved, če obstajajo razlogi zanjo. Podati pa jo mora najpozneje v šestih mesecih od nastanka teh razlogov ali najpozneje v 30 dneh od ugotovitve razlogov. Takšna odpoved v času poskusnega dela je zakonita le, če je delodajalec delavca pred tem pisno seznanil s kršitvami in mu omogočil zagovor. Odpoved pa lahko delodajalec delavcu poda tudi zaradi prenehanja delodajalca ali zaradi prisilne poravnave.

Če je delodajalec nezadovoljen z delom, ki ga je opravil novi delavec, mu izda sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neuspešnega poskusnega dela. Odpoved v času poskusnega dela mora v tem primeru po zakonu vsebovati obrazložitev z dejanskim razlogom za odpoved v poskusni dobi. Mora pa odpovedni razlog spremljati tudi ocena komisije, podana na podlagi daljšega časovnega obdobja opazovanja delavca, ne le na podlagi enega dejanja. Z odpovedjo delovnega razmerja začne teči odpovedni rok v času poskusnega dela.

Delavec in delodajalec se lahko bodisi ob redni bodisi ob izredni odpovedi v poskusni dobi dogovorita tudi za krajši odpovedni rok v času poskusnega dela kot sedem dni, ob tem pa se lahko dogovorita tudi za ustrezno denarno povračilo.

Če potrebujete pravni nasvet, vam pravno svetovanje omogočamo iz udobja vašega doma, pogovor s pravnim strokovnjakom lahko opravite na telefonski številki 01 280 8000 – Pravnik na dlani – in dobite odgovor na svoje vprašanje

Če potrebujete pravni nasvet, vam pravno svetovanje omogočamo iz udobja vašega doma.

Korekten in profesionalen pogovor s pravnim strokovnjakom lahko opravite vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Odpoved v poskusni dobi - odpravnina

Delavcu odpravnina pripada šele, ko je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto. Kar v praksi pomeni, da jo dobi le, če odpoved v času poskusnega dela nastopi med poskusnim delom na drugem delovnem mestu, kamor je bil premeščen, saj je maksimalna poskusna doba na enem delovnem mestu pol leta.

  • Če je bil pri delodajalcu zaposlen od 1 do 10 let, mu v primeru odpovedi v poskusni dobi za vsako leto pripada 1/5 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev.
  • Če je bil pri delodajalcu zaposlen od 10 do 20 let, mu v primeru odpovedi v poskusni dobi za vsako leto pripada 1/4 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev.
  • Če je bil pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let, mu v primeru odpovedi v poskusni dobi za vsako leto pripada 1/3 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev.

Uporabne povezave:

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!