logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
Odpoved v poskusni dobi​

Odpoved v poskusni dobi

Kako poteka Odpoved v poskusni dobi? V pogodbi o zaposlitvi se lahko delavec in delodajalec dogovorita za poskusno dobo. V poizkusni dobi lahko delodajalec ugotovi, ali ima delavec vsa potrebna znanja in sposobnosti za opravljanje delovnih nalog, ki so določene v pogodbi o zaposlitvi. Delavec, ki je sicer že formalno izkazal svojo sposobnost bodisi z ustrezno izobrazbo bodisi z delovnimi izkušnjami, lahko tako še z delom na dogovorjenem delovnem mestu dokaže, da je za delo usposobljen. Z dogovorom o poskusni dobi pa ni zaščiten le delodajalec, ampak tudi delavec, saj lahko, če med opravljanjem zadolžitev v poskusni dobi ugotovi, da mu delo na dogovorjenem delovnem mestu ne ustreza, odstopi od pogodbe o zaposlitvi, s tem da poda odpoved v poskusni dobi.

Dobra stran dogovora o poskusni dobi je, da je tudi Odpoved v poskusni dobi, odpovedni rok v času poskusnega dela krajši, kot velja v pogodbi o zaposlitvi.

Trajanje poskusne dobe

Kot določa 125. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), se lahko delavec in delodajalec dogovorita za poskusno dobo največ šest mesecev. Obdobje se lahko izjemoma podaljša le, če je delavec začasno odsoten z dela. Če imate vprašanja, se lahko po pravni nasvet vedno obrnete na telefonsko številko 01 280 8000 – Pravnik na dlani, kjer vam bodo naši pravni strokovnjaki svetovali na kateremkoli pravnem področju in razložili vaše pravice.

Odpovedni rok v poskusni dobi

Redno odpoved v času poskusnega dela lahko poda tako delavec kot delodajalec. Ne glede na to, ali je odpoved v poskusni dobi stekla na željo delavca ali delodajalca, znaša zakonsko določen odpovedni rok v času poskusnega dela 7 dni (94. člen ZDR-1). Odpovedni rok v času poskusnega dela je enak, torej sedem dni, ne glede na to, ali delavec oz. delodajalec poda odpoved na prvi ali zadnji dan pogodbeno dogovorjene poskusne dobe. Delavec mora redno odpoved v poskusni dobi podati pisno, ni mu pa treba navajati razloga. Ko to stori, začne teči odpovedni rok v poskusni dobi. Delodajalec lahko redno odpoved v času poskusnega dela poda, če delavec poskusnega dela ni uspešno opravil. S tem, ko poda pisno odpoved, začne teči odpovedni rok v poskusni dobi.

Odpoved v poskusni dobi

Druge vrste odpovedi v poskusni dobi

V času poskusnega dela lahko delodajalec poda tudi izredno odpoved, če obstajajo razlogi zanjo, vendar jo mora podati najpozneje v šestih mesecih od nastanka teh razlogov ali najpozneje v 30 dneh od ugotovitve razlogov za izredno odpoved. Takšna odpoved v času poskusnega dela je zakonita le, če je delodajalec delavca pred tem pisno seznanil s kršitvami in mu omogočil zagovor. Odpoved pa lahko delodajalec delavcu poda tudi zaradi prenehanja delodajalca ali zaradi prisilne poravnave.

Če je delodajalec nezadovoljen z delom, ki ga je opravil novi delavec, mu izda sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neuspešnega poskusnega dela. Odpoved v času poskusnega dela mora v tem primeru po zakonu vsebovati obrazložitev z dejanskim razlogom za odpoved v poskusni dobi. Mora pa odpovedni razlog spremljati tudi ocena komisije, podana na podlagi daljšega časovnega obdobja opazovanja delavca, ne le na podlagi enega dejanja. Z odpovedjo delovnega razmerja začne teči odpovedni rok v času poskusnega dela.

Delavec in delodajalec se lahko bodisi ob redni bodisi ob izredni odpovedi v poskusni dobi dogovorita tudi za krajši odpovedni rok v času poskusnega dela kot sedem dni, ob tem pa se lahko dogovorita tudi za ustrezno denarno povračilo.

Če potrebujete pravni nasvet, vam pravno svetovanje omogočamo iz udobja vašega doma, pogovor s pravnim strokovnjakom lahko opravite na telefonski številki 01 280 8000 – Pravnik na dlani – in dobite odgovor na svoje vprašanje

Kdaj je delavec upravičen do odpravnine pri odpovedi v poskusni dobi?

Delavcu odpravnina pripada šele, ko je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto. Kar v praksi pomeni, da jo dobi le, če odpoved v času poskusnega dela nastopi med poskusnim delom na drugem delovnem mestu, kamor je bil premeščen, saj je maksimalna poskusna doba na enem delovnem mestu pol leta.

  • Če je bil pri delodajalcu zaposlen od 1 do 10 let, mu v primeru odpovedi v poskusni dobi za vsako leto pripada 1/5 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev.
  • Če je bil pri delodajalcu zaposlen od 10 do 20 let, mu v primeru odpovedi v poskusni dobi za vsako leto pripada 1/4 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev.
  • Če je bil pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let, mu v primeru odpovedi v poskusni dobi za vsako leto pripada 1/3 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev.

Povezave:
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Preberi še ostale članke TUKAJ ali izberi spodaj.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!