Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
izguba izpita in kazenske točke

Ohranite svoj vozniški izpit in izbrišite kazenske točke!

Udeležba v cestnem prometu zahteva odgovornost, zbranost in spoštovanje pravil. A kaj kmalu se zgodi, da v prometu storimo prekršek, ki nam lahko prinese ne le denarno globo, temveč tudi kazenske točke. V članku razkrivamo, kaj kazenske točke so, kje lahko preverite število svojih kazenskih točk in kako se jih lahko izbriše. Hkrati pa tudi, kakšne so vaše možnosti, če se vam jih nakopiči preveč in kako lahko nato preprečite izgubo izpita.

KAJ SO KAZENSKE TOČKE IN KAJ JE NJIHOV NAMEN?

Pomembno je poudariti, da je cilj sistema kazenskih točk predvsem preventiven, ne pa kaznovalen. Gre za spodbudo voznikom, da ravnajo odgovorno in spoštujejo Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Zakon o voznikih (ZVoz-1). Izbris kazenskih točk pa predstavlja priložnost za voznike, da se “resetirajo” in ponovno začnejo z ničelnim stanjem.

Če voznik v času dveh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.

Skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk se vodi pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Če vas zanima, koliko točk imate, lahko to preverite na portalu eUprava, v razdelku prekrški. Za vpogled potrebujete veljavno digitalno potrdilo (SIGEN-CA), potrdilo pa je brezplačno.

Čeprav se 18 kazenski točk zdi velika številka, jo lahko kaj kmalu presežemo. Da se rešite skrbi in morebitnega odvzema izpita, se posvetujte s Pravnikom na dlani.

Hitro in učinkovito vam bodo pomagali pri povrnitvi vašega vozniškega dovoljenja.

Pokličite 01 280 8000, dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

KAZENSKE TOČKE - IZBRIS

Izbris kazenskih točk se iz Skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu samodejno izvede po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. A to le v primeru, da v tem času storilec ne preseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk).

Sicer pa je možno kazenske točke izbrisati tudi pod drugimi pogoji.

  • Če ste točke prejeli izključno zaradi prekoračitve hitrosti (od 4 do 17 točk), morate opraviti program varne vožnje. Seznam izvajalcev tega programa najdete v Registru izvajalcev varne vožnje. Ta program je dovoljeno opravljati največ enkrat na dve leti.
  • Če niste voznik začetnik in ste zagrešili prekršek vožnje pod vplivom alkohola (med 0,24 in 0,38 mg/l izdihanega zraka), je potrebno opraviti kontrolni zdravniški pregled in svetovanje pri vašem osebnem zdravniku. Tudi to možnost je dovoljeno opravljati največ enkrat na dve leti.
  • V primeru vožnje pod vplivom alkohola (med 0,38 in 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka), je zahtevano sodelovanje v posebnem rehabilitacijskem programu. Določi ga pooblaščeni zdravstveni izvajalec na osnovi rezultatov vašega kontrolnega zdravstvenega pregleda, ki ste ga tudi morali opraviti. Tudi tu je omejitev opravljanja enkrat na dve leti.
izguba izpita in kazenske točke

STE ZBRALI ŽE PREVEČ KAZENSKIH TOČK IN STE IZGUBILI IZPIT?

Zgodi se, da vas eno nepremišljeno dejanje ali trenutek nepozornosti v cestnem prometu, vožnja pod vplivom alkohola ali prehitra vožnja privedejo do 18 ali več kazenski točk. Temu žal sledi odvzem vozniškega dovoljenja (članek o izgubi izpita preberite TUKAJ), najprej začasen in nato še trajen odvzem izpita. A nič ni izgubljeno, to lahko reši Pravnik na dlani.

Ko se soočate z začasnim ali trajnim odvzemom izpita, je ključno, da hitro in učinkovito ukrepate, da si pravico do vožnje povrnete. Takoj po prejemu odločbe o začasnem odvzemu izpita (dokler “ne pridete na vrsto” na sodišču, ki bo odločalo o tem, ali se vam vozniško dovoljenje tudi trajno odvzame) lahko sodišče s predlogom zaprosite, da se vam vozniško dovoljenje tudi začasno vrne. V tem predlogu morate sodišču prepričljivo argumentirati, zakaj bi bilo smiselno odložiti izvršitev odločbe, in k temu predlogu priložiti tudi zdravniško spričevalo kontrolnega.

Ko sodišče sprejme odločitev glede vašega primera, izda odločbo. Če je prekršek resen, lahko z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje

trajno ni več veljavno. Tudi to zagato se lahko reši. Voznik ima 15 dni časa, da predloži Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predstavljeni morajo biti trdni argumenti, ki izpodbijajo nujnost odvzema izpita, prav tako je nujno priložiti potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu. V primeru, da sodišče sprejme predlog, bo uvedlo preizkusno dobo med 6 in 24 meseci, v kateri mora voznik preprečiti hujše prekrške (kaznovane z vsaj 3 točkami) in slediti vsem določenim obveznostim (rehabilitacijski programi in varna vožnja).

Predlog za vrnitev začasno odvzetega dokumenta prepustite izkušenemu pravniku. Tako si zagotovite vrnitev vozniškega dovoljenja brez sivih las. Hitro in učinkovito to uredi Pravnik na dlani – pravno svetovanje! Pokličite 01 280 8000 in rešite vaš problem še danes!

Če potrebujete pravni nasvet ali ne veste, kako bi se lotiti reševanja nastale situacije, ker ne poznate svojih pravic in možnosti, lahko odgovor dobite s klicem na 012808000 – Pravnik na dlani, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!