logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
pravnik odgovarja

Pravnik odgovarja: čas upokojitve, a premalo delovne dobe

Poznate svoje pravice pri pravnih težavah? V rubriki Pravnik odgovarja bomo odgovarjali na vaša pravna vprašanja. Tako bomo pomagali pri dvomih o zakonodaji ter vam tako pomagali rešiti težavo ali predstaviti vaše pravice in možnosti.

Življenje nas kdaj tudi neprijetno preseneti: nesreča, ločitev ali razhod, težave v službi, reklamacije, poškodbe, zapuščina, težave z davki, institucijami. V takšnih in podobnih primerih se pogosto znajdemo v položaju, ko ne vemo natančno, kakšne so naše pravice ali možnosti, ker nismo pravni strokovnjaki in ne poznamo celotne zakonodaje. Toda vsako pravno vprašanje ima odgovor! In če ne poznate aktualne zakonodaje, da bi si nanj lahko odgovorili sami, se je za pravni nasvet dobro obrniti na pravnika.

V rubriki Pravnik odgovarja bo pravnik storitve Pravnik na dlani odgovarjal na vaša vprašanja s kateregakoli pravnega področja. Civilno pravo, delovno pravo, kaznovalno pravo ali družinsko pravo. Morda pa ima kdo podobno težavo kot vi in mu boste s postavljenim vprašanjem pomagali do odgovora in rešitve.

Današnje vprašanje:

Moje ime je Janez. Star sem 67 let. Po dopolnjenem 65. letu bi lahko bil v pokoju. Ugotovljeno pa mi je bilo, da imam samo enajst let delovne dobe in da je to premalo za izplačilo pokojnine. Kaj naj naredim? Ali naj zahtevam denar nazaj za teh enajst let plačevanja prispevkov? Ali pa doplačam za manjkajoča štiri leta, čeprav sem brez prihodkov? Ali pa je še kakšna druga možnost?

Pravnik odgovarja

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec (moški ali ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe. Pri dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe (brez dokupa) mora biti zavarovanec star najmanj 60 let, pri starosti 65 let pa mora imeti najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti. Nekatere od predpisanih starosti je mogoče znižati zaradi:

  • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno, in sicer se starostna meja zniža za šest mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva,
  • služenja obveznega vojaškega roka, in sicer za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja, in
  • vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Kako do dokupa delovno dobe?

Brez izpolnjenega minimalnega pogoja 15 let zavarovalne dobe ni mogoče uveljaviti pravice do starostne pokojnine. Plačanih prispevkov pa tudi ni mogoče zahtevati nazaj.

Je pa delovno dobo do minimalne določene dobe za starostno pokojnino – torej za vas štiri leta – mogoče dokupiti.

Osnova za plačilo prispevka za dokup je enaka znesku osnove iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup, povečane za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za dokup. Ta osnova ne more biti nižja od zneska v višini povprečne plače na zaposlenega v državi za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup.

Od te osnove se plača prispevek za dokup tudi v primeru, če v koledarskem letu pred vložitvijo zahteve za dokup niste plačali prispevkov od osnove vsaj šest mesecev. Prispevek se odmeri po stopnji, ki je določena za prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar skupaj znaša 24,35 odstotka.

Če potrebujete pravni nasvet ali ne veste, kako bi se lotiti reševanja nastale situacije, ker ne poznate svojih pravic in možnosti, lahko odgovor dobite s klicem na 012808000 – Pravnik na dlani, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!