logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
Višina regresa

Višina regresa za letni dopust za leto 2022

Vsakemu delavcu oziroma zaposlenemu, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do letnega dopusta, po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada tudi regres za letni dopust. Regres se do višine povprečne plače ne šteje v obdavčitev ali dohodnino. Delodajalec mora delavcu vsako koledarsko leto do 31. marca izdati sklep o določitvi letnega dopusta in v njem sporočiti število dni dopusta, ki mu pripada. Kakšna je Višina regresa?

Višina regresa za letni dopust

V letu 2022 minimalna višina regresa za letni dopust, ki je v Sloveniji določen z minimalno plačo, znaša 1.074,43 evra. Lahko pa je regres za letni dopust tudi višji, če tako določa kolektivna pogodba delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen. Delodajalec mora regres za letni dopust izplačati najpozneje do 1. julija za tekoče koledarsko leto. Izjemoma je izplačilo do 1. novembra, če ima podjetje likvidnostne težave. Če se delavec zaposli po tem datumu, mu je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust čim prej oz. takoj, ko je znano, koliko regresa mu pripada. To pa je znano ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Regres za letni dopust ob menjavi službe

Če delavec znotraj enega koledarskega zamenja službo, se strošek regresa za letni dopust porazdeli. Prav tako kot število dni dopusta, se višina regresa sorazmerno porazdeli med oba ali več delodajalcev. Delavec je namreč za vsak mesec zaposlitve upravičen do ene dvanajstine (1/12) regresa za letni dopust. Če službo menja, ko je od delodajalca že prejel izplačilo za celoletni regres, je po zakonu dolžan preplačan regres za letni dopust vrniti. Lahko pa se na primer soglasno dogovorita, da to poračunata pri zadnji plači.

Če potrebujete pravni nasvet, ker se z delodajalcem ne morete dogovoriti, koliko regresa za letni dopust vam pripada, lahko za pravno svetovanje ali pravni nasvet vedno pokličete storitev Pravnik na dlani. Na telefonski številki 01 280 8000 so Strokovno pravno svetovanje je na voljo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Se z delodajalcem ne morete dogovoriti, koliko regresa za letni dopust vam pripada?

Za pravni nasvet in iskanje rešitve lahko vedno pokličete storitev Pravnik na dlani – pravni svetovalec vam bo hitro, ugodno in kvalitetno pomagal.

Regres – obdavčitev in dohodnina

Vsak delavec je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do regresa za letni dopust vsaj v višini minimalne plače. Neobdavčen pa je regres vse do višine 100 % povprečne plače, gledano za dva meseca nazaj. Regresa se pri dohodnini oziroma napovedi dohodnine ne upošteva, če je njegova višina enaka ali nižja od povprečne plače, ki je v Republiki Sloveniji veljala v zadnjih dveh mesecih pred določitvijo zneska regresa. Ta je v zadnjem tromesečju 2021 znašala 1948,10 evra.  Regres do višine povprečne plače se namreč po Zakonu o dohodnini ne šteje v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, torej je neobdavčen in s tem izvzet iz obveznosti plačila dohodnine. Če je regres višji od povprečne plače, se v obdavčitev oziroma dohodnino šteje le delež regresa, ki presega 100 odstotkov povprečne plače.

Regres med porodniško

Ker je pogoj za izplačilo regresa za letni dopust sklenjeno delovno razmerje, zaposleni osebi pripada regres. Ne glede na to, koliko časa je na porodniški ali če si partnerja na primer porodniško razdelita. Tudi v primeru delne oziroma deljene porodniške namreč regres ob letnem dopustu pripada obema partnerjema v celoti, seveda ob pogoju, da sta v času trajanja porodniške zaposlena.

Potrebujete pravni nasvet ali pravno pomoč zaradi deljene porodniške? Svoje možnosti na podlagi zakonodaje lahko preverite pri naših pravnikih, ki so za pravno svetovanje na voljo. Pokliči 012808000 – Pravnik na dlani – vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Višina regresa in pokojnina oziroma letni dodatek za upokojence

Tudi upokojenci prejmejo regres za letni dopust. Pokojnina junija je tako višja, višina letnega dodatka, ki ga prejmejo ob redni junijski pokojnini, pa je odvisna od višine pokojnine. Dodatek oziroma regres za letni dopust se pri pokojnini v letu 2022 obračuna po sledečih merilih:

  • Upokojenci s pokojnino, nižjo od 570 evrov, dobijo 450 evrov regresa za letni dopust ali letnega dodatka.
  • Upokojenci s pokojnino med 570 in 680 evri dobijo 310 evrov regresa za letni dopust ali letnega dodatka.
  • Upokojenci s pokojnino med 680 in 805 evri dobijo 250 evrov regresa za letni dopust ali letnega dodatka.
  • Upokojenci s pokojnino med 805 in 970 evri dobijo 200 evrov regresa za letni dopust ali letnega dodatka.
  • Upokojenci s pokojnino, višjo od 970 evrov, dobijo 140 evrov regresa za letni dopust ali letnega dodatka.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!