logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
odenje kadrovskih map zaposlenih v podjetju

Vodenje kadrovskih map v podjetju

Podjetja se v današnjem hitrem svetu polnim informacij vse bolj zavedajo pomena personaliziranih pristopov k upravljanju svojih zaposlenih. Učinkovita metoda za to je vodenje kadrovskih map ali personaliziranih map zaposlenih. Če se morda s tem delom upravljanja podjetja srečujete prvič, potem je bolje, da se o tem posvetujete s pravnim strokovnjakom – Pravnik na dlani.

Kaj je kadrovska mapa?

Kadrovska mapa delavca oz. personalna mapa delavca je mapa, ki združuje vse potrebne podatke zaposlenega na enem mestu. S pomočjo kadrovske mape se vodijo vsi potrebni podatki in postopki delovnega razmerja. Omogoča se tudi boljše razumevanje potreb, želja in motivacij posameznih zaposlenih.

Kadrovska oz. personalna mapa zaposlenega nima točno določene oblike, kar je lahko prednost ali slabost. Prednost se kaže v tem, da jo lahko uredite tako, da bo vam najbolj priročna. Slabost pa je predvsem, da zaradi pomanjkljivih pravil in navodil ne boste vedeli, kako se oblikovanja sploh lotiti. Vse podatke pa imajo pravni strokovnjaki, ki so specializirani za pravno svetovanje podjetij.

Prvič zaposlujete in ne veste, kako se lotiti vodenja kadrovskih map? Pravnik na dlani vam nudi storitev celostne pravne podpore. Naj za vas vodi tudi kadrovske mape vaših zaposlenih, vi pa se posvetite poslu!

Zakaj je vodenje kadrovskih map nujna?

Ta oblika vodenja podatkov vaših zaposlenih ne bo le pomagala pri vaši organiziranosti, temveč je tudi temelj poslovanja v skladu z slovensko zakonodajo. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) natančno določa, katere evidence je potrebno voditi in katere podatke mora v evidence vpisovati delodajalec. To je obveza vsakega delodajalca, saj lahko sicer ob obisku inšpektorja dobite tudi kazen.

Vodenje kadrovskih map je priporočljiv način organiziranja papirologije za vsa podjetja. Posebnega pomena pa je zagotovo za velika, specializirana podjetja, ki zaposluje veliko delavcev, kar posledično pomeni tudi veliko evidenc, odločb, poročil …

osebni stečaj

Pravnik na dlani vam pripravi vse vrste dokumentov, ki jih potrebujete.

Poleg tega pa vam nudi tudi pravno svetovanje za podjetja vseh vrst.

Kako poteka vodenje kadrovskih map v podjetju?

V kadrovsko mapo zaposlenega lahko vključite vse dokumente od časa pred zaposlitvijo in po njej oz. tekom nje. Pri vsakem zaposlenem se tekom zaposlitve naberejo različni (pravni) dokumenti, kot tudi poročila o letnem razgovoru, poročila o testu strokovnih znanj …

Priporočljivo je, da kadrovska mapa vsebuje:

  • dokumentacijo, povezano s procesom zaposlitve (prijava na delovno mesto, CV, potrdila o izobrazbi …);
  • pogodbo o zaposlitvi in anekse (odreditev nadurnega dela in letnega dopusta, evidenca o delovnem dovoljenju, v kolikor gre za zaposlovanje tujca …);
  • dokazila o opravljenih zdravstvenih pregledih, usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti;
  • razno drugo dokumentacijo.

Ali se mora kadrovska evidenca vodi v papirni ali elektronski obliki, ni določeno. Prav tako ni določen sam način in kraj hrambe, pomembno pa je, da se upošteva predpise na področju varstva osebnih podatkov. Prav zaradi nenehnih sprememb v zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov in vodenja kadrov, vam predlagamo, da to delo prepustite tistim, ki to obvladajo – pravnim strokovnjakom.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!