logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
vrnitev vozniškega dovoljenja

Odvzem vozniškega dovoljenja? Povrnite si ga!

V današnjem hitrem tempu vsakodnevnega življenja je avtomobil postal nepogrešljivo prevozno sredstvo, ki nam omogoča enostavno in hitro mobilnost. Vendar pa se lahko zaradi nepazljivosti, površnosti, ali celo pomanjkanja ustrezne cestnoprometne vzgoje hitro znajdemo v prekršku. Ena izmed najpogostejših posledic prekrškov je plačilo globe, medtem ko pri hujših prekrških lahko pride celo do odvzema vozniškega dovoljenja (več si lahko preerete v članku Odvzem vozniškega dovoljenja: kako ga preprečiti?). Ste se že kdaj vprašali, kako ravnati v takšni situaciji in kako urediti vrnitev vozniškega dovoljenja?

V katerih primerih mi lahko začasno odvzamejo vozniško dovoljenje?

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa začasen odvzem vozniškega dovoljenja v naslednjih primerih:

  • Voznik stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodijo v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk, za voznike začetnike pa 7 točk);
  • Voznik ima zaradi duševnih ali telesnih ovir zmanjšano sposobnost za vožnjo;
  • Voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju;
  • Voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje;
  • Voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali se ne posluži predpisanega počitka ali
  • Če je vozniško dovoljenje neveljavno.
odvzem vozniškega dovoljenja

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja? Rešitev je vrnitev vozniškega dovoljenja!

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja še ne pomeni nujno tudi trajnega odvzema vozniškega dovoljenja. Pri začasnem odvzemu je zelo pomembno, da se postopkov za vrnitev dovoljenja lotimo hitro in pravilno. Ko voznik stori hud prekršek ali več prekrškov,  prekrškovni organ predlaga sodišču začasni odvzem vozniškega dovoljenja. V primeru, da to policist ugotovi že na kraju samem, vozniku nemudoma odvzame izpit. To pomeni, da mu je od tega trenutka dalje prepovedana nadaljnja vožnja. Če voznik s kršitvijo ni seznanjen na kraju storjenega prekrška ali če je bil prekršek »ujet« s tehničnim sredstvom (radar), pa v roku 8 dneh o odvzemu odloči sodišče.

Ko voznik prejme sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ima pravico na sodišču predlagati, da se mu vozniško dovoljenje vrne, dokler ne bo odločilo o trajnem odvzemu. Predlog mora vsebovati opravičljive razloge, seveda v skladu z zakonskimi kriteriji. Predlogu je potrebno priložiti tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih. Sodišče ugodi predlogu, če je v zdravniškem spričevalu navedeno, da je oseba tako duševno kot telesno zmožna upravljati z motornimi vozili. Ugodi tudi, če določene okoliščine vključno z osebnostjo in preteklostjo kršitelja kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa. 

Odvzem vozniškega dovoljenja

Trajno odvzeto vozniško dovoljenje? Kakšne so moje možnosti tu?

Ko sodišče izda sklep o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ima voznik pravico, da v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa vloži predlog na sodišče. S tem predlogom lahko zahteva odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Predlog mora vsebovati prepričljive argumente, ki kažejo, da odvzem vozniškega dovoljenja ni nujno potreben. Poleg tega je treba priložiti zdravniško spričevalo, ki potrjuje opravljen kontrolni zdravstveni pregled.

Če sodišče ugodi predlogu, določi vozniku od 6 do 24 mesecev dolgo preizkusno obdobje. V tem času voznik ne sme storiti hujšega prekrška, ki bi prinesel tri ali več kazenskih točk. Prav tako je dolžan izpolniti vse obveznosti, ki mu jih določi sodišče na podlagi Zakona o voznikih. Če voznik v preizkusnem obdobju ne stori nobenega hujšega prekrška in izpolni vse svoje obveznosti, bo sodišče s sklepom odločilo, da se mu vozniško dovoljenje ne odvzame. V nasprotnem primeru bo potrebno znova opraviti postopek usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja (preizkus CPP, praktični del usposabljanja). Za tiste, ki jim je bilo vozniško dovoljenje trajno odvzeto zaradi uporabe prepovedanih substanc, pa je obvezno tudi udeležbo v rehabilitacijskem programu.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!